Để sử dụng usogorsk.com Watch có watchOS 9, bạn cần ghép đôi usogorsk.com Watch với iPhone 8 trở lên có iOS 16 trở lên. Các trợ lý thiết lập trên iPhone và usogorsk.com Watch của bạn hoạt động cùng nhau để giúp bạn ghép đôi và thiết lập usogorsk.com Watch.

Bạn đang xem: Đồng hồ kết nối với iphone

Nếu bạn gặp khó khăn khi xem usogorsk.com Watch hoặc iPhone, VoiceOver hoặc Thu phóng có thể hữu ích – ngay cả trong khi thiết lập. Hãy xem Sử dụng Thu phóng trên usogorsk.com Watch hoặc Thiết lập usogorsk.com Watch bằng VoiceOver.


CẢNH BÁO: Để tránh thương tích, hãy đọc Thông tin an toàn quan trọng dành cho usogorsk.com Watch trước khi sử dụng usogorsk.com Watch của bạn.


Để bật usogorsk.com Watch của bạn, hãy nhấn và giữ nút sườn cho đến khi bạn nhìn thấy logo usogorsk.com.

Đưa iPhone lại gần usogorsk.com Watch của bạn, đợi màn hình ghép đôi của usogorsk.com Watch xuất hiện trên iPhone, sau đó chạm Tiếp tục.

Hoặc mở ứng dụng usogorsk.com Watch trên iPhone của bạn, sau đó chạm vào Ghép đôi đồng hồ mới.

*

Chạm vào Thiết lập cho chính tôi.

Khi được nhắc, đặt iPhone sao cho usogorsk.com Watch của bạn xuất hiện trong kính ngắm trong ứng dụng usogorsk.com Watch. Thao tác này sẽ ghép đôi hai thiết bị.

Chạm vào Thiết lập usogorsk.com Watch, sau đó làm theo hướng dẫn trên iPhone và usogorsk.com Watch của bạn để hoàn thành thiết lập.

Để tìm hiểu thêm về usogorsk.com Watch của bạn trong khi đang đồng bộ hóa, hãy chạm vào Tìm hiểu về đồng hồ của bạn. Bạn có thể tìm hiểu các tính năng mới, xem các mẹo về usogorsk.com Watch và đọc hướng dẫn sử dụng này, ngay trên iPhone của bạn. Sau khi usogorsk.com Watch được thiết lập, bạn có tìm thông tin này bằng cách mở ứng dụng usogorsk.com Watch trên iPhone của mình, sau đó chạm vào Khám phá.

*

Kích hoạt dịch vụ di động


Bạn có thể kích hoạt dịch vụ di động trên usogorsk.com Watch trong khi thiết lập. Nếu không muốn, bạn có thể kích hoạt dịch vụ di động sau này trong ứng dụng usogorsk.com Watch trên iPhone. Hãy xem Sử dụng usogorsk.com Watch với mạng di động.

iPhone và usogorsk.com Watch của bạn phải sử dụng cùng một nhà cung cấp dịch vụ di động. Tuy nhiên, nếu bạn thiết lập usogorsk.com Watch cho người khác trong nhóm Chia sẻ trong gia đình, đồng hồ đó có thể sử dụng một nhà cung cấp di động khác với nhà cung cấp được sử dụng trên iPhone mà bạn sử dụng để quản lý đồng hồ.

Dịch vụ di động không có sẵn ở tất cả các vùng.


Sự cố ghép đôi?


Nếu camera không bắt đầu quá trình ghép đôi: Chạm vào Ghép đôi usogorsk.com Watch thủ công ở cuối màn hình iPhone và làm theo hướng dẫn trên màn hình.


Hủy ghép đôi usogorsk.com Watch


Mở ứng dụng usogorsk.com Watch trên iPhone của bạn.

Chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó chạm vào Tất cả đồng hồ của bạn ở đầu màn hình.

Chạm vào bên cạnh usogorsk.com Watch bạn muốn hủy ghép đôi, sau đó chạm Hủy ghép đôi usogorsk.com Watch.


Ghép đôi nhiều usogorsk.com Watch


Bạn có thể ghép đôi một usogorsk.com Watch khác giống như cách bạn đã ghép đôi thiết bị đầu tiên. Đưa iPhone lại gần usogorsk.com Watch của bạn, đợi màn hình ghép đôi của usogorsk.com Watch xuất hiện trên iPhone, sau đó chạm Ghép đôi. Hoặc làm theo các bước sau:

Mở ứng dụng usogorsk.com Watch trên iPhone của bạn.

Chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó chạm vào Tất cả đồng hồ của bạn ở đầu màn hình.

Chạm vào Thêm đồng hồ, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Hãy xem bài viết Hỗ trợ của usogorsk.com Sử dụng nhiều usogorsk.com Watch với iPhone của bạn.

Để tìm hiểu cách thiết lập đồng hồ cho một người trong nhóm Chia sẻ trong gia đình của bạn, hãy xem Thiết lập usogorsk.com Watch cho thành viên gia đình.


Chuyển nhanh sang một usogorsk.com Watch khác


iPhone của bạn phát hiện usogorsk.com Watch đã ghép đôi mà bạn đang đeo và tự động kết nối với thiết bị. Chỉ cần đeo một usogorsk.com Watch khác và đưa cổ tay của bạn lên.

Bạn cũng có thể chọn usogorsk.com Watch theo cách thủ công:

Mở ứng dụng usogorsk.com Watch trên iPhone của bạn.

Chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó chạm vào Tất cả đồng hồ của bạn ở đầu màn hình.

Tắt Tự động chuyển đổi.

Để xem usogorsk.com Watch của bạn có được kết nối với iPhone không, hãy chạm và giữ cạnh dưới của màn hình đồng hồ, vuốt lên để mở Trung tâm điều khiển, sau đó tìm biểu tượng trạng thái Đã kết nối

*
.

*

Ghép đôi usogorsk.com Watch với iPhone mới


Nếu usogorsk.com Watch của bạn được ghép đôi với iPhone cũ và bây giờ bạn muốn ghép đôi với iPhone mới, hãy làm theo các bước sau:

Thiết lập iPhone mới. Trên màn hình Ứng dụng & dữ liệu, hãy chọn khôi phục từ bản sao lưu iCloud, sau đó chọn bản sao lưu mới nhất.

Tiếp tục quá trình thiết lập iPhone và lựa chọn sử dụng usogorsk.com Watch với iPhone mới của bạn khi được nhắc.

Khi quá trình thiết lập iPhone hoàn tất, usogorsk.com Watch sẽ nhắc bạn ghép đôi thiết bị đó với iPhone mới. Chạm vào OK trên usogorsk.com Watch của bạn, sau đó nhập mật mã của thiết bị.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hỗ trợ của usogorsk.com Cách ghép đôi usogorsk.com Watch của bạn với một iPhone mới.


Chuyển gói cước di động hiện có sang usogorsk.com Watch mới


Bạn có thể chuyển gói cước di động hiện có từ usogorsk.com Watch có tính năng di động sang một usogorsk.com Watch có tính năng di động khác bằng cách làm theo các bước sau:

Trong khi đang đeo usogorsk.com Watch, hãy mở ứng dụng usogorsk.com Watch trên iPhone của bạn.

Chạm vào Đồng hồ của tôi, chạm vào Di động, sau đó chạm vào bên cạnh gói cước di động của bạn.

Chạm vào Xóa gói cước <tên của nhà cung cấp>, sau đó xác nhận lựa chọn của bạn.

Bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp để xóa usogorsk.com Watch này khỏi gói cước di động.

Tháo đồng hồ cũ của bạn, đeo usogorsk.com Watch có tính năng di động khác của bạn lên, chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó chạm vào Di động.

Làm theo các hướng dẫn để kích hoạt tính năng di động cho đồng hồ của bạn.

Xem thêm: Hàm Số Y = Cos3X Là Hàm Số Chẵn Hay Lẻ Của Hàm Số Y=X Cos3X, Hàm Số Y = Cos3X Có Phải Là Hàm Số Chẵn Không


Để biết thêm thông tin về thiết lập và ghép đôi, hãy xem bài viết Hỗ trợ của usogorsk.com Thiết lập usogorsk.com Watch của bạn.