Học viện ngoại Giao được thành lập và hoạt động từ năm 1959. Trải qua hơn 60 năm tạo ra và phân phát triển.Sinh viên giỏi nghiệp học viện chuyên nghành Ngoại giao luôn được review cao bởi trình độ chuyên môn ngoại ngữ, trình độ và năng lực thích ứng cấp tốc với môi trường quá trình đa dạng với bối cảnh trái đất hóa.

Dưới đấy là danh sáchĐiểm chuẩn Học viện nước ngoài Giao qua từng năm:

*

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NGOẠI GIAO – 2021

Đang cập nhật…

*

THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NGOẠI GIAO – NĂM 2020

1: Điểm chuẩn chỉnh theo cách tiến hành xét hiệu quả thi trung học phổ thông quốc gia:

*
Điểm chuẩn chỉnh theo thi trung học phổ thông quốc gia

2: Điểm chuẩn chỉnh theo cách tiến hành xét học bạ:

Điểm chuẩn chỉnh theo học tập bạ

Năm 2020 Tổng tiêu chuẩn tuyển sinh hệ Đại học chủ yếu quy là: 500. Trong đó:

– Ngành dục tình quốc tế: 100

– Ngành tài chính quốc tế: 100

– Ngành truyền thông media quốc tế: 100

– Ngành khí cụ quốc tế: 100

– Ngành ngữ điệu Anh : 100

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NGOẠI GIAO – NĂM 2019

STTMã ngànhTên ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩn Ghi chú
17220201Ngôn ngữ AnhD0133.25NN: 9.2 (NV1 – NV5)
27310106Kinh tế quốc tếA00, A01, D0124.85T0: 8.8, NN: 8.8 (NV 1 – NV3)
37310206Quan hệ quốc tếA01, D01, D0325.1NN: 9.4, giờ Pháp: 9.4 (NV1 – NV4)
47320107Truyền thông quốc tếA01, D01, D0325.2NN: 8.8, giờ đồng hồ Pháp: 8.8 (NV1 – NV2)
57380108Luật quốc tếA01, D0123.95NN: 7.4 (NV1 – NV3)

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆNNGOẠI GIAO – NĂM 2018

STTMã ngànhTên ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩn Ghi chú
17310206Quan hệ quốc tếA0123.1Tiêu chí phụ 1: giờ đồng hồ Anh: 7.6; tiêu chí phụ 2:NV1-NV3
27310206Quan hệ quốc tếD0123.1Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 7.6; tiêu chí phụ 2:NV1-NV3
37310206Quan hệ quốc tếD0323.1Tiêu chí phụ 1:Tiếng Pháp: 7.6; tiêu chuẩn phụ 2:NV1-NV3
47310106Kinh tế quốc tếA0022.9Tiêu chí phụ 1:Toán: 7.4; tiêu chí phụ 2:NV1-NV3
57310106Kinh tế quốc tếA0122.9Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 7.4; tiêu chuẩn phụ 2:NV1-NV3
67310106Kinh tế quốc tếD0122.9Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 7.4; tiêu chuẩn phụ 2:NV1-NV3
77380108Luật quốc tếA0121.95Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 6.8; tiêu chí phụ 2:NV1-NV9
87380108Luật quốc tếD0121.95Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 6.8; tiêu chuẩn phụ 2:NV1-NV9
97320107Truyền thông quốc tếA0123.4Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 9.4; tiêu chuẩn phụ 2:NV1-NV3
107320107Truyền thông quốc tếD0123.4Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 9.4; tiêu chuẩn phụ 2:NV1-NV3
117320107Truyền thông quốc tếD0323.4Tiêu chí phụ 1:Tiếng Pháp: 9.4; tiêu chuẩn phụ 2:NV1-NV3
127220201Ngôn ngữ AnhD0130.5Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 9.2; tiêu chí phụ 2:NV1-NV4