*

Lý thuyết về sắt


I. địa chỉ trong bảng tuần hoàn

- thông số kỹ thuật e nguyên tử:26Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2. - Vị trí: fe thuộc ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB. - cấu hình e của những ion được sinh sản thành trường đoản cú Fe: Fe2+ 1s22s22p63s23p63d6 Fe3+ 1s22s22p63s23p63d5

II. Tính chất vật lí

- màu trắng hơi xám, dẻo, dễ dàng rèn, dễ dát mỏng, kéo sợi; dẫn nhiệt với dẫn điện kém đồng và nhôm. - Sắt tất cả tính nhiễm từ nhưng lại ở ánh nắng mặt trời cao (8000C) fe mất từ bỏ tính. T0nc= 15400C.

Bạn đang xem: Fe là kim loại hay phi kim

III. Tâm lý tự nhiên

Là kim loại thông dụng sau nhôm, tồn tại chủ yếu ở những dạng: - phù hợp chất: oxit, sunfua, silicat... - Quặng: hematit đỏ (Fe2O3khan), hematit nâu (Fe2O3.nH2O), manhetit (Fe3O4), xiđerit (FeCO­3) với pirit (FeS2).

IV. đặc điểm hóa học

fe là hóa học khử trung bình. Trong những phản ứng, Fe hoàn toàn có thể nhường 2 hoặc 3e:

sắt →Fe3++ 3e Fe→Fe2++ 2e

1. Công dụng với các phi kim

Sắt tác dụng với phần nhiều các phi kim lúc đun nóng: - cùng với halogen→muối sắt (III) halogenua (trừ iot sinh sản muối fe II):

2Fe + 3X2→2FeX3(t0)

- với O­2:

3Fe + 2O2→Fe3O4(t0)

thực tế khi giải những bài tập thường chạm chán trường hợp tạo nên hỗn hợp gồm Fe và các oxit sắt. - với S:

fe + S→FeS (t0)

2. Tính năng với nước

- sắt không tính năng với nước ở ánh sáng thường, ở nhiệt độ cao, sắt phản nghịch ứng mạnh dạn với hơi nước:

3Fe + 4H2O→Fe3O4+ 4H2(0C) fe + H2O→FeO + H2(> 5700C)

3. Tính năng với dung dịch axit

a. Với H+(HCl, H2SO4loãng... ) →muối fe (II) + H2

sắt + 2HCl→FeCl2+ H2 sắt + H2SO4loãng→FeSO4+ H2

b. Tính năng với các axit có tính oxi hóa dạn dĩ (HNO3, H2SO4đậm đặc) - Fe tiêu cực với H2SO4đặc nguội với HNO3đặc nguội→có thể dùng thùng Fe chuyên chở axit HNO3đặc nguội cùng H2SO4đặc nguội.

Xem thêm: Thực Hành Lý 11 Bài 12 - Giải Vật Lí 11 Bài 12: Thực Hành: Xác Định Suất

- Với dung dịch HNO3loãng→muối sắt (III) + NO + H2O:

fe + 4HNO3loãng→Fe(NO3)3+ NO + 2H2O

- Với dung dịch HNO3đậm đặc→muối fe (III) + NO2+ H2O:

sắt + 6HNO3→Fe(NO3)3+ 3NO2+ 3H2O

- Với hỗn hợp H2­SO4đậm đặc và nóng→muối fe (III) + H2O + SO2:

2Fe+ 6H2SO4→Fe2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O

Chú ý:Sản phẩm hình thành trong phản nghịch ứng của fe với HNO3hoặc H2SO4đậm quánh là muối sắt (III) dẫu vậy nếu sau phản nghịch ứng có Fe dư hoặc tất cả Cu thì tiếp tục xảy ra phản ứng:

2Fe3++ Fe→3Fe3+

Hoặc

2Fe3++ Cu→2Fe2++ Cu2+

4. Công dụng với hỗn hợp muối

- fe đẩy được những sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát ra khỏi muối→muối fe (II) + kim loại.