*Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo

• Đọc, viết, so sánh những số có 3 chữ số • Cộng, trừ những số tất cả 3 chữ số ( ko nhớ ) • rèn luyện trang 4 • Cộng các số có ba chữ số (có ghi nhớ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ các số có bố chữ số (có nhớ một lần) • rèn luyện trang 8 • Ôn tập những bảng nhân • Ôn tập các bảng chia • luyện tập trang 10 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ • Xem đồng hồ (tiếp theo) • luyện tập trang 17 • rèn luyện chung trang 18

Chương 2: Phép nhân và phép phân chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • rèn luyện trang đôi mươi • Nhân số tất cả hai chữ số cùng với số tất cả một chữ số (không nhớ) • Nhân số gồm hai chữ số với số tất cả một chữ số (có nhớ) • rèn luyện trang 23 • Bảng phân tách 6 • rèn luyện trang 25 • tìm một trong các phần cân nhau của một trong những • luyện tập trang 26 • phân chia số bao gồm hai chữ số mang đến số gồm một chữ số • rèn luyện trang 28 • Phép phân tách hết cùng phép chia gồm dư • luyện tập trang 30 • Bảng nhân 7 • rèn luyện trang 32 • Gấp một vài lên những lần • luyện tập trang 34 • Bảng phân chia 7 • luyện tập trang 36 • bớt đi một số lần • rèn luyện trang 38 • search số phân tách • luyện tập trang 40 • Góc vuông, góc ko vuông • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bởi ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ dài • luyện tập trang 46 • thực hành đo độ nhiều năm • thực hành thực tế đo độ dài (tiếp theo) • luyện tập chung trang 49 • vấn đề giải bởi hai phép tính • vấn đề giải bởi hai phép tính (tiếp theo) • rèn luyện trang 52 • Bảng nhân 8 • rèn luyện trang 54 • Nhân số có bố chữ số với số bao gồm một chữ số • rèn luyện trang 56 • đối chiếu số mập gấp mấy lần số nhỏ xíu • luyện tập trang 58 • Bảng phân chia 8 • luyện tập trang 60 • đối chiếu số bé xíu bằng một trong những phần mấy số mập • luyện tập trang 62 • Bảng nhân 9 • rèn luyện trang 64 • Gam • rèn luyện trang 67 • Bảng phân chia 9 • luyện tập trang 69 • phân chia số bao gồm hai chữ số mang lại số có một chữ số • chia số bao gồm hai chữ số đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • phân chia số có ba chữ số cho số gồm một chữ số • chia số có bố chữ số đến số tất cả một chữ số (tiếp theo) • trình làng bảng nhân • ra mắt bảng phân tách • rèn luyện trang 76 • luyện tập chung trang 77 • làm quen với biểu thức • Tính quý hiếm của biểu thức • Tính cực hiếm của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 81 • Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 82 • luyện tập chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông • rèn luyện trang 89 • luyện tập chung trang 90

Chương 3: những số mang đến 10 000


• những số gồm bốn chữ số • rèn luyện trang 94 • những số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) • các số bao gồm bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - rèn luyện • Điểm nghỉ ngơi giữa. Trung điểm của đoạn trực tiếp • rèn luyện trang 99 • So sánh những số vào phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 101 • Phép cộng các số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 103 • Phép trừ những số vào phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 105 • luyện tập chung trang 106 • mon - năm • rèn luyện trang 109 • Hình tròn, tâm, đường kính, nửa đường kính • Nhân số bao gồm bốn chữ số cùng với số bao gồm một chữ số • luyện tập trang 114 • Nhân số gồm bốn chữ số cùng với số tất cả một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 116 • chia số bao gồm bốn chữ số mang lại số bao gồm một chữ số • chia số gồm bốn chữ số đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • phân tách số gồm bốn chữ số cho số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 120 • rèn luyện chung trang 120 • có tác dụng quen với chữ số La Mã • rèn luyện trang 122 • thực hành thực tế xem đồng hồ • thực hành xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • bài xích toán liên quan đến rút về đơn vị • rèn luyện trang 129 phần 1 • luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền nước ta • rèn luyện trang 132 • làm cho quen với thống kê lại số liệu • làm cho quen với những thống kê số liệu (tiếp theo) • luyện tập trang 138

Chương 4: những số cho 100 000


• các số tất cả năm chữ số • luyện tập trang 142 • những số tất cả năm chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 145 • Số 100 000 - luyện tập • So sánh những số trong phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 148 • rèn luyện trang 149 • diện tích s của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích s hình chữ nhật • rèn luyện trang 153 • Diện tích hình vuông • luyện tập trang 154 • Phép cộng những số vào phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 156 • Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 • Tiền nước ta • rèn luyện trang 159 • luyện tập chung trang 160 • Nhân số gồm năm chữ số với số bao gồm một chữ số • rèn luyện trang 162 • phân tách số gồm năm chữ số mang lại số tất cả một chữ số • phân tách số bao gồm năm chữ số đến số tất cả một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 165 • luyện tập chung trang 165 • bài toán tương quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • luyện tập trang 167 • rèn luyện trang 167 • rèn luyện chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập những số mang lại 100 000 • Ôn tập các số mang lại 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tư phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Tuyển Tập 60 Đề Thi Toán 6 Cuối Học Kì 2 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 6 Môn Toán Năm 2021

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân cùng phép phân chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số cho 10 000 •Chương 4: những số mang đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm