Lực điện trường tác dụng lên điện tích q > 0 làF→=q.E→ cùng phương, cùng chiều E→, có tác dụng làm điện tích chuyển động theo chiều đường sức điện.

Công của lực điện A = q.E.d, với d = s.cosα

=>Công của lực điện trường lớn nhất khi α = 0.
Bạn đang xem: Dưới tác dụng của lực điện trường

Một bộ tụ điện gồm 10 tụ điện giống nhau (C = 8 μF) ghép nối tiếp với nhau. Bộ tụ điện được nối với hiệu điện thế không đổi U = 150 (V). Độ biến thiên năng lượng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là:


Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Véctơ cường độ điện trường tại điểm A và điểm B trong điện trường của điện tích Q là EA→và EB→. Gọi r là khoảng cách từ A đến Q. Để EA→có cùng phương, ngược chiều với EB→và có độ lớn EA = 4EB thì khoảng cách giữa A và B là


Một điện tích điểm q đặt tại điểm O. Hai điểm M, N nằm cùng một đường sức điện (theo thứ tự O,M,N) có ON=3MN. Véctơ cường độ điện trường tại M và N có:


Hai quả cầu nhỏ giống nhau có điện tích dươngq1 vàq2 , đặt cách nhau một khoảng r đẩy nhau với lực có độ lớn F0. Sau khi cho hai quả cầu tiếp xúc rồi đặt cách nhau khoảng r chúng sẽ:


Cho hai điện tích q1=18.10-8C và q2=2.10-8Cđặt tại hai điểm A và B cách nhau 20cm. Vị trí của điểm M trên đường thẳng AB, có cường độ điện trường bằng 0


Một hạt mang điện tích dương từ điểm A đến điểm B trên một đường sức của một điện trường đều chỉ do tác dụng của lực điện trường thì động năng của hạt tăng. Chọn nhận xét đúng:


Một quả cầu kim loại có khối lượng riêng ρ=9,8.103kg/m3, bán kính r = 1cm, mang điện tíchq=10-6C được treo ở đầu một sợi dây mảnh không dãn. Chiều dài sợi dây là l = 10cm. Tại điểm treo của sợi dây đặt một điện tích q0=-2.10-6C. Toàn bộ hệ thống trên được đặt trong dầu cách điện có khối lượng riêng ρ0=800kg/m3, hằng số điện môi ɛ = 3. Lấy g=10m/s2. Lực căng của dây treo là:


Một tụ điện phẳng có có bản cách nhau 8cm. Hiệu điện thế giữa hai bản 360V. Một electron có vận tốc ban đầu 8.107 m/s ở cách bản âm 6cm chuyển động theo một đường sức về phía bản âm. Điện tích của electron bằng -1,6.10-19C, khối lượng của electron bằng 9,1.10-31kg. Nhận xét nào sau đây đúng về chuyển động của electron?


Hai bản của một tụ điện phẳng được nối với hai cực của một acquy. Nếu dịch chuyển để các bản lại gần nhau thì trong khi dịch chuyển có dòng điện đi qua acquy không ? Nếu có hãy chỉ rõ chiều dòng điện


Hai bản của một tụ điện phẳng được nối với hai cực một acquy. Nếu dịch chuyển để bản ra xa nhau thì trong khi dịch chuyển có dòng điện đi qua acquy không ? Nếu có, hãy chỉ rõ chiều dòng điện.


Tại đỉnh đối diện A và C của một hình vuông ABCD cạnh a, đặt hai điện tích q1=q2=-4.10-6C. Đặt tại B điện tích q0. Để điện trường tổng hợp gây bởi hệ 3 điện tích trên tại điểm D bằng 0 thì điện tíchq0 bằng:


Một tụ phẳng có các bản hình tròn bán kính 10 cm, khoảng cách và hiệu điện thế hai bản tụ là 1 cm; 108V. Giữa hai bản là không khí. Điện tích của tụ điện là:
Xem thêm: Toán 10 Bài 1: Mệnh Đề - Lý Thuyết Và Bài Tập Mệnh Đề

Sau khi ngắt tụ điện phẳng khỏi nguồn điện, ta tịnh tiến hai bản để khoảng cách giữa chúng giảm đi hai lần, khi đó năng lượng điện trường trong tụ sẽ là


Cho ba tụ điện được mắc thành bộ theo sơ đồ như hình vẽ. ChoC1=3μF ,C2=C3=4μF.Nối hai điểm M, N với một nguồn điện có hiệu điện thế U = 10V. Hiệu điện thế và điện tích trên tụC1 vàC2 là: