*
Lý thuyết Hóa 11 Bài 5. Luyện tập axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li


Bạn đang xem: Giải hóa 11

*
Bài thực hành 1
*
Lý thuyết Hóa 11 Bài 6. Bài thực hành 1. Tính axit - bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
*
Báo cáo thực hành + Bản tường trình Hóa 11 Bài thực hành 1
*
Bài 1 trang 7 SGK Hóa 11
*
Bài 2 trang 7 SGK Hóa 11
*
Bài 3 trang 7 SGK Hóa 11


Xem thêm: Sinh Năm 2003 Tuổi Mùi 2003 Hợp Với Tuổi Nào ? Tính Cách Ra Sao?

*
Lý thuyết Hóa 11 Bài 28. Bài thực hành 3. Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan