Giải bài tập trang 9 bài 1 điện tích định hiện tượng cu-lông Sách giáo khoa (SGK) thứ lí 11. Câu 1: Điện tích trữ là gì...

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 11 bài 1 sgk


Bài 1 - Trang 9 - SGK trang bị lí 11

Điện tích trữ là gì ?

Giải.

Điện tích lũy là một vật tích điện có kích cỡ rất nhỏ so với khoảng cách tớiđiểm mà ta xét. Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau. Các điện tích khác vết thì hút nhau..

Bài 2 - Trang 9 - SGK trang bị lí 11

Phát biểu định phương pháp Cu-lông.

Bài làm.

*

Bài 3 - Trang 9 - SGK đồ gia dụng lí 11

Lực liên can giữa các điện tích lúc để trong một điện môi sẽ to hơn hay nhỏ dại hơn lúc đặt trong chân ko ?

Giải.

 Lực ảnh hưởng giữa các điện tích lúc để trong một điện môi sẽ nhỏ tuổi hơn ε hay nhỏ tuổi hơn lúc để trong chân không. (ε là hằng số năng lượng điện môi )

Bài 4 - Trang 10 - SGK đồ lí 11

Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì ?

Giải.

Lực can dự giữa những vật với điện dựa vào vào môi trường xung xung quanh chúng. Thí nghiệm minh chứng rằng, sinh hoạt một khoảng cách nhất định, lực Coulomb thân hai điện tích đặt trong điện môi đồng chất nhỏ hơn lực tính năng giữa chúng trong chân ko ε lần (đọc là epxilon). Đây là 1 trong những hằng số nhờ vào vào đặc điểm của năng lượng điện môi mà không phụ thuộc vào vào độ phệ và khoảng cách giữa những điện tích. Nó được điện thoại tư vấn là hằng số điện môi của môi trường, đặc thù cho đặc thù điện của môi trường đó. 

Bài 5- Trang 10 - SGK thứ lí 11

Chọn câu đúng.

Khi tăng đôi khi độ bự của hai năng lượng điện điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng.

A. Tăng lên gấp đôi.

B. Sụt giảm một nửa.

C. Giảm xuống bốn lần.

D. Không cầm cố đổi.

Hướng dẫn giải.

Đáp án D.

Áp dụng công thức (F=k.fracvarepsilon r^2), khi tăng bên cạnh đó độ to của hai năng lượng điện điểm và khoảng cách giữa bọn chúng lên gấp đôi thì lực can hệ giữa chúng sẽ không thay đổi.

Bài 6- Trang 10 - SGK thứ lí 11

Trong những trường thích hợp nào sau đây, ta có thể coi các đồ vật nhiễm điện là những điện tích lũy ?

A. Hai thanh nhựa để cạnh nhau.

B. Một thanh nhựa và một quả cầu đặt cạnh nhau.

C. Hai quả cầu nhỏ dại đặt xa nhau.

D. Nhì quả cầu khủng đặt gần nhau.

Hướng dẫn giải.

Đáp án C.

Bài 7- Trang 10 - SGK trang bị lí 11

 Nêu điểm tương đương nhau và không giống nhau giữa định pháp luật Cu-lông cùng định quy định vạn đồ gia dụng hấp dẫn.

Hướng dẫn giải.

Hai định luật giống nhau về hình thức phát biểu cũng như biểu thức toán học, và hầu hết tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng cách nhưng không giống nhau về văn bản (một định luật nói đến lực cơ học, còn định quy định kia nói đến lực điện). Các đại lượng vật lí thâm nhập vào nhì định biện pháp đó có thực chất khác hẳn nhau.

Bài 8- Trang 10 - SGK thiết bị lí 11

Hai quả cầu bé dại mang hai năng lượng điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt phương pháp nhau 10cm vào chân ko thì tác dụng lên nhau một lực là 9.10-3N. Xác định điện tích của nhị quả mong đó.

Hướng dẫn giải.

Áp dụng công thức (F=9.10^9.fracq_1q_2varepsilon r^2), trong các số đó ta biết :

F = 9.10-3N, r = 10.10-2m ε =1. Ta biết |q1| = |q2| = q.

Xem thêm: Các Phương Pháp Tính Tích Phân Cơ Bản Cực Hay, Phương Pháp Tính Tích Phân Và Các Dạng Toán

Từ đó ta tính được : (q=sqrtfracvarepsilon .r^2.F9.10^9=sqrtfrac10^-2.9.10^-39.10^9) = ± 10-7 C.