Hàm số (f(x) = dfracx +13x - 2) xác định trên (D=mathbb Rackslash left 2 over 3 ight\) và ta gồm (x = 4 in D)

Giả sử ((x_n)) là hàng số bất kể và (x_n ∈ D); (x_n≠ 4) và (x_n→ 4) khi (n o + infty ) giỏi (lim x_n = 4)

Ta gồm (lim f(x_n) = lim dfracx_n +13x_n - 2 ) ( = dfraclim x_n + 13lim x_n - 2) (= dfrac4 + 13. 4 - 2 = dfrac12)

Vậy (undersetx ightarrow 4lim) (dfracx +13x - 2) = (dfrac12).

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 11 trang 132


LG b

(undersetx ightarrow +infty limdfrac2-5x^2x^2+3).

Phương pháp giải:

(undersetx ightarrow +infty limf(x)).

+) Lấy hàng ((x_n)) bất kì: (lim x_n = + infty )

+) Tính (lim f(x_n)).

Lời giải đưa ra tiết:

Hàm số (f(x)) = (dfrac2-5x^2x^2+3) xác định bên trên (mathbb R).

Giả sử ((x_n)) là hàng số bất kỳ và (x_n→ +∞) lúc (n o + infty ) xuất xắc (lim x_n = + infty )

( Rightarrow lim dfrac1x_n^2 = 0)

Ta gồm (lim f(x_n) = lim dfrac2-5x^2_nx^2_n+3) (= lim dfracx_n^2left( dfrac2x_n^2 - 5 ight)x_n^2left( 1 + dfrac3x_n^2 ight)) (= lim dfracdfrac2x^2_n-51+dfrac3x^2_n ) ( = dfraclim dfrac2x_n^2 - 51 + lim dfrac3x_n^2 = dfrac0 - 51 + 0) (= -5)

Vậy (undersetx ightarrow +infty lim) (dfrac2-5x^2x^2+3 = -5).

Xem thêm: Cử Nhân Khoa Học Và Sức Khỏe Cộng Đồng (Bsph), Cử Nhân Khoa Học, Sức Khỏe Cộng Đồng (Bsph)

 usogorsk.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 trên 41 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp usogorsk.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện usogorsk.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép usogorsk.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.