Phương thức Inequality cho phép chúng ta giải bất phương trình bậc 2, bậc 3 và bậc 4. Tất cả các dấu

*
, của bất phương trình điều được hỗ trợ

Về cách giải bất phương trình bậc nhất bằng Casio fx-580VN X mình vẫn đang nghiên cứu. Tuy đã giải được một lớp khá lớn nhưng vẫn chưa hoàn thiện, khi nào hoàn thiện mình sẽ giới thiệu với các bạn

1 Giải bất phương trình
Bạn đang xem: Giải bất phương trình máy tính

Giải bất phương trình

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="22" width="158" style="vertical-align: -2px;"/>


*

Bước 1 Nhấn phím MENU

*

Bước 2 Nhấn phím A để chọn phương thức Inequality

*

Bước 3 Chọn bậc của bất phương trình

Vì cần giải bất phương trình bậc 2 nên mình sẽ nhấn phím 2

*

Bước 4 Chọn dấu của bất phương trình

Vì cần chọn dấu

*
" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="15" width="15" style="vertical-align: -2px;"/> nên mình sẽ nhấn phím 1

*

Bước 5 Nhập hệ số thứ nhất => nhấn phím = => … => nhập hệ số cuối cùng => nhấn phím =

*

Bước 6 Nhấn phím =

*

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là

*

*

Giải bất phương trình

*

Bước 1 Nhấn phím OPTN

*

Bước 2 Nhấn phím 1 để chọn Polynomial

*

Bước 3 Chọn bậc của bất phương trình

Vì cần giải bất phương trình bậc 3 nên mình sẽ nhấn phím 3

*

Bước 4 Chọn dấu của bất phương trình

Vì cần chọn dấu

*

Bước 5 Nhập hệ số thứ nhất => nhấn phím = => … => nhập hệ số cuối cùng => nhấn phím =

*

Bước 6 Nhấn phím =

*

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là

*

Ví dụ 1.3

Giải bất phương trình

*


*

Bước 1 Chọn bất phương trình bậc bốn và dấu

*

*

Bước 2 Nhập các hệ số tương ứng

*

Bước 3 Nhấn phím =

*

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là

*

*

2 Nghiệm đặc biệt khi giải bất phương trình

All Real Numbers bất phương trình đã cho có vô số nghiệmNo Solution bất phương trình đã cho vô nghiệm>">Kiểm tra tính Đúng/ Sai của đẳng thức, bất đẳng thức bằng máy tính Casio fx-580VN X >>
Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích ...

Xem thêm: Top 9 Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 29 : Phép Cộng, Please Wait