Một hay là 1 số cặp NST ko phân li trong phân bào dẫn tới thay đổi số lượng NST sinh hoạt một hay là 1 số cặp NST tương đồng.

Bạn đang xem: Đột biến lệch bội xảy ra do


*
*
*
*
*
*
*
*

Một loại thực vật gồm bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể bố nhiễm kép. Số NST vào tế bào là?


Đậu Hà lan gồm bộ nhiễm sắc đẹp thể lưỡng bội 2n = 14. Tế bào sinh chăm sóc của đậu Hà lan đựng 15 nhiễm dung nhan thể, hoàn toàn có thể tìm thấy ở


Một loài thực vật bao gồm bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể bố nhiễm. Tính số NST các cặp NST phần đa phân li bình thường thì sinh sống kì sau I số nhiễm sắc thể trong tế bào là?


Một tế bào sinh dưỡng của thể một kép đang ở kì sau nguyên phân, bạn ta đếm được 44 nhiễm nhan sắc thể. Cỗ nhiễm sắc đẹp thể lưỡng bội bình thường của loài này là bao nhiêu?


Ở ruồi giấm đực tất cả bộ nhiễm dung nhan thể được cam kết hiệu AaBbDdXY. Trong thừa trình phát triển phôi sớm, sinh sống lần phân bào sản phẩm công nghệ 6 bạn ta thấy ở một vài tế bào cặp Dd ko phân ly. Thể bỗng biến có


Ở một số loài động vật hoang dã có vú, được cho phép lai (P): ♂ XbY x ♀ XBXb. Trong quy trình giảm phân ở nhỏ cái, ở một trong những tế bào, cặp nhiễm sắc thể nam nữ phân li thông thường ở giảm phân I mà lại không phân li ở giảm phân II. Quá trình giảm phân ở bé đực xẩy ra bình thường. Những giao tử đực và loại kết hợp với nhau chế tác thành các hợp tử, biết những giao tử đều có khả năng tạo thành hòa hợp tử. đông đảo hợp tử bao gồm kiểu ren nào sau đây có thể được sinh ra từ quy trình trên?


Thực hiện nay phép lai sau: ♀ AABb x ♂ AaBb, biết ở khung người đực có một trong những tế bào xôn xao phân li trong bớt phân của cặp nhiễm sắc đẹp thể với cặp gen Aa. Mang lại rằng tất cả các một số loại tinh trùng đều có tác dụng thụ tinh và các hợp tử được tạo nên thành đều có chức năng sống sót. Theo lý thuyết, làm việc đời con có bao nhiêu một số loại kiểu gen lưỡng bội và bao nhiêu loại phong cách gen lệch bội ?


Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBb x ♀ Aabb. đưa sử trong quy trình giảm phân của khung hình đực, ở một trong những tế bào, cặp NST với cặp ren Aa ko phân li trong bớt phân I, những sự khiếu nại khác diễn ra bình thường, khung người cái giảm phân bình thường. Theo lý thuyết, sự phối hợp ngẫu nhiên giữa những loại giao tử đực và mẫu trong thụ tinh rất có thể tạo ra về tối đa bao nhiêu loại phù hợp tử lưỡng bội và bao nhiêu hợp tử lệch bội?


Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBbdd x♀AaBbDd. giả sử trong quy trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số trong những tế bào có hiện tượng cặp nhiễm dung nhan thể mang cặp gene Aa ko phân li trong sút phân I, ở một số trong những tế bào không giống có hiện tượng NST có gen B ko phân li trong bớt phân II, các sự khiếu nại khác diễn ra bình thường. Quy trình giảm phân ở khung hình cái diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và loại trong thụ tinh hoàn toàn có thể tạo ra buổi tối đa bao nhiêu loại vừa lòng tử thừa nhiễm sắc đẹp thể?


Bộ NST lưỡng bội của loài = 24. Có bao nhiêu trường phù hợp thể 3 hoàn toàn có thể xảy ra?


Một tế bào của thể hốt nhiên biến ở trong thể tía nguyên phân liên tiếp 5 lần đã mang ở môi trường nội bào 279 NST. Loài này còn có thể có khá nhiều nhất bao nhiêu loại thể một khác nhau ?


Một loài động vật hoang dã có cỗ NST 2n=12. Lúc quan sát quy trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh ở một cá thể, tín đồ ta thấy 40 tế bào gồm cặp NST số 3 không phân li trong bớt phân 1, những sự kiện không giống trong giảm phân diễn ra bình thường; các tế bào sót lại giảm phân bình thường. Các loại giao tử tất cả 6 NST chỉ chiếm tỉ lệ


Thực hiện phép lai thân hai khung hình cùng loài bao gồm bộ NST 2n=18. Biết rằng trong sút phân 1 có 1/5 số tế bào sinh tinh không phân ly nghỉ ngơi cặp NST số 3, 1/3 số tế bào sinh trứng không phân ly sinh sống cặp NST số 7. Những tinh trùng thiếu hụt NST sinh ra đa số chết. Theo lý thuyết, phần trăm hợp tử cất 19 NST sinh hoạt đời F1 là:


Một loài tất cả bộ nhiễm nhan sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Bao gồm bao nhiêu phát biểu tiếp sau đây đúng?

1. Ở loài này còn có tối nhiều 6 thể bất chợt biến thể ba

2. Một tế bào của thể tự dưng biến thể ba triển khai nguyên phân, sinh hoạt kì sau của nguyên phân từng tế bào có 18 nhiễm dung nhan thể đơn.

3. Ở những thể bất chợt biến lệch bội thể cha của loại này sẽ có được tối nhiều 216 kiểu dáng gen.

4. Một thành viên mang tự dưng biến thể ba triển khai giảm phân chế tạo giao tử, tính theo lí thuyết, tỉ lệ thành phần giao tử (n) được tạo nên là 1/8


Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực tất cả 12% số tế bào gồm cặp nhiễm nhan sắc thể với cặp gene Dd không phân li trong giảm phân I, sút phân II diễn ra bình thường, những tế bào khác bớt phân bình thường. Trong quá trình giảm phân của khung hình cái tất cả 24% số tế bào tất cả cặp nhiễm sắc đẹp thể với cặp gene Bb không phân li trong bớt phân I, sút phân II ra mắt bình thường, những tế bào khác giảm phân bình thường. Cho phép lai P: ♂ AabbDd x ♀AaBbdd, theo lí thuyết đánh giá nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về đời con?


Đề thi trung học phổ thông QG – 2021, mã đề 206

Giả sử 1 loại sinh vật bao gồm bộ NST 2n =- 8; các cặp NST được kí hiệu là A, a; B, b; D, d và E, e. Thành viên có cỗ NST như thế nào sau đấy là thể một?


Một cá thể có cỗ nhiễm sắc thể kí hiệu là AaBbDdEeXY. Trong quy trình giảm phân I của các tế bào sinh tinh gồm 0,015% số tế bào không phân ly sinh sống cặp nhiễm sắc thể Aa; 0,012% số tế bào không giống không phân li ngơi nghỉ cặp nhiễm sắc thể Dd; sút phân II ra mắt bình thường, các cặp nhiễm sắc đẹp thể không giống phân ly bình thường. Biết trong quy trình giảm phân không xảy ra trao đổi chéo cánh giữa các nhiễm dung nhan thể tương đồng. Theo lí thuyết, số loại tinh trùng buổi tối đa có thể tạo ra từ cá thể trên là bao nhiêu?


Xét một cặp gen Bb của một khung hình lưỡng bội đông đảo dài 4080Å, alen B bao gồm 3120 links hidro cùng alen b có 3240 liên kết hidro. Do thốt nhiên biến lệch bội đã lộ diện thể 2n + 1 và tất cả số nucleotit thuộc những alen B với alen b là A = 1320 và G = 2280 nucleotit. Hình dạng gen bất chợt biến lệch bội nói bên trên là


Một loài thực vật, xét 2 cặp NST kí hiệu là D, d cùng E, e. Khung hình có bộ NST nào sau đấy là thể một?


Ở một loài tất cả bộ NST 2n =24, trên từng cặp NST chỉ xét 1 cặp ren dị hợp. Trả sử có 60000 tế bào sinh tinh của một khung người tiến hành giảm phân sinh sản giao tử. Trong quy trình giảm phân có 12 tế bào bao gồm cặp NST số 2 không phân li trong giảm phân I, bớt phân II diễn ra bình thường, 18 tế bào khác gồm cặp NST số 5 không phân li trong bớt phân I, sút phân II ra mắt bình thường, các tế bào còn sót lại giảm phân bình thường. Những giao tử của cơ thể nói bên trên thụ phấn với các giao tử của một cơ thể không bỗng biến. Theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu phát biểu sau đấy là sai?

I. Một số loại giao tử đột biến chỉ chiếm tỉ lệ 0,05%.

II. Số loại giao tử tối đa là 32768.

III. Đời con bao gồm tối đa 1586131 các loại kiểu gen bình thường dị hợp.

IV. Đời con sẽ sở hữu tối nhiều kiểu gen 1240029.

Xem thêm: Nội Dung Truyện Sự Tích Hồ Gươm, Sự Tích Hồ Gươm


Một tế bào sinh tinh của cơ thể có hình dạng gen (fracABabX^DX^d) sút phân, cặp NST thường xuyên không phân li trong bớt phân I, sút phân II diễn ra bình thường, cặp NST nam nữ phân li bình thường. Theo lí thuyết, số loại giao tử về tối đa được tạo thành ra rất có thể là trường đúng theo nào sau đây?


Ở một chủng loại sinh vật lưỡng bội, xét 3 cặp NST tương đương kí hiệu là Bb, Dd, Ee, vào tế bào sinh chăm sóc ở thể bố của loại này, có thể có bộ NST như thế nào sau đây?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.