Cho các este: Benzyl fomat(1) vinyl axetat (2) tripanmitin(3) metylacrylat(4). Phenyl axetat(5). Dãy gồm các este mọi phản ứng được với dd NaOH(đun nóng) sinh ra ancol là:

Phân một số loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A. (1), (2), (3)Câu B. (2), (3), (5)Câu C. (1), (3), (4)Đáp án đúngCâu D. (3), (4), (5)

Giải thích hợp câu trả lời

Click để xem giải thích của đáp án(Bạn sẽ tiến hành dẫn cho tới trang quảng cáo với hiển thị trong vòng 15 giây)(Quảng cáo để giúp chúng mình duy trì website luôn luôn miễn phí tổn cho toàn bộ học sinh)Cảm ơn chúng ta rất các ^^!

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vệt dầu loang đoạt được lí thuyết hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3NaOH + (C15H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa 2NaOH + CH3COOC6H5 → C6H5ONa + H2O + CH3COONa NaOH + HCOOCH2 − C6H5 → HCOONa + HOCH2 − C6H5 NaOH + CH3COOCH=CH2 → CH3CHO + CH3COONa NaOH + CH2=CHCOO-CH3 → CH3OH + CH2=CHCOONa


Cho dãy những chất sau: tripanmitin, axit amino axetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat. Số hóa học trong dãy bao gồm phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) là

Nguồn nội dung

ĐỀ THAM KHẢO LẦN 3 - BỘ GD-ĐT

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

3NaOH + (C15H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa NaOH + H2NCH2COOH → H2O + H2NCH2COONa


Phân nhiều loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học tập Cơ bạn dạng Câu A.
H2.

Bạn đang xem: Este tác dụng naoh

Câu B. Dung dịch NaOH.Câu C. Dung dịch Br2.

Xem thêm: Những Nguyên Nhân Dẫn Đến Tai Nạn Giao Thông, Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục

Câu D. Cu(OH)2.

Nguồn nội dung

THPT VĨNH CHÂN - PHÚ THỌ

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

3NaOH + (C15H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa


Cho các este: Benzyl fomat(1) vinyl axetat (2) tripanmitin(3) metylacrylat(4). Phenyl axetat(5). Hàng gồm các este phần nhiều phản ứng được với dd NaOH(đun nóng) có mặt ancol là:

Phân nhiều loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A.
(1), (2), (3)Câu B. (2), (3), (5)Câu C. (1), (3), (4) Câu D. (3), (4), (5)

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vệt dầu loang chinh phục lí thuyết chất hóa học

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

3NaOH + (C15H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa 2NaOH + CH3COOC6H5 → C6H5ONa + H2O + CH3COONa NaOH + HCOOCH2 − C6H5 → HCOONa + HOCH2 − C6H5 NaOH + CH3COOCH=CH2 → CH3CHO + CH3COONa NaOH + CH2=CHCOO-CH3 → CH3OH + CH2=CHCOONa


Cho dãy các chất: benzyl axetat, anlyl axetat, vinyl fomat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong hàng khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng hiện ra ancol là


Nguồn nội dung

THPT BỈM SƠN (THANH HÓA)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

NaOH + HCOOC2H5 → C2H5OH + HCOONa 3NaOH + (C15H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa NaOH + CH3COOCH2-C6H5 → CH3COONa + C6H5CH2OH NaOH + CH3COOCH2-CH = CH2 → CH3COONa + CH2=CH-CH2-OH


Nhân quả trong cuộc sống

*
*

*

*

Sản phẩm xây dựng vì chưng Be Ready Education australia vì mục đích phi lợi nhuận