STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Ngôn ngữ Anh 7220201D01, XDHB37Xét học bạAnh*2
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, XDHB35.5Xét học bạAnh*2
3 Xã hội học 7310301D14, XDHB31.5Xét học bạVăn*2
4 Việt Nam học 7310630D14, XDHB34Du lịch và lữ hànhXét học bạVăn*2
5 Việt Nam học 7310630QD14, XDHB34Du lịch và quản lý du lịchXét học bạVăn*2
6 Quản trị kinh doanh 7340101D01, XDHB37Quản trị nguồn nhân lựcAnh*2Xét học bạ
7 Quản trị kinh doanh 7340101ND01, XDHB35.75Quản trị nhà hàng - khách sạnXét học bạAnh*2
8 Marketing 7340115D01, XDHB37.5Xét học bạAnh*2
9 Kinh doanh quốc tế 7340120D01, XDHB37.5Xét học bạToán*2
10 Tài chính - Ngân hàng 7340201D01, XDHB36Xét học bạToán*2
11 Kế toán 7340301D01, XDHB35.5Xét học bạToán*2
12 Quan hệ lao động 7340408D01, XDHB28Xét học bạToán*2
13 Luật 7380101D14, XDHB36Xét học bạVăn*2
14 Luật 7380101D01, XDHB36Xét học bạAnh*2
15 Công nghệ sinh học 7420201B08, XDHB33.25Xét học bạSinh*2
16 Khoa học môi trường 7440301B08, XDHB26Xét học bạToán*2
17 Khoa học môi trường 7440301D07, XDHB26Xét học bạToán*2
18 Toán ứng dụng 7460112A01, XDHB28Xét học bạToán*2
19 Thống kê 7460201A01, XDHB28Xét học bạToán*2
20 Khoa học máy tính 7480101A01, XDHB36.5Xét học bạToán*2
21 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 7480102A01, XDHB34.5Xét học bạToán*2
22 Kỹ thuật phần mềm 7480103A01, XDHB37Xét học bạToán*2
23 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406B08, XDHB26Xét học bạToán*2
24 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406D07, XDHB26Xét học bạToán*2
25 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114A01, XDHB31.75Xét học bạToán*2
26 Kỹ thuật điện 7520201A01, XDHB28Xét học bạToán*2
27 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207A01, XDHB28Xét học bạToán*2
28 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216A01, XDHB32.5Xét học bạToán*2
29 Kỹ thuật hoá học 7520301D07, XDHB33Xét học bạHóa*2
30 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105A01, XDHB27Xét học bạToán*2
31 Kỹ thuật xây dựng 7580201A01, XDHB29Xét học bạToán*2
32 Quản lý thể dục thể thao 7580205A01, XDHB27Xét học bạToán*2
33 Dược học 7720201D07, XDHB35.5Xét học bạHóa*2
34 Công tác xã hội 7760101D14, XDHB27Xét học bạVăn*2
35 Quản lý thể dục thể thao 7810301D01, XDHB31.5kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiệnXét học bạ, Anh*2
36 Golf 7810302D01, XDHB27Xét học bạAnh*2
37 Bảo hộ lao động 7850201B08, XDHB27Xét học bạToán*2
38 Bảo hộ lao động 7850201D07, XDHB27Xét học bạToán*2
39 Ngôn ngữ Anh F7220201D01, XDHB33.5Chất lượng caoXét học bạ, Anh*2
40 Việt Nam học F7310630QD14, XDHB27Du lịch và Quản lý du lịch_Chất lượng caoXét học bạ, Văn*2
41 Quản trị kinh doanh F7340101D01, XDHB35.5Quản trị nguồn nhân lực, Chất lượng caoXét học bạ, Anh*2
42 Quản trị kinh doanh F7340101ND01, XDHB33Quản trị nhà hàng - khách sạn, Chất lượng caoXét học bạ, Anh*2
43 Marketing F7340115D01, XDHB36Chất lượng caoXét học bạ, Anh*2
44 Kinh doanh quốc tế F7340120D01, XDHB36.5Chất lượng caoXét học bạ, Anh*2
45 Tài chính - Ngân hàng F7340201D01, XDHB33Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
46 Kế toán F7340301D01, XDHB31Chất lượng caoXét học bạ, Anh*2
47 Luật F7380101D14, XDHB31Chất lượng caoXét học bạ, Văn*2
48 Luật F7380101D01, XDHB31Chất lượng caoXét học bạ, Anh*2
49 Công nghệ sinh học F7420201B08, XDHB27Chất lượng caoXét học bạ, Sinh*2
50 Khoa học máy tính F7480101A01, XDHB32Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
51 Kỹ thuật phần mềm F7480103A01, XDHB33Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
52 Kỹ thuật điện F7520201A01, XDHB27Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
53 Kỹ thuật điện tử - viễn thông F7520207A01, XDHB27Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
54 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá F7520216A01, XDHB27Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
55 Kỹ thuật xây dựng F7580201A01, XDHB27Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
56 Ngôn ngữ Anh N7220201D01, XDHB28phân hiệu Khánh HòaXét học bạ, Anh*2
57 Việt Nam học N7310630D14, XDHB27Du lịch và lữ hành, Chất lượng caoXét học bạ, Văn*2
58 Quản trị kinh doanh N7340101ND01, XDHB29Quản trị nhà hàng - khách sạnphân hiệu Khánh HòaXét học bạ, Anh*2
59 Marketing N7340115D01, XDHB29phân hiệu Khánh HòaXét học bạ, Anh*2
60 Kế toán N7340301D01, XDHB27phân hiệu Khánh HòaXét học bạ, Toán*2
61 Luật N7380101D14, XDHB27phân hiệu Khánh HòaXét học bạ, Văn*2
62 Luật N7380102D01, XDHB27phân hiệu Khánh HòaXét học bạ, Anh*2
63 Kỹ thuật phần mềm N7480103A01, XDHB27phân hiệu Khánh HòaXét học bạ, Toán*2Bạn đang xem: Đh tôn đức thắng điểm chuẩn


*Xem thêm: Một Số Khái Niệm Và Kiến Thức Hóa Cơ Bản, Những Kiến Thức Cơ Bản Cần Có Khi Học Hóa 10

*