Sử dụng bí quyết tính đạo hàm (xn)′ = nxn−1., đạo hàm của hàm vừa lòng ′=u′.f′(u), các quy tắc tính đạo hàm của tích cùng thương: 

*


a) biện pháp 1 :

y’ = <(x7 - 5x2)3>"

= <(x7)3 – 3.(x7)2.5x2 + 3.x7.(5x2)2 – (5x2)3>’

= (x21 – 15.x16 + 75x11 – 125x6)’

= (x21)’ – (15x16)’ + (75x11)’ – (125x6)’

= 21x20 – 15.16x15 + 75.11x10 – 125.6x5

= 21x20 – 24x15 + 825x10 – 750x5.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 11 bài 3

Cách 2:

y’ = <(x7 - 5x2)3>"

= 3.(x7 – 5x2)2.(x7 – 5x2)’ (Đạo hàm của hàm phù hợp với u = x7 – 5x2 ; y = u3)

= 3.(x7 – 5x2)2.< (x7)’ – (5x2)’>

= 3.(x7 – 5x2)2(7x6 – 5.2x)

= 3.(x7 – 5x2)2(7x6 – 10x)

b) y’ = <(x2+ 1)(5 – 3x2)>’

= (x2 + 1)’.(5 – 3x2) + (x2 + 1)(5 – 3x2)’ (Đạo hàm của tích)

= <(x2)’ + (1)’>(5 – 3x2) + (x2 + 1)<(5)’ – (3x2)’>

= (2x + 0)(5 – 3x2) + (x2 + 1)(0 – 3.2x)

= 2x.(5 – 3x2) + (x2 + 1).(-6x)

= 2x.5 – 2x.3x2 + x2(-6x) + 1(-6x)

= 10x – 6x3 – 6x3 – 6x

= -12x3 + 4x.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án, Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh Lớp 6

*

*

*

Xem toàn bộ Giải Toán 11: bài 2. Quy tắc tính đạo hàm


Tải về
Tham khảo các bài học khác
Loạt bài Lớp 11 hay duy nhất
xemthêm

Trang Web chia sẻ tài liệu, giải thuật miễn phí.


*

Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Đặt thắc mắc