*

Ta cần điều kiện f(x) không âm để bất phương trình xác định. Còn điều kiện g(x) ko âm là để nhì vế ko âm. Từ đó gồm thể bình phương được nhì vế.

Bạn đang xem: Giải bất phương trình chứa dấu căn

Để hiểu rõ hơn công thức ta thuộc xét một ví dụ sau.

Ví dụ: Giải bất phương trình sau:

*

Lời giải:

Áp dụng công thức để biến đổi ta có:

*

Công thức 2:


*

Hoặc trường hợp bao gồm thêm dấu bằng thì

*

Nguyên nhân khi g(x) âm thì ta chỉ cần bất phương trình xác định là do căn bậc hai luôn luôn không âm. Còn lúc g(x) ko âm bình phương hai vế ta được f(x) lớn hơn (hoặc bằng) g²(x). Bởi đó ta không cần điều kiện f(x) ko âm nữa.

Xem thêm: Vé Xem Ca Huế Trên Sông Hương Lớp 7, Vé Xem Ca Huế Trên Sông Hương

Để hiểu rõ hơn về công thức bên trên ta xét ví dụ sau:

Ví dụ:Giải bất phương trình chứa căn sau

*

Lời giải:

Áp dụng công thức bên trên ta có:

*

Trên đây là 2 công thức giải bất phương trình bao gồm căn bậc 2 cơ bản mà các bạn cần nắm được. Các bất phương trình khác phức tạp hơn thì họ không xét ở phạm vi bài viết này nhé. Chúc những bạn học tập vui vẻ.