Giả sử ta để hai quả mong điện tích trái dấu trong một bình bí mật rồi hút không còn không khí ra. Ta đã biết, lực hút của nhị quả cầu không hầu hết yếu đi và lại mạnh lên. Vì thế phải gồm một môi trường xung quanh nào đó truyền liên tưởng điện giữa hai quả cầu. Môi trường đó là năng lượng điện trường.

Bạn đang xem: Điện trường có thể có ở đâu

2. Điện trường

Điện trường là môi trường thiên nhiên (dạng đồ gia dụng chất) bao bọc điện tích và nối liền với năng lượng điện tích. Điện trường chức năng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

Nơi nào tất cả điện tích thì bao bọc điện tích đó có điện trường.

Một điện tích Q nằm tại một điểm trong không gian sẽ tạo ra xung quanh nó một điện trường. Một điện tích q bên trong điện trường đó sẽ ảnh hưởng Q tính năng một lực điện với ngược lại, q cũng tác dụng lên Q một lực đối (hình 3.1)

II. Cường độ điện trường

1. Quan niệm cường độ điện trường

Giả sử bao gồm một điện tích điểm Q nằm tại điểm O. Điện tích này tạo thành một năng lượng điện trường bao phủ nó. Để nghiên cứu điện ngôi trường của Q tại điểm M, ta đặt tại đó một năng lượng điện điểm q, call là điện tích thử và xét lực điện tác dụng lên q (Hình 3.2). Theo định phương tiện Cu-lông, q càng ở xa Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta nói năng lượng điện trường tại những điểm càng xa Q càng yếu. Chính vì vậy cần yêu cầu xây dựng một khái niệm đặc thù cho sự mạnh, yếu của năng lượng điện trường tại một điểm. Khái niệm đó là cường độ điện trường.

*

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm chứng tỏ rằng lần lượt các điện tích thử q1, q2,… khác nhau tại một điểm thì:

(dfracF_1q_1=dfracF_2q_2=...)

Ta rất có thể thấy độ bự của lực điện tính năng lên năng lượng điện thử q = +1C để đặc thù cho cường độ điện trường trên điểm cơ mà ta xét. Tuy nhiên theo cách làm (1.1), độ khủng F của lực năng lượng điện tỉ lệ thuận với q, đề xuất thương số (fracFq) chính là độ lớn của lực điện công dụng lên năng lượng điện 1C. Vì chưng đó, ta sẽ lấy thương số này có tác dụng số đo của cường độ điện trường. Vậy ta tất cả định nghĩa sau:


Cường độ năng lượng điện trường tại một điểm là đại lượng đặc thù cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác minh bằng yêu mến số của độ lớn lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ bự của q.

(E=dfracFq) (3.1)

3. Vectơ cường độ điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn điện tích q là đại lượng vô hướng, phải cường độ điện trường E cũng là một đại lượng vectơ.

Cường độ năng lượng điện trường được trình diễn bằng một vectơ gọi là vectơ độ mạnh điện trường. Từ công thức (3.1), ta có:

Vectơ độ mạnh điện trường (overrightarrowE) có:

+ Phương cùng chiều trùng với phương với chiều của lực điện tác dụng lên điện tích thử q dương.

+ Chiều dài (môđun) màn trình diễn độ mập của độ mạnh điện trường theo một tỉ lệ thành phần xích như thế nào đó.

4. Đơn vị đo độ mạnh điện trường.


Đơn vị đo độ mạnh điện ngôi trường là Vôn trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Công thức tính độ mạnh điện trường trên một điện tích điểm

Công thức tính độ mạnh điện trường tại một năng lượng điện điểm Q:

(E= dfracFq=k.dfracQvarepsilon .r^2) (3.2)

6. Nguyên lí ông chồng chất điện trường

Giả sử gồm hai điện tích điểm Q­1­ và Q2­ gây nên tại điểm M nhị vec tơ độ mạnh điện trường (overrightarrowE_1) và (overrightarrowE_2).

Nguyên lí chồng chất năng lượng điện trường: những điện ngôi trường E1 và E2 đồng thời chức năng lực điện lên điện tích q một cách hòa bình với nhau. độ mạnh điện trường trên một điểm bằng tổng đúng theo của (overrightarrowE_1) và (overrightarrowE_2).

(overrightarrowE=overrightarrowE_1+overrightarrowE_2) (3.3)

Các vectơ độ mạnh điện trường tại một điểm được tổng phù hợp theo phép tắc hình bình hành.


III. Đường mức độ điện

1. Hình ảnh các đường sức điện

Người ta chứng tỏ được rằng, những hạt nhỏ tuổi đã bị lan truyền điện cùng nằm dọc từ phương của lực điện. Tập hợp các hạt nhỏ tuổi sẽ ở dọc theo hầu như đường nhưng tiếp tuyến tại từng điểm ở theo phương của vectơ độ mạnh điện trường tại đó. Mỗi đường đó gọi là 1 đường mức độ điện.

2. Định nghĩa

Đường sức điện là đường nhưng mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của chính nó là giá của vectơ cường độ điện trường trên điểm đó. Nói cách khác, đường sức điện là đường nhưng lực điện chức năng dọc theo nó.

3. Các đặc điểm của mặt đường sức điện

+ Qua từng điểm trong năng lượng điện trường gồm một và có một đường sức điện cơ mà thôi.

+ Đường sức năng lượng điện là các đường có hướng. Hướng của đường sức năng lượng điện tại một điểm là vị trí hướng của vectơ độ mạnh điện trường trên điểm đó.

+ Đường sức năng lượng điện của điện trường tĩnh năng lượng điện là đường không khép kín. Nó ra đi điện tích dương và xong xuôi ở năng lượng điện âm.

+ Tuy những đường mức độ từ là dày đặc nhưng fan ta chỉ vẽ một số ít đường theo phép tắc sau : Số mặt đường sức đi sang 1 điện tích nhất mực đặt vuông góc với con đường sức năng lượng điện tại điểm mà lại ta xét thì tỉ lệ với cường độ điện trường trên điểm đó.

4. Điện trường đều

Điện trường hầu hết là điện trường nhưng vectơ độ mạnh điện ngôi trường tại đầy đủ điểm đều sở hữu cùng phương, thuộc chiều, và thuộc độ lớn; con đường sức năng lượng điện là đầy đủ đường thẳng tuy nhiên song giải pháp đều.

Xem thêm: Consortia Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính

Điện trường vào một điện môi đồng chất nằm tại vị trí giữa hai bản kim các loại phẳng đặt tuy vậy song cùng với nhau với điện tích bởi nhau, trái dấu là 1 trong điện ngôi trường đều.