Bài giảng mày mò về Định nghĩa axit, bazơ , hiđroxit lưỡng tính theo thuyết của A-rê-ni-uyt. Vậy nào là Axit một nấc, axit các nấc. Từ những việc phân tích một số ví dụ về axit bazơ thế thể, rút ra định nghĩa. Rèn luyện cho học viên kĩ năng: nhận biết được một chất rõ ràng là axit , bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo định nghĩa. Viết được phương trình điện li của các axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối núm thể. Tính độ đậm đặc mol trong dung dịch hóa học điện li mạnh.Bạn đang xem: Phương trình năng lượng điện li al oh 3

1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Axit

1.2.Bazơ

1.3.Hidroxit lưỡng tính

1.4.Muối

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 2 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK cùng Nâng caoChương 1 bài xích 2

4. Hỏi đáp vềBài 2: Axit, bazơ với muối


*

1.1.1. Định nghĩaTheo thuyết Areniut axit là hóa học khi tan trong nước phân li ra cation H+.

Bạn đang xem: Điện li al oh 3

Ví dụ:

HCl → H+ + Cl-

HNO3 → H+ + NO3-

H2SO4 → H+ + HSO4-

CH3COOH ( ightleftarrows) H+ + CH3COO-

1.1.2. Axit những nấcNhững axit phân li các nấc ra nhiều cation H+ call là axit những nấc, gần như axit chỉ phân li một nấc gọi là axit một nấc.Ví dụ:

H3PO4 ( ightleftarrows)H+ + H2PO4-

H2PO4-( ightleftarrows) H+ + HPO42-

HPO4-( ightleftarrows) H+ + PO43-

Theo thuyết Areniut bazơ là chất khi chảy trong nước phân li ra anion OH-.

Ví dụ:

NaOH → Na+ + OH-

KOH → K+ + OH-

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan nội địa vừa rất có thể phân li như axit vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ.Ví dụ:

Zn(OH)2( ightleftarrows) Zn2+ + 2OH-

Zn(OH)2( ightleftarrows) ZnO22- + 2H+

Tất cả các hiđroxit lưỡng tính phần đông là chất ít chảy trong nước với điện li yếu.1.4.1. Định nghĩa

Khái niệm

Muối là hợp chất khi rã trong nước phân li ra cation sắt kẽm kim loại (hoặc cation NH4+) với anion gốc axit.Ví dụ:

NaCl → Na+ + Cl-

KNO3 → K+ + NO3-

NaHSO4 → Na+ + HSO4-

KMnO4 → Na+ + MnO4-

Muối mà lại anion nơi bắt đầu axit không thể hiđro có khả năng phân li ra ion H+ ( hiđrocó tính axit) được hotline là muối trung hòa.

Ví dụ:NaCl , KNO3, KMnO4...

Muối nhưng mà anion gốc axit của muối vẫn còn hiđro có công dụng phân li ra ion H+ thì muối đó được gọi là muối axit.Ví dụ: NaHCO3, Na2HPO4, KHSO4...

Cách call tên những muối

Gọi tên sắt kẽm kim loại trước, cội axit sau.

Đối cùng với muối của các axit không tồn tại oxi, tên cội axit được call là ua.

Ví dụ: KCN : kali xiannua; FeCl2: fe (II) clorua

Đối với hợp chất của những phi kim:

Ví dụ: PCl3 : photpho triclorua; PCl5: photpho pentaclorua; NF3 : nitơ triflorua...

Đối với muối của các oxit đựng oxi:

Tên gốc axit tận cùng bằng ơ được biến đổi it. Ví dụ:NaNO2 : natri nitrit

Tên nơi bắt đầu axit tận cùng bằng ic được biến thành at. Ví dụ:NaNO3: natri nitrat

Đối với muối axit: hotline tên sắt kẽm kim loại trước + “hiđro” ( phụ thuộc vào số nguyên tử hiđro) + tên nơi bắt đầu axit .

Ví dụ: NaHSO4: natri hiđrosunfat; KH2PO4: kali đihiđrophotpat

1.4.2.Sự điện li của muối trong nướcHầu hết những muối khi tan trong nước phần đa phân li trọn vẹn trừ một số muối như HgCl2, Hg(CN)2...

Xem thêm: Bản Vẽ Thiết Kế Hộp Đựng Đồ Dùng Học Tập Đơn Giản, Thiết Kế Và Bản Vẽ Kĩ Thuật

KNO3 → K+ + NO3-

K3PO4 → 3K+ + PO43-

Na2CO3 → Na+ + CO32-

(NH4)2SO4 → 2NH4+ + SO42-

Sự điện li của muối axit.

NaHCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- ( ightleftarrows) H+ + CO32-

NaHS → Na+ + HS-

HS- ( ightleftarrows) H+ + S2-

Bài 1:

Viết phương trình năng lượng điện li của các hidroxit lưỡng tính sau theo 2 loại axit, bazơ: Al(OH)3,Cr(OH)3, Pb(OH)2, Sn(OH)2

Hướng dẫn:

Pb(OH)2 ( ightleftarrows)Pb2+ + 2OH-

Pb(OH)2 ( ightleftarrows) PbO22- + 2H+

Sn(OH)2 ( ightleftarrows) Sn2+ + 2OH-

Sn(OH)2 ( ightleftarrows) SnO22- + 2H+

Al(OH)3 ( ightleftarrows) Al3+ + 3OH-

Al(OH)3 ( ightleftarrows) AlO2- + H+ + H2O

Bài 2:

Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch sau :

a. 100 ml dung dịch cất 4,26 gam Al(NO3)­3

b. 0,2 lít dung dịch gồm chứa 11,7 gam NaCl

Hướng dẫn:

a. NAl(NO)3 = 0,02 (mol)

Al(NO3)3 → Al3+ + 3NO3-

0,02 0,02 0,06 (mol)

= 0,02/0,1 = 0,2(M) ; = 0,06/0,1 = 0,6 (M)

b. NNaCl= 0,2 (mol)

NaCl→ Na++ Cl-

0,2→ 0,2→ 0,2 (mol)

= 0,2/0,2 = 1(M); = 0,2/0,2 = 1(M)

Bài 3:

Thêm nước vào 10 ml axit axetic băng (axit 100%, D = 1,05g/cm3) mang lại thể tích 1,75 lít sinh sống 250C thu được dung dịch X gồm pH=2,9. Độ năng lượng điện li của axit axetic là?

Hướng dẫn:

Ta tất cả (alpha =fracCC_0).Với C là nồng độ hóa học hoà chảy phân li ra ion, C0là độ đậm đặc mol của hóa học hoà rã vậy.(m_axit =D imes V)và(n = fracmM Rightarrow n = 0,175)mol suy ra (C_0 =frac 0,1751,75 = 0.1)Ta tất cả (pH = 2,9) vậy (=10^(-2,9) = C)Vậy(alpha =frac 10^(-2,9) 0,1= 0,0126 = 1,26\%)