A.LÍ THUYẾT

I.Điện trường

1. Khái niệm và tính chất

– Điện trường là môi trường tồn tại xung quanh điện tích, có khả năng tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó

2.Cường độ điện trường

– Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của q.

Bạn đang xem: Điện trường và cường độ điện trường

*

Trong đó:E: cường độ điện trường tại điểm mà ta xét (V/m).

F: lực điện tác dụng lên điện tích thử ( N)

q: điện tích thử (C)

-Mối quan hệ lực và cường độ điện trường

*

q > 0 :

*
cùng phương, cùng chiều với
*
.

q 0.

Hướng vào Q nếu Q 9

*

– Biểu diễn:

3.Nguyên lí chồng chất điện trường

– Phát biểu: Các điện trường

*
đồng thời tác dụng lực điện lên điện tích q một cách độc lập với nhau và điện tích q chịu tác dụng của điện trường tổng hợp
*

*

Các vecto cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành.

-Xét trường hợp tại điểm đang xét chỉ có 2 cường độ điện trường

+

*

+

*

+

*

+

*

+

*

+ Nếu

*

II.Đường sức điện

1.Định nghĩa

Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vecto cường độ điện trường tại điểm đó. Nói cách khác, đường sức điện là đườngmà lực điện tác dụng dọc theo nó.

2.Đặc điểm của đường sức điện

Qua mỗi điểm trong điện trường có một đường sức điệnCác đường sức điện là những đường cong hở đi ra từ hạt dương, kết thúc ở vô cùng hoặc hạt âm.Các đường sức điện mau ở những nơi có điện trường mạnh và ngược lại.

3. Điện trường đều

Điện trường đều là điện trường mà vecto cường độ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương chiều và độ lớn; đường sức điện là những đường thẳng song song cách đều.

B.BÀI TẬP

DẠNG 1: ĐIỆN TRƯỜNG DO MỘT ĐIỆN TÍCH ĐIỂM GÂY RA

PHƯƠNG PHÁP

1.Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm Q tại điểm cách nó một khoảng r có đặc điểm:

+ Điểm đặt : tại điểm đang xét

+ Phương : Nằm trên đường thẳng nối Q và M

+ chiều:hướng ra xa Q nếu Q>0 ; hướng vào gần Q nếu Q

Bài toán 1. Xác định hợp lực điện tác dụng lên 1 điện tích.

Phương pháp:Các bước tìm hợp lực do các điện tích q1; q2; … sinh ra tại điểm O:

Bước 1: Xác định vị trí điểm đặt các điện tích (vẽ hình).

Bước 2: Tính độ lớn các lực E01;E02……, Enolần lượt do q1và q2tác dụng lên qo.

Bước 3: Vẽ hình các vectơ lực E01;E02……, Enolần lượt do q1và q2tác dụng lên qo.

Xem thêm: Hướng Dẫn 1 Ha Bằng Bao Nhiêu Hm2 Bằng Bao Nhiêu Ha Chi Tiết

Bước 3: Vẽ hình các vectơ lực E01;E02……, Enolần lượt do q1và q2tác dụng lên qo.

Các trường hợp đặc biệt:

+ Khi cùng hướng với: E = E1+ E2

+ Khi E1ngược hướng với E2:

+ Khi E1vuông gócvới E2:

+ Trường hợp: E1 = E2:

Tổng quát:Gócα bất kì:αlà góc hợp bởi hai vectơ cường độ điện trường

+ Độ lớn:

+ Xác định phương chiều: dựa vào hình và áp dụng định luật hàm số sin/cos

Bài toán2. Tính lực điện tác dụng lên một điện tích khi đã biết cường độ điện trường