Hội đồng - chủ tịch hội đồng tuyển sinh trường Đại học tập Nha Trang thông tin điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức đánh giá của kỳ thi trung học phổ thông năm 2022 rõ ràng như sau
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nha trang

*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Nha Trang 2021

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Nha Trang đã bao gồm thức công bố điểm chuẩn mới nhất. Điểm chuẩn của các ngành năm nay lấy từ 15 điểm. Sau đây là chi tiết về nấc điểm chuẩn chỉnh cụ thể của các ngành tại trường:

Ngành khai quật thủy sản

Mã ngành: 7620304

Điểm chuẩn: 15

Ngành cai quản thủy sản

Mã ngành: 7620305

Điểm chuẩn: 16

Ngành Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành: 7620301

Điểm chuẩn: 16

Ngành công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 16

Ngành chuyên môn môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm chuẩn: 16

Ngành nghệ thuật cơ khí

Mã ngành: 7520103

Điểm chuẩn: 16

Ngành Công nghệ sản xuất máy

Mã ngành: 7510202

Điểm chuẩn: 15

Ngành kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm chuẩn: 16

Ngành nghệ thuật nhiệt

Mã ngành: 7520115

Điểm chuẩn: 15.5

Ngành kỹ thuật hàng hải

Mã ngành: 7840106

Điểm chuẩn: 18

Ngành kỹ thuật cơ khí đụng lực

Mã ngành: 7520116

Điểm chuẩn: 16

Ngành chuyên môn tàu thủy

Mã ngành: 7520122

Điểm chuẩn: 16

Ngành nghệ thuật ô tô

Mã ngành: 7520130

Điểm chuẩn: 20

Ngành Kỹ thuật năng lượng điện (Chuyên ngành chuyên môn điện, năng lượng điện tử)

Mã ngành: 7520201

Điểm chuẩn: 16

Ngành nghệ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 16

Ngành nghệ thuật hóa học

Mã ngành: 7520301

Điểm chuẩn: 15

Ngành technology thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 16

Ngành technology chế trở nên thủy sản

Mã ngành: 7540105

Điểm chuẩn: 15

NgànhCông nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 19

Ngành khối hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm chuẩn: 17

Ngành quản trị dịch vụ phượt và lữ hành(chương trình tuy nhiên ngữ Pháp – Việt)

Mã ngành: 7810103P

Điểm chuẩn: 18

Ngành quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 20

Ngành quản ngại trị khách hàng sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 20

Ngành quản ngại trị khiếp doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 23

Ngành Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 23

Ngành sale thương mại

Mã ngành: 7340121

Điểm chuẩn: 22

Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 20

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 20

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 21

Ngành ngôn từ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 24

Ngành kinh tế(Chuyên ngành kinh tế thủy sản)

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 18

Ngành kinh tế phát triển

Mã ngành: 7310105

Điểm chuẩn: 20

Ngành cai quản trị kinh doanh (Song ngữ Anh – Việt)

Mã ngành: 7340101A

Điểm chuẩn: 23

Ngành kế toán (Định hướng nghề nghiệp, tuy vậy ngữ Việt – Anh)

Mã ngành: 7340301PHE

Điểm chuẩn: 20

Ngành công nghệ thông tin(Định phía nghề nghiệp, tuy vậy ngữ Việt – Anh)

Mã ngành: 7480201PHE

Điểm chuẩn: 20

Ngành quản ngại trị khách hàng sạn (Định hướng nghề nghiệp, song ngữ Việt – Anh)

Mã ngành: 7810103PHE

Điểm chuẩn: 20


Kết luận:Với thông tinđiểm chuẩntrường Đại học Nha Trang trên đây các bạn thí sinh có thể cập nhật ngay trên đây.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Luyện Tập Chung Trang 22 (Luyện Tập) Sgk Toán 5, Toán Lớp 5 Trang 22

Năm 2021, nút điểm chuẩn trúng tuyển chọn vào trường xấp xỉ từ 15 đến 24 điểm. Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là ngành ngôn ngữ Anh.