*
*
*
*
*
*
*
*

Để thải trừ kim một số loại Cu thoát ra khỏi hỗn đúng theo bột có Ag với Cu, tín đồ ta ngâm hỗn kim loại tổng hợp loại bên trên vào lượng dư dung dịch


Một tấm sắt kẽm kim loại bằng rubi bị bám một lớp sắt kẽm kim loại sắt ngơi nghỉ bề mặt, ta rất có thể dùng dung dịch nào tiếp sau đây để các loại hết tạp chất và nhận được tấm kim loại vàng sạch sẽ ?


Cho khí teo dư đi qua hỗn hợp tất cả CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm


Dãy gồm những kim một số loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương thức điện phân hợp hóa học nóng tan của chúng là


Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng cách thức điện phân dung dịch muối (với điện cực trơ) là


Khi năng lượng điện phân tất cả màng phòng dung dịch muối ăn bão hòa trong nước thì xẩy ra hiện tượng nào trong các các hiện tượng lạ cho tiếp sau đây ?


Cho các kim loại: Na, Ca, Al, Fe, Cu, Ag. Bằng phương thức điện phân hoàn toàn có thể điều chế được bao nhiêu kim loại trong số các kim loại ở trên ?


Để điều chế K kim loại người ta có thể dùng các phương thức sau:

(1) Điện phân hỗn hợp KCl gồm vách phòng xốp.

Bạn đang xem: Điều chế kim loại k bằng phương pháp

(2) Điện phân KCl nóng chảy.

(3) sử dụng Li để khử K thoát ra khỏi dd KCl

(4) sử dụng CO nhằm khử K thoát khỏi K2O.

(5) Điện phân lạnh chảy KOH

Phương pháp nào thu được K?


Từ các nguyên liệu NaCl, CaCO3, H2O, K2CO3 và những điều kiện quan trọng có đủ, có thể điều chế được các đơn hóa học nào ?


Hỗn hòa hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO. Mang lại khí co dư qua X nung nóng được chất rắn Y. Mang lại Y vào dung dịch NaOH dư được hỗn hợp E và chất rắn G. Cho chất rắn G vào dung dịch Cu(NO3)2 dư thu được hóa học rắn F. Hóa học rắn F gồm


Tiến hành những thí nghiệm sau:

(1) mang lại Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư;

(2) Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng;

(3) cho dung dịch AgNO3 chức năng với dung dịch Fe(NO3)2 dư;

(4) mang đến Na vào hỗn hợp MgSO4;

(5) sức nóng phân Hg(NO3)2;

(6) Đốt Ag2S trong ko khí;

(7) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với các điện cực trơ.

Xem thêm: Dung Dịch A Chứa Các Ion Co32- So32- So42-, Dung Dịch A Chứa Các Ion Co32

Số thử nghiệm không chế tác thành kim loại là


Hỗn thích hợp bột X gồm BaCO3, Fe(OH)2, Al(OH)3, CuO, MgCO3. Nung X trong không gian đến cân nặng không đối được các thành phần hỗn hợp rắn A. Cho A vào nước dư khuấy phần lớn được dung dịch B chứa 2 hóa học tan với phần không tan C. Cho khí co dư qua bình cất C nung nóng được hỗn hợp rắn E (Cho những phản ứng xảy ra hoàn toàn). E chứa buổi tối đa:


Phản ứng nào dưới đây mô tả quá trình điều chế kim loại bằng phương thức thủy luyện? (coi đk có đủ)


Kim loại nào tiếp sau đây điều chế được bởi cả 3 phương pháp (nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân dung dịch muối)?


Cho hỗn hợp K2O, FeO, Al2O3 vào nước dư thu được hỗn hợp X và phần ko tan Y. Mang đến khí co dư qua Y nung nóng thu được chất rắn Z. Mang đến Z công dụng với hỗn hợp NaOH dư thấy chảy một phần, còn sót lại chất rắn G. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Những chất bao gồm trong X, Y, Z thứu tự là:


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.