Cho hàm số y = f(x) liên tiếp trên R và có bảng biến đổi thiên như hình bên. Phân phát biểu nào dưới đấy là SAI ?

*
Bạn đang xem: Điểm cực đại của đồ thị hàm số

Cho hàm số y = f(x) liên tiếp trên R và tất cả bảng xét vệt của f"xnhư sau:

*

Số điểm cực lớn của hàm số y = f(x) là


Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tiếp trên R. Đồ thị hàm số y=f"xnhư mẫu vẽ sau:

*

Số điểm cực trị của hàm số y = f(x) - 4x là


Cho hàm số f(x) thường xuyên trên R và gồm bảng xét dấu cuả f"xnhư sau:

*

Số điểm rất tiểu của hàm số đã mang đến là


Cho hàm số y = f(x) thường xuyên trên R và gồm bảng xét vết đạo hàm như sau:

*

Khi kia số điểm cực trị của đồ dùng thị hàm số y = f(x) là


Cho hàm số y = f(x) thường xuyên trên R và tất cả bảng biến chuyển thiên như sau:

*

Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?


Cho hàm số y = f(x) tất cả đồ thị như hình vẽ mặt dưới:

*

Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Cho hàm số f(x) bao gồm bảng đổi mới thiên như sau:

*

Điểm cực đại của hàm số đã cho là


Cho hàm số y = f(x) gồm đạo hàm bên trên R và có bảng xét lốt f"x như sau:

*

Hỏi hàm sốy=fx2-2x có bao nhiêu điểm cực tiểu?


Cho hàm số f(x) tất cả bảng trở nên thiên như sau:

*

Giá trị cực lớn của hàm số đã mang đến bằng


Cho hàm số y = f(x) tiếp tục trên R và gồm đạo hàm f"x=x2x2-4x2+3x+2x+3. Hàm số gồm bao nhiêu điểm cực tiểu?


Cho hàm số bậc bốn y = f(x) bao gồm đồ thị như hình bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số gx=f-x3+3xlà

*


Cho hàm số nhiều thức bậc tư y = f(x) có đồ thị đạo hàm y=f"x như hình vẽ dưới đây. điện thoại tư vấn m, n theo thứ tự là số điểm cực tiểu, cực lớn của hàm số sẽ cho. Cực hiếm biểu thức 2m - n bằng

*
Xem thêm: Bị Thủy Đậu Có Nên Tắm Nước Muối ? Bệnh Nhân Mắc Bệnh Thủy Đậu Có Nên Tắm Nước Muối

Cho hàm số y = f(x) bao gồm đúng ba điểm cực trị là x = -2, x = -1 , x = 2 và bao gồm đạo hàm thường xuyên trên R. Khi đó hàm số y=fx2-2có bao nhiêu điểm cực trị?


Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam