Công thức tính tỉ lệ gia tăng dân số trường đoản cú nhiên: tỉ lệ thành phần GTDSTN= (Tỉ suất sinh - tỉ suất tử)/10 (%)

* Áp dụng công thức,ta được bảng:

Năm19791999
Tỉ suất sinh32.519.9
Tỉ suất tử7.25.6
Tỉ lệ ngày càng tăng dân số trường đoản cú nhiên2.531.43
 


Bạn đang xem: Địa 9 bài 3 trang 10

* nhấn xét:Tỉ lệ gia tăng tự nhiên nước ta giai đoạn 1979 -1999 giảm nhanh từ 2,53% xuống còn 1,43% (giảm 1,1%). 
*

Giải những bài tập bài bác 2: dân sinh và tăng thêm dân số khác • Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 7 – bài bác 2 - SGK môn Địa lý lớp 9 quan tiền sáthình 2.1,... • Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 8 – bài xích 2 - SGK môn Địa lý lớp 9 dân số đông với tăng... • Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 8 – bài xích 2 - SGK môn Địa lý lớp 9 phụ thuộc bảng 2.1, hãy... • Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 9 – bài xích 2 - SGK môn Địa lý lớp 9 phụ thuộc vào bảng 2.2, hãy... • vấn đáp câu 1 trang 10 – bài 2 – SGK môn Địa lý lớp 9 nhờ vào bảng 2.1, hãy... • vấn đáp câu 2 trang 10 – bài xích 2 – SGK môn Địa lý lớp 9 Phân tích ý nghĩa sâu sắc của... • trả lời câu 3 trang 10 – bài bác 2 – SGK môn Địa lý lớp 9 dựa vào bảng số liệu...


Xem thêm: Cách Chứng Minh Vuông Góc Lớp 7, Chứng Minh Vuông Góc Của Hai Đường Thẳng

Mục lục Giải bài xích tập SGK Địa lý 9 theo chương •Địa Lý dân cư •Địa Lý kinh tế •Sự Phân Hóa cương vực •Địa Lý Địa Phương