Bài 2. Tích phân thuộc: Chương 3: Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

I. Tóm tắt định hướng tích phân

1. Định nghĩa tích phân

Cho f là hàm số liên tiếp trên đoạn trả sử F là một trong những nguyên hàm của f bên trên Hiệu số F(b) - F(a) được call là tích phân tự a mang lại b (hay tích phân xác định trên đoạn của hàm số f(x) kí hiệu là 

Ta cần sử dụng kí hiệu 

*
 để chỉ hiệu số F(b) - F(a). Vậy 
*
.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 tích phân

Nhận xét: Tích phân của hàm số f từ bỏ a cho b hoàn toàn có thể kí hiệu bởi 

*
 hay . Tích phân đó chỉ phụ thuộc vào vào f và các cận a, b cơ mà không phụ thuộc vào biện pháp ghi biến đổi số.

Ý nghĩa hình học tập của tích phân: Nếu hàm số f thường xuyên và ko âm bên trên đoạn thì tích phân  là diện tích S của hình thang cong số lượng giới hạn bởi trang bị thị hàm số y = f(x) , trục Ox và hai tuyến đường thẳng x = a, x = b. Vậy S = 

2. đặc điểm của tích phân

*

II. Kĩ năng giải bài tập về tích phân

1. Một số phương pháp tính tích phân

Dạng 1: Tính tích phân theo công thức

Ví dụ 1: Tính các tính phân sau:

*

Hướng dẫn:

*

Dạng 2: Dùng đặc điểm cận trung gian để tính tích phân

Sử dụng tính chất 

*
 để vứt dấu giá trị tuyệt đối.

Ví dụ 2: Tính tích phân 

*
.

Hướng dẫn:

Nhận xét: 

*
. Vì chưng đó

*

Dạng 3: cách thức đổi vươn lên là số

1) Đổi trở nên số dạng 1

Cho hàm số f liên tục trên đoạn . Trả sử hàm số u = u(x) gồm đạo hàm liên tiếp trên đoạn cùng α ≤ u(x) ≤ β. Giả sử hoàn toàn có thể viết f(x) = g(u(x))u"(x), x ∈ với g thường xuyên trên đoạn <α; β>. Khi đó, ta có

*

Ví dụ 3: Tính tích phân 

*
.

Hướng dẫn:

Đặt u = sinx. Ta tất cả du = cosxdx. Đổi cận: x = 0 ⇒ u(0) = 0; x = π/2 ⇒ u(π/2) = 1

Khi đó 

*

Dấu hiệu nhận ra và phương pháp tính tính phân

*
 
*

2) Đổi đổi thay số dạng 2

Cho hàm số f liên tục và có đạo hàm bên trên đoạn . Giả sử hàm số x = φ(t) tất cả đạo hàm và thường xuyên trên đoạn <α; β>(*) sao cho φ(α) = a,φ(β) = b và a ≤ φ(t) ≤ b với tất cả t ∈ <α; β>. Khi đó:

*

Một số cách thức đổi biến: Nếu biểu thức dưới dấu vết phân bao gồm dạng

*

Lưu ý: Chỉ nên thực hiện phép đặt này khi những dấu hiệu 1, 2, 3 đi cùng với x mũ chẵn. Ví dụ, để tính tích phân 

*
 thì đề xuất đổi biến dạng 2 còn với tích phân 
*
 thì phải đổi biến tấu 1.

Ví dụ 4: Tính các tích phân sau:

*

a) Đặt x = sint ta gồm dx = costdt. Đổi cận: x = 0 ⇒ t = 0; x = 1 ⇒ t = π/2.

Vậy 

*

b) Đặt x = tant, ta gồm dx = (1 + tan2t)dt. Đổi cận: 

*
.

Vậy 

*

Dạng 4: cách thức tính tích phân từng phần.

Định lí : ví như u = u(x) và v = v(x) là nhị hàm số gồm đạo hàm và thường xuyên trên đoạn thì

*

hay viết gọn gàng là 

*
. Các dạng cơ bản: mang sử yêu cầu tính 
*

Dạng hàmP(x): Đa thức

Q(x): sin(kx) giỏi cos(kx)

P(x): Đa thức

Q(x): ekx

P(x): Đa thức

Q(x): ln(ax + b)

P(x): Đa thức

Q(x): 1/sin2x tuyệt 1/cos2x

Cách đặt* u = P(x)

* dv là Phần còn sót lại của biểu thức dưới dấu tích phân

* u = P(x)

* dv là Phần còn sót lại của biểu thức dưới dấu tích phân

* u = ln(ax + b)

* dv = P(x)dx

* u = P(x)

* dv là Phần sót lại của biểu thức dưới dấu vết phân

Thông thường đề xuất chú ý: “Nhất log, hai đa, tam lượng, tứ mũ”.

Ví dụ 5: Tính những tích phân sau : 

*

Hướng dẫn:

a) Đặt 

*

Do đó 

*

b) Đặt 

*

*

III. Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập tích thân lớp 12 bài xích 2 sgk

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài 2 trang 101:

Kí hiệu T là hình thang vuông giới hạn bởi mặt đường thẳng y = 2x + 1, trục hoành và hai tuyến đường thẳng x = 1, x = t (1 ≥ t ≥ 5) (H.45).

1. Tính diện tích s S của hình T lúc t = 5 (H.46).

2. Tính diện tích s S(t) của hình T khi x ∈ <1; 5>.

*

Lời giải:

1. Kí hiệu A là điểm có tọa độ (1,0), D là điểm có tọa độ (5,0). B, C thứu tự là giao điểm của mặt đường thẳng x = 1 và x = 5 với đường thẳng y = 2x + 1.

- khi ấy B cùng C sẽ có được tọa độ theo lần lượt là (1,3) với (5,11).

- Ta có: AB = 3, CD = 11, AD = 4. Diện tích hình thang

*

2. Kí hiệu A là điểm có tọa độ (1,0), D là vấn đề có tọa độ (5,0). B, C thứu tự là giao điểm của đường thẳng x = 1 với x = 5 với con đường thẳng y = 2x + 1.

- khi ấy ta có B (1,3) và C(t, 2t + 1).

- Ta bao gồm AB = 3, AD = t – 1, CD = 2t + 1.

- khi đó diện tích hình thang

*

Lời giải:

- vì chưng F(x) và G(x) hồ hết là nguyên hàm của f(x) buộc phải tồn tại một hằng số C sao cho: F(x) = G(x) + C

- khi ấy F(b) – F(a) = G(b) + C – G(a) – C = G(b) – G(a).

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài 2 trang 106:

Hãy chứng tỏ các đặc thù 1 và 2.

Lời giải:

*

*

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài xích 2 trang 110:

a) Hãy tính ∫ (x + 1)exdx bằng phương thức tính nguyên hàm từng phần.

b) Từ đó tính 

*

Lời giải:

*

IV. Chỉ dẫn giải bài bác tập tích phân lớp 12 bài xích 2 sgk

Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12:

Tính các tích phân sau:

*

Lời giải:

*

*

*

*

*

*

Kiến thức áp dụng

+ Tích phân trường đoản cú a mang lại b của hàm số f(x) có nguyên hàm là F(x) là:

+ một số trong những nguyên hàm sử dụng:

Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12:

Tính các tích phân sau:

*
Lời giải:

*

*

*

Kiến thức áp dụng

+ Tích phân tự a mang đến b của hàm số f(x) bao gồm nguyên hàm là F(x) là:

+ một số nguyên hàm sử dụng:

Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12:

Sử dụng phương thức đổi biến, hãy tính:

*
Lời giải:

*

*

*

*

*
Kiến thức áp dụng

+ phương thức đổi trở thành số tính tích phân 

*

Nếu hàm f(x) liên tục trên đoạn . Có hai phương pháp đổi biến chuyển số:

Cách 1:

Đặt x = φ(t) ⇒ dx = φ"(t).dt

Giả sử φ(α) = a; φ(β) = b.

*
Cách 2:

Đặt u = u(x) ⇒ du = u"(x)dx

Giả sử f(x) viết được dưới dạng : f(x) = g(u(x)).u’(x)

*

Bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12:

Sử dụng phương thức tích phân từng phần, hãy tính:

*
Lời giải:

*
Theo bí quyết tích phân từng phần ta có:

*

Theo cách làm tích phân từng phần ta có:

*

*

Theo phương pháp tích phân từng phần:

*
Theo phương pháp tích phân từng phần:

*

*

Theo bí quyết tích phân từng phần:

*
Kiến thức áp dụng

+ phương thức tích phân từng phần:

Giả sử f(x) = g(x).h(x).

Xem thêm: Solve Inequalities With Step, Solve The Following : (X+1)(X+2)(X+3)(X+4)=24

*

Bài 5 trang 113 SGK Giải tích 12:

Tính các tích phân sau:

*
Lời giải:

*

*

*

*

toán lớp 12 bài xích 2 giải bài xích tập do lực lượng giáo viên tốt toán biên soạn, bám sát chương trình SGK mới toán học lớp 12. Nội dung bài viết được usogorsk.com chỉnh sửa và đăng trong chuyên mục giải toán 12 giúp chúng ta học sinh học giỏi môn toán đại 12. Trường hợp thấy giỏi hãy phản hồi và chia sẻ để nhiều bạn khác cùng học tập.