A.LÍ THUYẾT

I.Điện trường

1. Có mang và tính chất

– Điện ngôi trường là môi trường thiên nhiên tồn tại bao quanh điện tích, tất cả khả năng công dụng lực năng lượng điện lên năng lượng điện khác để trong nó

2.Cường độ năng lượng điện trường

– độ mạnh điện trường trên một điểm là đại lượng đặc thù cho tác dụng lực của năng lượng điện trường trên điểm đó. Nó được xác định bằng yêu thương số của độ béo lực năng lượng điện F chức năng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm này và độ phệ của q.

Bạn đang xem: Điện trường và cường độ điện trường

*

Trong đó:E: độ mạnh điện trường trên điểm mà ta xét (V/m).

F: lực điện chức năng lên điện tích thử ( N)

q: năng lượng điện thử (C)

-Mối tình dục lực cùng cường độ năng lượng điện trường

*

q > 0 :

*
cùng phương, cùng chiều với
*
.

q 0.

hướng vào Q ví như Q 9

*

– Biểu diễn:

3.Nguyên lí ck chất năng lượng điện trường

– phạt biểu: các điện trường

*
đồng thời chức năng lực năng lượng điện lên năng lượng điện q một cách độc lập với nhau và điện tích q chịu tính năng của năng lượng điện trường tổng hợp
*

*

Các vecto độ mạnh điện trường trên một điểm được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành.

-Xét trường hợp tại điểm sẽ xét chỉ có 2 cường độ điện trường

+

*

+

*

+

*

+

*

+

*

+ Nếu

*

II.Đường sức điện

1.Định nghĩa

Đường sức điện là đường mà tiếp con đường tại từng điểm của chính nó là giá chỉ của vecto độ mạnh điện trường trên điểm đó. Nói giải pháp khác, mặt đường sức điện là đườngmà lực điện chức năng dọc theo nó.

2.Đặc điểm của đường sức điện

Qua mỗi điểm trong điện trường gồm một đường sức điệnCác mặt đường sức điện là đa số đường cong hở đi ra từ phân tử dương, chấm dứt ở vô cùng hoặc hạt âm.Các mặt đường sức năng lượng điện mau ở đầy đủ nơi bao gồm điện trường mạnh và ngược lại.

3. Điện trường đều

Điện trường đông đảo là điện trường nhưng mà vecto cường độ điện ngôi trường tại đông đảo điểm đều phải sở hữu cùng phương chiều với độ lớn; con đường sức năng lượng điện là đông đảo đường thẳng tuy nhiên song cách đều.

B.BÀI TẬP

DẠNG 1: ĐIỆN TRƯỜNG vày MỘT ĐIỆN TÍCH ĐIỂM GÂY RA

PHƯƠNG PHÁP

1.Cường độ điện trường gây nên bởi điện tích điểm Q trên điểm phương pháp nó một khoảng chừng r có đặc điểm:

+ Điểm để : tại điểm đã xét

+ Phương : Nằm trên tuyến đường thẳng nối Q và M

+ chiều:hướng ra xa Q ví như Q>0 ; hướng về phía gần Q nếu như Q

Bài toán 1. Xác minh hợp lực điện công dụng lên 1 điện tích.

Phương pháp:Các bước tìm thích hợp lực do các điện tích q1; q2; … ra đời tại điểm O:

Bước 1: Xác định vị trí nơi đặt các điện tích (vẽ hình).

Bước 2: Tính độ lớn những lực E01;E02……, Enolần lượt vì q1và q2tác dụng lên qo.

Bước 3: Vẽ hình các vectơ lực E01;E02……, Enolần lượt bởi vì q1và q2tác dụng lên qo.

Xem thêm: Hướng Dẫn 1 Ha Bằng Bao Nhiêu Hm2 Bằng Bao Nhiêu Ha Chi Tiết

Bước 3: Vẽ hình những vectơ lực E01;E02……, Enolần lượt bởi q1và q2tác dụng lên qo.

Các ngôi trường hợp đặc biệt:

+ Khi cùng hướng với: E = E1+ E2

+ khi E1ngược hướng với E2:

+ khi E1vuông gócvới E2:

+ ngôi trường hợp: E1 = E2:

Tổng quát:Gócα bất kì:αlà góc hợp vày hai vectơ cường độ điện trường

+ Độ lớn:

+ xác minh phương chiều: nhờ vào hình và vận dụng định lý lẽ hàm số sin/cos

Bài toán2. Tính lực điện tác dụng lên một điện tích khi đang biết cường độ điện trường