Hướng dẫn giải bài bác 3. Vận động thẳng đổi khác đều sgk thứ Lí 10. Nội dung bài xích Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk thiết bị Lí 10 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, câu hỏi và bài tập, kèm theo công thức, định lí, chuyên đề gồm trong SGK để giúp các em học sinh học xuất sắc môn thiết bị lý 10, ôn thi giỏi nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 10 trang 22

LÍ THUYẾT

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. Gia tốc tức thời – vận động thẳng biến đổi đều

1. Gia tốc tức thời:

Vận tốc ngay tức khắc của một đồ dùng tại một điểm đến ta biết tại đặc điểm này vật hoạt động nhanh tốt chậm.

(v=dfracDelta sDelta t)

2. Véctơ vận tốc

Véc tơ tốc độ của một thứ tại một điểm là 1 trong những đại lượng véc tơ có:

– gốc tại vật đưa động

– Phương cùng chiều là phương và chiều của gửi động

– Độ dài biểu diễn độ khủng của tốc độ theo một tỉ trọng xích làm sao đó.

Véctơ gia tốc được dùng làm đặc trưng cho chuyển động về sự nhanh, chậm rãi và về phương, chiều.

Lưu ý: Khi các vật vận động trên một mặt đường thẳng theo hai phía ngược nhau, ta phải chọn một chiều dương trên đường thẳng đó với quy mong như sau:

+ Vật chuyển động theo chiều dương gồm v > 0.

+ Vật hoạt động ngược chiều dương tất cả v

a) Khái niêm gia tốc.

Gia tốc của chuyển động là đại lượng khẳng định bằng thương số thân độ đổi mới thiên vận tốc ∆v và khoảng thời gian vận tốc biến chuyển thiên ∆t.

Gia tốc của đưa động cho biết vận tốc biến thiên nhanh hay chậm chạp theo thời gian.

Ta có: (a= dfracDelta vDelta t)

Đơn vị của vận tốc là mét bên trên giây bình phương (m/s2).

b) Véc tơ gia tốc:

Trong chuyển động thẳng nhanh dần phần lớn của một vật, véc tơ vận tốc có cội ở vật chuyển động, có phương cùng chiều trùng với phương với chiều của véc tơ tốc độ và tất cả độ nhiều năm tỉ lệ với độ to của gia tốc theo một tỉ xích làm sao đó.

Ta có: (overrightarrow a = dfracoverrightarrow v – overrightarrow v_0 t – t_0 = dfracDelta overrightarrow v Delta t)

Và (overrightarrow a) cùng chiều với những véc tơ vận tốc.

2. Vận tốc của hoạt động thẳng nhanh dần đều

a) công thức tính vận tốc

(v=v_0+at)

Trong đó (a) thuộc dấu với (v) và (v_0)

b) Đồ thị tốc độ – thời gian

Đồ thị vận tốc – thời hạn là hình vẽ màn trình diễn sự biến chuyển thiên của tốc độ tức thời theo thời hạn và tất cả dạng là 1 trong những đoạn thẳng.

3. Phương pháp tính đường đi của hoạt động thẳng nhanh dần đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Ta thấy đường đi trong chuyển động thẳng nhanh dần đều là một hàm số bậc nhì của thời gian.

4. Công thức contact giữa gia tốc, gia tốc và đường đi của vận động thẳng cấp tốc dần đều

(v^2-v_0^2= 2as)

5. Phương trình hoạt động của chuyển động thẳng nhanh dần đều

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

(x_0): tọa độ ban đầu

(v_0): tốc độ ban đầu

(a): gia tốc

(x): tọa độ ở thời gian t

III. Chuyển động chậm dần dần đều

1. Vận tốc của vận động thẳng chững dần đều

Ta tất cả ( a=dfracv-v_0t)

Nếu chọn chiều dương là gửi động, ta tất cả a âm (nghĩa là a với v trái dấu)

Véc tơ vận tốc của hoạt động thẳng lờ đờ dần số đông ngược chiều với véc tơ vận tốc.

2. Tốc độ của chuyển động thẳng chậm dần đều

a) cách làm vận tốc

(v=v_0+at)

(Lưu ý: a ngược vết với v0 với v).

b) Đồ thị tốc độ thời gian

Tương trường đoản cú như hoạt động thẳng cấp tốc dần phần đông nhưng đồ vật thị vẫn dốc xuống khi lựa chọn chiều dương là chiều đưa động.

3. Phương pháp tính lối đi và phương trình hoạt động của hoạt động thẳng chậm lại đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

TỔNG QUÁT:

– gửi động đổi khác đều là chuyển động có vận tốc không đổi

– cách làm tính vận tốc: (v=v_0+at)

+ vận động thẳng cấp tốc dần đều: (a) cùng dấu với (v_0)

+ hoạt động chậm dần đều: (a) ngược dấu với (v_0)

– bí quyết tính quãng lối đi được của hoạt động thẳng BĐĐ:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

– Phương trình hoạt động của hoạt động thẳng BĐĐ:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

– Công thức contact giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được:

(v^2-v_0^2=2as)

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời câu hỏi C1 trang 16 vật Lý 10

Tại một điểm M trê tuyến phố đi, đồng hồ thời trang tốc độ của một mẫu xe trang bị chỉ 36 km/h. Tính xem trong khoảng thời gian 0,01 s xe đi được quãng con đường bao nhiêu?

Trả lời:

Đồng hồ tốc độ của xe thiết bị chỉ độ lớn của tốc độ tức thời tại thời gian M.

Áp dụng: (v = dfracDelta sDelta t)

( Rightarrow Delta s = v.Delta t = 10.0,01 = 0,1,,left( m ight),,left( 36,,km/h = 10,,m/s ight))

2. Trả lời câu hỏi C2 trang 17 thứ Lý 10

Hãy so sánh độ lớn tốc độ tức thời của xe mua và xe nhỏ ở Hình 3.1. Từng đoạn trên vector gia tốc tương ứng cùng với 10 km/h. Trường hợp xe nhỏ đang đi theo hướng Nam – Bắc thì xe cài đặt đang đi theo phía nào?

Trả lời:

Độ lớn gia tốc tức thời của mỗi xe là:

– xe tải: 30 km/h

– Xe nhỏ là 40 km/h

⇒ Độ lớn tốc độ tức thời của xe con lớn hơn xe tải.

Nếu xe bé đang đi theo phía Nam – Bắc thì xe tải đang đi theo hướng Tây – Đông.

3. Trả lời thắc mắc C3 trang 19 thứ Lý 10

Hãy viết phương pháp tính vận tốc ứng với vật thị ngơi nghỉ Hình 3.5

*

Trả lời:

Từ đồ vật thị ta thấy: (v_0 = 3,,m/s)

(a = dfracv – v_0t = dfrac8 – 310 = 0,5,,m/s^2)

Vậy phương trình tốc độ là:

(v = 3 + 0,5t,,left( m/s ight))

4. Trả lời câu hỏi C4 trang 19 đồ dùng Lý 10

Hình 3.6 là đồ gia dụng thị vận tốc – thời hạn của một thang lắp thêm trong 4s đầu kể từ thời điểm xuất phát. Hãy xác định gia tốc của thang máy trong giây đầu tiên.

*

Trả lời:

Từ trang bị thị hình 3.6 ta có:

– Tại thời khắc (t=0) thì (v_0=0m/s)

– Tại thời khắc (t=1s) thì (v=0,6m/s)

Ta suy ra, gia tốc của thang thiết bị trong giây đầu tiên là:

(a=dfracv-v_0t-t_0=dfrac0,6-01-0=0,6m/s^2)

5. Trả lời câu hỏi C5 trang 19 trang bị Lý 10

Hãy tính quãng đường cơ mà thang sản phẩm công nghệ đi được trong giây vật dụng nhất, kể từ lúc xuất phát sinh hoạt câu C4.

Trả lời:

Ta có, tốc độ của thang sản phẩm công nghệ trong giây đầu tiên là (0,6m/s^2) (đã tính nghỉ ngơi câu C4)

⇒ Quãng đường cơ mà thang đồ vật đi được trong giây sản phẩm công nghệ nhất, kể từ khi xuất phát là:

(s = v_0t + dfracat^22 = 0 + dfrac0,6.1^22 = 0,3,,left( m ight))

6. Trả lời thắc mắc C6 trang 20 Vật Lý 10

Cho một hòn bi xe đạp điện lăn xuống một máng nghiêng nhẵn, để dốc vừa yêu cầu (xem hình 3.1 nghỉ ngơi đầu bài học kinh nghiệm này). Hãy sản xuất một phương án nghiên cứu xem chuyển động của hòn bi gồm phải là hoạt động thẳng nhanh dần gần như hay không? chăm chú rằng chỉ bao gồm thước nhằm đo độ dài và đồng hồ thời trang để đo thời gian.

Trả lời:

Từ phương trình chuyển động của hoạt động thẳng nhanh dần đều:

(x = x_0 + v_0t + dfracat^22)

Nếu lựa chọn gốc tọa độ tại điểm thả bi và thả bi nhẹ, không tốc độ đầu thì: xo = 0 với vo = 0.

Khi đó:

(x = dfracat^22) tức x tỉ lệ thuận với (t^2) (vì a không đổi)

Vậy, ta có cách tiến hành thí nghiệm như sau:

– lựa chọn gốc tọa độ trên điểm thả lăn bi với thả bi không tồn tại vận tốc đầu .

– dùng thước đo và ấn định các quãng đường mà lại bi sẽ lăn hết (t).

– Dùng đồng hồ đo thời gian bi lăn hết quãng đường đo. (S = x).

– Xét coi S tất cả tỉ lệ thuận cùng với t2 tuyệt không, nếu gồm thì bi đã chuyển động thẳng cấp tốc dần đều.

7. Trả lời thắc mắc C7 trang 21 đồ vật Lý 10

Trở lại ví dụ sinh hoạt mục III.2a. Tính quãng mặt đường mà xe đạp điện đi được tự lúc bắt đầu hãm phanh đến lúc ngừng hẳn

Ví dụ mục III.2a: Một xe đạp điện đang đi liền mạch với vận tốc 3 m/s đột hãm phanh cùng đi chững lại đều. Mỗi giây tốc độ giảm 0,1 m/s. Tính quãng con đường mà xe đạp điện đi được từ bỏ lúc ban đầu hãm phanh đến lúc ngừng hẳn

Trả lời:

Ta có, thời hạn từ lúc vật bước đầu hãm phanh cho đến lúc dừng hẳn là:

(t = dfracv – v_0a = dfrac0 – 3 – 0,1 = 30,,left( s ight))

Quãng lối đi được trong thời hạn trên là:

(eginarraylS = v_0t + dfracat^22 = 3.30 + dfrac – 0,1.30^22\ o S = 90 – 45 = 45,,left( m ight)endarray)

8. Trả lời thắc mắc C8 trang 21 thứ Lý 10

Dùng công thức (3.4) để kiểm tra tác dụng thu được của câu C7.

Trả lời:

Ta có:

(eginarraylv^2 – v_0^2 = 2a.S\ Rightarrow S = dfracv^2 – v_0^22a = dfrac0 – 3^22left( – 0,1 ight) = dfrac – 9 – 0,2 = 45,,left( m ight)endarray)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đấy là phần lý giải Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk trang bị Lí 10 tương đối đầy đủ và gọn ghẽ nhất. Nội dung chi tiết bài giải (câu trả lời) các câu hỏi và bài bác tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài xích 1 trang 22 đồ dùng Lý 10

Viết phương pháp tính tốc độ tức thời của một vật chuyển động tại một điểm bên trên quỹ đạo. Cho biết yêu mong về độ lớn của các đại lượng trong bí quyết đó.

Trả lời:

Công thức tính vận tốc tức thời: (v =dfracΔsΔt)

Yêu ước về độ lớn của các đại lượng trong công thức ta buộc phải xem vào khoảng thời hạn rất ngắn Δt xe dời được một phần đường Δs hết sức ngắn bằng bao nhiêu.

2. Giải bài bác 2 trang 22 trang bị Lý 10

Véctơ vận tốc tức thời trên một điểm của một vận động thẳng được xác định như núm nào?

Trả lời:

Véc tơ vận tốc tức thời trên một điểm của một vận động thẳng gồm độ lớn nhất định, gồm phương và chiều xác định, có:

– Gốc đặt ở vật đưa động.

– Phương và chiều là phương với chiều của đưa động.

– Độ dài biểu diễn độ phệ của tốc độ theo một tỉ xích như thế nào đó.

Khi những vật vận động trên một mặt đường thẳng theo hai phía ngược nhau, ta phải lựa chọn một chiều dương trên phố thẳng trên với quy mong như sau:

– Vật chuyển động theo chiều dương có v > 0.

– Vật hoạt động ngược chiều dương gồm v

3. Giải bài xích 3 trang 22 đồ dùng Lý 10

Chuyển hễ thẳng cấp tốc dần đều, đủng đỉnh dần hầu hết là gì?

Trả lời:

– hoạt động thẳng cấp tốc dần đa số là hoạt động thẳng bao gồm độ phệ của vận tốc tức thời tăng cao theo thời gian.

– chuyển động thẳng chậm chạp dần phần đông là vận động thẳng bao gồm độ phệ của tốc độ tức thời sút dần theo thời gian.

4. Giải bài 4 trang 22 đồ dùng Lý 10

Viết công thức tính vận tốc của hoạt động thẳng nhanh, chậm lại đều. Nói rõ dấu của các đại lượng thâm nhập vào cách làm đó.

Trả lời:

Công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng nhanh, chững dần đều:

(v=v_0+at)

Trong đó:

– hoạt động thẳng cấp tốc dần đều: (a) cùng dấu cùng với (v_0)

– hoạt động thẳng chững dần đều: (a) ngược lốt với (v_0)

5. Giải bài bác 5 trang 22 đồ vật Lý 10

Gia tốc của vận động thẳng nhanh, lờ lững dần đều sở hữu dặc điểm gì? gia tốc được đo bằng đơn vị chức năng nào? Chiều của véctơ tốc độ của các hoạt động này có điểm lưu ý gì?

Trả lời:

– vận tốc của chuyển động cho biết vận tốc đổi mới thiên cấp tốc hay chậm theo thời gian

– Đơn vị của gia tốc là m/s2

– Chiều của véctơ gia tốc:

+ Véctơ vận tốc của vận động thẳng nhanh dần đều phải sở hữu phương với chiều trùng với phương và chiều của véc tơ vận tốc.

+ Véctơ tốc độ của hoạt động thẳng chậm rì rì dần đông đảo ngược chiều cùng với véc tơ vận tốc.

6. Giải bài xích 6 trang 22 đồ vật Lý 10

Viết công thức tính quãng đường đi được của vận động nhanh, chững lại đều. Nói rõ dấu của những đại lượng thâm nhập vào cách làm đó. Quãng lối đi được trong các hoạt động này phụ thuộc vào thời hạn theo hàm số dạng gì?

Trả lời:

Công thức tính quãng đường đi được của vận động thẳng nhanh, chững lại đều:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– vận động thẳng nhanh dần đều: (a) cùng dấu cùng với (v_0)

– vận động thẳng chậm lại đều: (a) ngược vết với (v_0)

– Quãng đường đi được trong các vận động này phụ thuộc vào vào thời gian theo hàm số bậc hai.

7. Giải bài xích 7 trang 22 vật dụng Lý 10

Viết phương trình chuyển động của vận động thẳng nhanh, chậm dần đều?

Trả lời:

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh, chững dần đều:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– chuyển động thẳng cấp tốc dần đều: a cùng dấu với (v_0)

– vận động thẳng chững dần đều: a ngược dấu với (v_0)

8. Giải bài bác 8 trang 22 thứ Lý 10

Thiết lập công thức tính gia tốc của hoạt động thẳng đổi khác đều theo gia tốc quãng đường đi được?

Trả lời:

Ta có:

– cách làm tính gia tốc của đưa động chuyển đổi đều: (v=v_0+at) (1)

– công thức tính quãng mặt đường trong đưa động biến đổi đều: (s=v_0t+dfrac12at^2) (2)

Từ (1) ta có: (t=dfracv-v_0a) cố kỉnh vào (2) ta được:

(s=v_0.dfracv-v_0a +dfrac12a(dfracv-v_0a)^2)

(=dfracv.v_0-v_0^2a+dfrac12dfracv^2-2vv_0+v_0^2a)

(=dfracv^2-v_0^22a)

Ta suy ra: (a=dfracv^2-v_0^22s)

Công thức tính vận tốc của vận động thẳng biến hóa đều theo tốc độ quãng lối đi được:

(a=dfracv^2-v_0^22s)

?

1. Giải bài xích 9 trang 22 thiết bị Lý 10

Câu như thế nào đúng?

A. Gia tốc của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của vận động thẳng chậm lại đều.

B. Vận động thẳng nhanh dần đều phải có gia tốc to thì có tốc độ lớn.

C. Vận động thẳng thay đổi đều có vận tốc tăng, giảm theo thời gian.

D. Vận tốc trong vận động thẳng nhanh dần đều phải có phương, chiều và độ to không đổi.

Bài giải:

D – đúng vì: khi vật hoạt động nhanh dần đều, véctơ gia tốc có cội ở vật gửi động, bao gồm phương với chiều trùng cùng với phương và chiều của véctơ vận tốc. Và gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đầy đủ là đại lượng ko đổi.

⇒ Đáp án D.

2. Giải bài 10 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Trong bí quyết tính tốc độ của hoạt động thẳng nhanh dần hầu như v = v0 + at thì

A. V luôn luôn luôn dương.

B. A luôn luôn luôn dương.

C. A luôn luôn luôn cùng dấu với v.

D. A luôn luôn luôn ngược vệt với v.

Chọn giải đáp đúng.

Bài giải:

Trong phương pháp tính tốc độ của vận động thẳng nhanh dần đầy đủ v = v0 + at thì a luôn luôn thuộc dấu với v.

⇒ Đáp án C.

3. Giải bài bác 11 trang 22 thứ Lý 10

Công thức làm sao dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, tốc độ và quãng lối đi được của vận động nhanh dần đều?

A. (v + v_0 = sqrt 2as )

B. V2 + v02 = 2as

C. (v – v_0 = sqrt 2as )

D. V2 – v02 = 2as

Bài giải:

Công thức liên hệ: v2 – v02 = 2as

⇒ Đáp án D.

4. Giải bài 12 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Một đoàn tàu tách ga hoạt động thẳng cấp tốc dần đều. Sau 1 phút tàu đạt vận tốc 40 km/h.

a) Tính tốc độ của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường mà lại tàu đi được trong 1 phút đó.

c) Nếu liên tiếp tăng tốc bởi vậy thì sau bao thọ nữa tàu đạt vận tốc 60 km/h.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ, gốc thời gian là dịp tàu bắt đầu rời ga, chiều dương là chiều gửi động.

a) Ta có:

(v = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s); (v_0 = 0;t = 60s)

Công thức tính vận tốc: (v=v_0+at)

Ta suy ra, gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = displaystyle100 over 9 – 0 over 60 = 0,185left( m/s^2 ight))

b) Quãng đường tàu đi được trong một phút đó:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 = 0.1-0,185.60^2 over 2 = 333m)

(Chú ý: Đổi phút ra giây 1 phút = 60 giây)

c) Ta có:

(v’ = 60km/h = displaystyle60.1000 over 3600 = 50 over 3left( m/s ight))

Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì khoảng thời gian tàu đạt tốc độ (60 km/h) là:

(t = displaystylev’ – v over a = displaystyle50 over 3 – 100 over 9 over 0,185 = 30s)

5. Giải bài xích 13 trang 22 thứ Lý 10

Một ô tô đang làm việc thẳng phần đa với tốc độ 40 km/h bỗng dưng tăng ga hoạt động nhanh dần đều. Tính tốc độ của xe biết rằng sau thời điểm chạy được quãng mặt đường 1km thì ô tô đạt tốc độ 60 km/h.

Bài giải:

Chọn gốc tọa độ và gốc thời gian lúc ô tô ban đầu tăng ga, chiều dương là chiều đưa động.

Đổi đối kháng vị, ta được:

(eqalign& v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s cr& v = 60km/h = 60.1000 over 3600 = 50 over 3m/s cr )

(s = 1 km = 1000 m)

Áp dụng công thức liên hệ, ta có:

(v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = left(displaystyle 50 over 3 ight)^2 – left( displaystyle100 over 9 ight)^2 over 2.1000\ = 0,077left( m/s^2 ight))

14. Giải bài 14 trang 22 đồ vật Lý 10

Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 40 km/h thì hãm phanh, vận động thẳng lờ lững dần phần lớn để vào ga. Sau nhị phút thì tàu tạm dừng ở sân ga.

a) Tính vận tốc của đoàn tàu

b) Tính quãng đường mà lại tàu đi được trong thời gian hãm.

Bài giải:

Chọn gốc tọa độ, gốc thời hạn lúc tàu ban đầu hãm phanh, chiều dương là chiều chuyển động của đoàn tàu.

Đổi đơn vị: (v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = displaystyle100 over 9m/s;)

Vận tốc cơ hội sau: (v = 0) (Vì sau 2 phút tàu dừng lại nên tốc độ lúc sau của tàu bởi 0)

Thời gian từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại: (t=2 ext phút=120;s)

a) tốc độ của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = 0 – displaystyle100 over 9 over 120 \= – 0,0925left( m/s^2 ight))

b) Quãng mặt đường tàu đi được vào thời gian hãm:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 )

(= displaystyle100 over 9.120 + left( – 0,0925 ight).120^2 over 2 \= 667,3m)

6. Giải bài 15 trang 22 đồ Lý 10

Một xe cộ máy vẫn đi với tốc độ 36 km/h bỗng người lái xe thấy có một chiếc hố trước mặt, cách cái xe 20 m. Người ấy phanh gấp với xe đến cạnh bên miệng hố thì dừng lại.

a) Tính vận tốc của xe.

b) Tính thời hạn hãm phanh.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Toán 6 Cuối Năm Học 2020, Please Wait

Bài giải:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Ta có:

– Vận tốc lúc đầu của xe: (v_o=36 km/h=10m/s)

– vận tốc lúc sau của xe: (v = 0)

– Quãng đường nhưng mà xe đi được từ lúc phanh cho đến lúc dừng lại: (s = 20m)

a) Áp dụng công thức: (v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = 0^2 – 10^2 over 2.20 = – 2,5left( m/s^2 ight))

(Ở phía trên ta không vận dụng trực tiếp phương pháp tính gia tốc vì không biết thời gian từ thời gian hãm mang lại lúc xe tạm dừng hẳn)

b) Áp dụng công thức:

(v = v_0 + at Rightarrow t = displaystyle m v – v_0 over a = 0 – 10 over – 2,5 = 4s)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần gợi ý Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk vật Lí 10 đầy đủ, gọn ghẽ và dễ hiểu nhất. Chúc chúng ta làm bài môn thứ lý 10 giỏi nhất!