GÓI CƯỚCPHÍ THUÊ BAO (VND/tháng)
DVB-T2SDHDSCTV ONLINE
Internet 40Mbps + Truyền hình220.000 230.000 260.000 +25.000
Internet 60Mbps + Truyền hình280.000 290.000 320.000
Internet 80Mbps + Truyền hình340.000 350.000 380.000
Internet 100Mbps + vô tuyến 380.000 390.000420.000
(*) lưu ý