Giải bài xích 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 18 bài bác 3 Luyện tập: nhân tố nguyên tử Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10. Câu 1: Hãy tính khối lượng g của nguyên tử nitơ...

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải chi tiết bài tập sgk môn hóa học lớp 10


Bài 1 trang 18 sgk hoá học 10

 Theo số liệu làm việc bảng 1 bài bác 1 trang 8 :

a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) (Đây là phép tính ngay gần đúng).

b) Tính tỉ số khối lượng của electron vào nguyên tử đối với khôi lượng của toàn nguyên tử.

Lời giải:

a) Tổng cân nặng của electro: 7 x 9,1.10 -28 =  63,7.10 -28 g

 Tổng khối lượng của proton : 7 x 1.67.10 -24 = 11,69.10 -24 g

 Tổng trọng lượng của nơtron : 7 x 1.675.10 -24 = 11,72.10-24g

Khối lượng của nguyên tử nitơ là : 23,42.10 -24 g.

b) 

*
.100% = 0,027%.

Bài 2 trang 18 sgk hoá học tập 10

 Tính nguyên tử khối vừa đủ của kali hiểu được trong tự nhiên và thoải mái thành phần % những đồng vị của kali là :

93,258% ( _19^39 extrmK); 0,012% ( _19^40 extrmK) và 6,730% ( _19^41 extrmK).

Lời giải:

( overlineA_kali=frac39.93,258+40.0,012+41.6.73100) = 39,13484u.

Bài 3 trang 18 sgk hoá học 10

a) Định nghĩa yếu tắc hoá học.

b) Kí hiệu nguyên tử biểu thị những đặc thù gì đến nguyên tử một nguyên tô" hoá học, đem thí dụ với nguyên tố kali.

Lời giải:

a) Nguyên tô hoá học bao hàm các nguyên tử bao gồm cùng sô đơn vị chức năng điện tích hạt nhân.

b) Kí hiệu nguyên tử 19 K.

Kí hiệu trên mang lại ta biết: Số hiệu nguyên tử của nhân tố K là 19, số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử là 19, trong phân tử nhân gồm 19 proton cùng (39 - 19 = 20) nơtron. Vỏ electron của nguyên tử K gồm 19 electron.

Nguyên tử khối của K là 39u.

Bài 4 trang 18 sgk hoá 10

 Căn cứ vào đâu mà bạn ta biết chắc chắn rằng rằng giữa nguyên tố hiđro (Z = 1) với nguyên tố urani (Z = 92) chỉ gồm 90 nguyên tố.

Lời giải:

Từ H bao gồm z = 1, urani tất cả z = 92 có tất cả 92 nguyên tố vị số hiệu của những ô trong bảng tuần hoàn là một trong dãy số tự nhiên và không tồn tại ô trông giữa các số đồ vật tự. Vậy trừ H cùng urani chỉ còn 90 nguyên tố ở khoảng giữa 2 nguyên tố.

Bài 5 trang 18 sgk hoá học 10

Tính bán kính gần đúng của nguyên tử can xi biết thể tích của một mol canxi tinh thể bởi 25,87cm3.

(Cho biết: vào tinh thể, các nguyên tử canxi chỉ chiếm khoảng 74% thể tích, sót lại là khe trống).

Lời giải:

Vnguyên tử can xi = ( frac25,876.10^23.frac74100) = 3,19.10-23cm3.

Vnguyên tử Ca = ( frac43)πr3 = 3,19.10-23cm3.

r = ( left ( frac3,19.10^-23frac43prod ight )^frac13) = 1,96.10-8 centimet = 0,196nm.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 45, Bài 1 Trang 45 (Luyện Tập) Sgk Toán 5

Bài 6 trang 18 sgk hoá học 10

Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, hiểu được đồng cùng oxi có những đồng vị sau : ( _29^65 extrmCu); ( _29^63 extrmCu); ( _8^16 extrmO); ( _8^17 extrmO); ( _8^18 extrmO).

Lời giải:

Với ( _29^65 extrmCu) có 3 oxit: ( _29^65 extrmCu) ( _8^16 extrmO); ( _29^65 extrmCu) ( _8^17 extrmO); ( _29^65 extrmCu) ( _8^18 extrmO)

Với ( _29^63 extrmCu) có 3 oxit: ( _29^63 extrmCu) ( _8^16 extrmO); ( _29^63 extrmCu) ( _8^17 extrmO); ( _29^63 extrmCu) ( _8^18 extrmO)