Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là phản bội ứng oxi hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện thêm trong nội dung những bài học: cân bằng phản ứng thoái hóa khử lớp 10, đặc điểm Hóa học của Al và đặc điểm hóa học tập HNO3…. Cũng tương tự các dạng bài bác tập. Hy vọng rất có thể giúp chúng ta viết và cân bằng phương trình một cách nhanh và đúng đắn hơn.

Bạn đang xem: Fe tác dụng với hno3 loãng


2. Cách cân bằng phương trình fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố thay đổi

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+2O + H2O

Bạn vẫn xem: fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O


1x

1x

Fe0 → Fe3+ + 3e

N+5 + 3e → N+2

Vậy ta gồm phương trình: fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

3. Điều khiếu nại phản ứng Fe tính năng với HNO3

HNO3 loãng dư

4. Cách thực hiện phản ứng cho Fe tính năng HNO3

Cho sắt (sắt) chức năng với hỗn hợp axit nitric HNO3

5. Hiện tượng lạ Hóa học

Kim một số loại tan dần sản xuất thành dung dịch muối muối sắt(III) nitrat với khí ko màu hóa nâu trong bầu không khí NO bay ra.

6. Tính hóa chất cơ bản của sắt

a. Tác dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với lưu giữ huỳnh: fe + S

*
FeS

Ở nhiệt độ cao, sắt phản nghịch ứng được với khá nhiều phi kim.

b. Tác dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng cùng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Không chức năng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Tính năng với hỗn hợp muối

Đẩy được kim loại yếu hơn thoát khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

7. Bài xích tập vận dụng liên quan

Câu 1. mang đến 11,2 gam fe tan hoàn toàn trong hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau bội phản ứng thu được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít


Đáp án D: Số mol của sắt bằng: nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O => nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2. Tính chất vật lý như thế nào dưới đấy là của sắt:

A. Sắt bao gồm màu xoàn nâu, nhẹ, gồm ánh kim, dẫn điện và dẫn sức nóng kém.

B. Sắt có màu trắng bạc, nặng, bao gồm ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

C. Sắt có màu trắng xám, nặng, tất cả ánh kim, dẫn điện cùng dẫn nhiệt độ tốt

D. Sắt có white color xám, nhẹ, bao gồm ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt độ tốt.


Đáp án C

Tính chất vật lý nào dưới đây là của sắt:

C. Sắt có màu trắng xám, nặng, gồm ánh kim, dẫn điện cùng dẫn sức nóng tốt


Câu 3. cho phương trình hóa học sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình sau:

A. 8

B. 9

C. 12

D. 16


Đáp án B: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 4. Thành phần bao gồm của quặng hemantit đỏ là:

A. FeCO3

B. Fe3O4

C. Fe2O3.nH2O

D. Fe2O3


Đáp án D

Dùng HNO3 hoàn toàn có thể nhận hiểu rằng cả 4 chất.

Chất rắn chảy dần, bao gồm khí ko màu thoát ra → MgCO3

MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

+ hóa học rắn chảy dần, thoát ra khí ko màu hóa nâu trong không khí, hỗn hợp thu được màu vàng nâu → Fe3O4

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 (vàng nâu) + NO + 14H2O

2NO (không màu) + O2 → 2NO2 (nâu đỏ)

Chất rắn tung dần, sau phản bội ứng thu được dung dịch màu xanh

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 (xanh) + H2O

Chất rắn tan dần, sau phản ứng thu được hỗn hợp không màu

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3(không màu) + 3H2O


Câu 9. trong những phản ứng sau, phản bội ứng làm sao HNO3 không nhập vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)


Đáp án B: Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Câu 10. mang lại 16,8 gam bột fe vào 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, thu được khí NO duy nhất, lượng muối thu được bỏ vô dung dịch NaOH dư chiếm được kết tủa. Nung rét kết tủa mà không tồn tại không khí thu được m gam chất rắn. Tính m?

A. 10,8 gam

B. 21,6 gam

C. 7,2 gam

D. 16,2 gam


Đáp án A

nFe = 0,3 mol , nHNO3 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Ban đầu: 0,3 0,4

Phản ứng 0,1 0,4 0,1 0,1

Kết thúc 0,2 0 0,1 0,1

→ 2Fe(NO3)3 + fe dư → 3Fe(NO3)2

Bđ 0,1 0,2

Pư 0,1 0,05 0,15

Kt 0 0,15 0,15

Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO

0,15 0,15

→ trọng lượng FeO thu được: 0,15.72 = 10,8 gam


Câu 11. Sắt chức năng với H2O ở ánh nắng mặt trời cao hom 570 °C thì tạo nên H2 và sản phẩm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.


Đáp án A

Câu 12. cho m gam bột fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp có Cu(NO3)2 0,2M với H2SO4 0,25M. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 0,6m gam các thành phần hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5, sống đktc). Quý giá của m và V theo lần lượt là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 cùng 2,24.

C. 17,8 cùng 4,48.

D. 17,8 với 2,24.


Đáp án D

nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol

nH2SO4 = 0,8.0,25 = 0,2 mol

Do sau bội phản ứng còn dư hỗn hợp bột kim loại ⇒ sắt còn dư, Cu2+ hết, muối hạt Fe2+

3Fe + 2NO3– + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,32 0,4

0,15 0,1 0,4 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

m – (0,15 + 0,16).56 + 0,16.64 = 0,6m

m = 17,8 gam


Câu 13. Dãy các chất và dung dịch nào dưới đây khi lấy dư có thể oxi hoá fe thành sắt (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D: Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Câu 14: dung dịch FeSO4 không làm mất màu dung dịch nào sau đây?

A. Hỗn hợp KMnO4 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2


Đáp án D: hỗn hợp CuCl2

Câu 15. cho m gam bột sắt vào 800 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5, sinh sống đktc). Cực hiếm của m cùng V theo lần lượt là:

A. 10,8 với 4,48.

B. 10,8 cùng 2,24.

C. 17,8 với 4,48.

D. 17,8 và 2,24.


Đáp án D

Do sau làm phản ứng thu được tất cả hổn hợp bột KL đề nghị Fe dư, bội phản ứng chế tạo ra muối Fe2+

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,16mol;

nNO3– = 2nCu(NO3)2 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (Ta thấy: 0,4/8 + hết, NO3– dư)

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> m KL sau = mFe dư + mCu => m – 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m => m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 16. Dãy những chất và dung dịch nào tiếp sau đây khi lấy dư hoàn toàn có thể oxi hoá sắt thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

Câu 17. Có 4 sắt kẽm kim loại để riêng biệt biệt: Ag, Al, Mg, Fe. Chỉ sử dụng hai thuốc thử có thể phân biệt được từng chất

A. Dung dịch NaOH; phenolphtalein

B. Hỗn hợp NaOH, hỗn hợp HCl

C. Dung dịch HCl, giấy quỳ xanh

D. Dung dịch HCl, dung dịch AgNO3 


Đáp án B

Câu 18. Hòa rã Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Search phát biểu sai

A. Dung dịch X làm mất đi màu thuốc tím

B. đến NaOH dư vào hỗn hợp X chiếm được kết tủa nhằm lâu ko kể không khí kết tủa có khối lượng tăng lên.

C. Dung dịch X chức năng được cùng với Zn

D. Hỗn hợp X cần thiết hòa tan Cu


Đáp án D

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

A đúng: FeSO4 làm mất màu thuốc tím trong H2SO4 loãng

B. FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

C. FeSO4 + Zn → ZnSO4 + Fe

D sai: Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4


Câu 19. Cho sắt chức năng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc), dung dịch thu được cho bay hơi được tinh thể FeSO4.7H2O có cân nặng là 27,8 gam. Thể tích khí H2 (đktc) được giải tỏa là

A. 4,48 lít.

B. 8,19 lít.

C. 2,24 lít.

D. 6,23 lít.


Đáp án C

Bảo toàn thành phần Fe: nFe = nFeSO4.7H2O = 27,8/278 = 0,1 mol

=> nH2 = 0,1 mol => V = 0,1.22,4 =2,24 lít


Câu 20. mang lại 22,72 gam láo lếu hợp có Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản bội ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), thu được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam muối hạt khan. Tính m?

A. 49,09.

B. 38,72.

C. 77,44.

D. 34,36.


Đáp án C

nNO = 2,688/22,4 = 0,12 mol

Coi lếu hợp bao gồm Fe (x mol), O (y mol)

=> 56x + 16y = 22,72 (1)

Fe0 → Fe+3 + 3e

x → x → 3x

O0 + 2e → O-2

y → 2y

N+5 + 3e → N+2

0,36→ 0,12

Bảo toàn e => 3x = 2y + 0,36 (2)

(1),(2) => x = 0,32; y = 0,3

=> nFe(NO3)3 = nFe = 0,32mol

=> m = 0,32.242 = 77,44 gam


Câu 21. Nung lạnh 25,2 gam Fe ko kể không khí sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Hỗn hợp này phản bội ứng hết với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng (dư), thu được 8,4 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Tính m?

A. 15 gam

B. 30 gam

C. 25 gam

D. đôi mươi gam


Đáp án B

Ta có, nFe = 0,05 mol với nSO2 = 0.375 mol

Quy hỗn các thành phần hỗn hợp X về 2 yếu tắc Fe cùng O

Quá trình nhường: Fe0 → Fe+3 + 3e

Quá trình dìm e: O0 + 2e → O-2

S+6 + 2e → S+4

Áp dụng định phương pháp bảo toàn electron ta có:

1,35 = 2x + 0,75 → x = 0,3

Mặt không giống ta có: nên: m = 25,2 + 0,3.16 = 30(gam).


……………………………………………

Mời các bạn xem thêm một số phương trình bội phản ứng liên quan 

Gửi tới chúng ta phương trình sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn xong gửi tới các bạn. Hy vọng tài liệu giúp các bạn biết cách viết và cân đối phương trình phản nghịch ứng, hiện tượng kỳ lạ sau phản nghịch ứng khi mang đến Fe tác dụng với HNO3 loãng dư.

Các chúng ta có thể các em cùng tìm hiểu thêm một số tài liệu tương quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài bác tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập vật dụng Lí 12 ,….

Xem thêm: Sở Gd Đt Soc Trang - Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Sóc TrăngĐăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền bài viết thuộc ngôi trường trung học diện tích lớn Sóc Trăng. đầy đủ hành vi coppy đều là gian lận.
Nguồn phân chia sẻ: ngôi trường THPT tp Sóc Trăng (usogorsk.com)