Câu 359269: Cho phương trình: Fe(NO3)3 (uildrel t^0 overlongrightarrow ) Fe2O3 + NO2 + O2. Tổng hệ số nguyên tối giản sau thời điểm cân bằng của các chất trong phản ứng bên trên là:

A.

Bạn đang xem: Cho phương trình: fe(no3)3 (uildrel {{t^0}} overlongrightarrow ) fe2o3 + no2 + o2

19

B. 20

C. 21

D. 22


Xác định số oxi hóa của những nguyên tố để tìm chất oxi hoá (N+5) và chất khử (O-2).

Viết quá trình oxi hóa và quy trình khử, cân đối mỗi vượt trình.

Tìm hệ số phù hợp cho chất oxi hóa và hóa học khử làm thế nào để cho tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận.

Đặt hệ số của những chất thoái hóa và hóa học khử vào sơ đồ dùng phản ứng. Từ bỏ đó thăng bằng hệ số của các chất sót lại trong phương trình làm phản ứng cùng tính đượctổng hệ số nguyên buổi tối giản sau khi cân bằng của các chất trong làm phản ứng trên.


Giải bỏ ra tiết:

Xác định số oxi hóa của những nguyên tố vắt đổi:

*

Vậy ta tất cả phương trình chất hóa học 4 Fe(NO3)3 (uildrel t^0 overlongrightarrow ) 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2.

Xem thêm: Pt Lượng Giác Cơ Bản Cực Hay, Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản

Tổng hệ số nguyên buổi tối giản sau thời điểm cân bằng của các chất trong làm phản ứng bên trên là: 4 + 2 + 12 + 3 = 21.

Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát