STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ đúng theo mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 ngữ điệu Anh 7220201D01, XDHB37Xét học tập bạAnh*2
2 ngôn từ Trung Quốc 7220204D01, XDHB35.5Xét học bạAnh*2
3 làng hội học 7310301D14, XDHB31.5Xét học bạVăn*2
4 nước ta học 7310630D14, XDHB34Du lịch với lữ hànhXét học tập bạVăn*2
5 nước ta học 7310630QD14, XDHB34Du lịch và thống trị du lịchXét học bạVăn*2
6 cai quản trị kinh doanh 7340101D01, XDHB37Quản trị nguồn nhân lựcAnh*2Xét học bạ
7 cai quản trị marketing 7340101ND01, XDHB35.75Quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạnXét học tập bạAnh*2
8 kinh doanh 7340115D01, XDHB37.5Xét học tập bạAnh*2
9 sale quốc tế 7340120D01, XDHB37.5Xét học tập bạToán*2
10 Tài bao gồm - ngân hàng 7340201D01, XDHB36Xét học tập bạToán*2
11 kế toán tài chính 7340301D01, XDHB35.5Xét học bạToán*2
12 quan hệ lao động 7340408D01, XDHB28Xét học bạToán*2
13 quy định 7380101D14, XDHB36Xét học bạVăn*2
14 phép tắc 7380101D01, XDHB36Xét học bạAnh*2
15 technology sinh học 7420201B08, XDHB33.25Xét học bạSinh*2
16 Khoa học môi trường thiên nhiên 7440301B08, XDHB26Xét học tập bạToán*2
17 Khoa học môi trường 7440301D07, XDHB26Xét học bạToán*2
18 Toán áp dụng 7460112A01, XDHB28Xét học bạToán*2
19 những thống kê 7460201A01, XDHB28Xét học bạToán*2
20 Khoa học máy tính xách tay 7480101A01, XDHB36.5Xét học bạToán*2
21 Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu 7480102A01, XDHB34.5Xét học tập bạToán*2
22 Kỹ thuật ứng dụng 7480103A01, XDHB37Xét học tập bạToán*2
23 technology kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7510406B08, XDHB26Xét học tập bạToán*2
24 công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406D07, XDHB26Xét học tập bạToán*2
25 kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7520114A01, XDHB31.75Xét học bạToán*2
26 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201A01, XDHB28Xét học tập bạToán*2
27 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207A01, XDHB28Xét học tập bạToán*2
28 Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hoá 7520216A01, XDHB32.5Xét học tập bạToán*2
29 kỹ thuật hoá học 7520301D07, XDHB33Xét học bạHóa*2
30 quy hoạch vùng và thành phố 7580105A01, XDHB27Xét học tập bạToán*2
31 Kỹ thuật xây dựng 7580201A01, XDHB29Xét học bạToán*2
32 làm chủ thể dục thể dục 7580205A01, XDHB27Xét học bạToán*2
33 dược khoa 7720201D07, XDHB35.5Xét học tập bạHóa*2
34 công tác xã hội 7760101D14, XDHB27Xét học bạVăn*2
35 làm chủ thể dục thể thao 7810301D01, XDHB31.5kinh doanh thể dục và tổ chức triển khai sự kiệnXét học bạ, Anh*2
36 Golf 7810302D01, XDHB27Xét học bạAnh*2
37 bảo hộ lao động 7850201B08, XDHB27Xét học tập bạToán*2
38 bảo hộ lao động 7850201D07, XDHB27Xét học bạToán*2
39 ngôn ngữ Anh F7220201D01, XDHB33.5Chất lượng caoXét học tập bạ, Anh*2
40 việt nam học F7310630QD14, XDHB27Du định kỳ và cai quản du lịch_Chất lượng caoXét học tập bạ, Văn*2
41 quản trị marketing F7340101D01, XDHB35.5Quản trị nguồn nhân lực, quality caoXét học bạ, Anh*2
42 cai quản trị marketing F7340101ND01, XDHB33Quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn, quality caoXét học tập bạ, Anh*2
43 marketing F7340115D01, XDHB36Chất lượng caoXét học tập bạ, Anh*2
44 marketing quốc tế F7340120D01, XDHB36.5Chất lượng caoXét học bạ, Anh*2
45 Tài thiết yếu - ngân hàng F7340201D01, XDHB33Chất lượng caoXét học tập bạ, Toán*2
46 kế toán tài chính F7340301D01, XDHB31Chất lượng caoXét học tập bạ, Anh*2
47 phép tắc F7380101D14, XDHB31Chất lượng caoXét học tập bạ, Văn*2
48 phương pháp F7380101D01, XDHB31Chất lượng caoXét học bạ, Anh*2
49 technology sinh học F7420201B08, XDHB27Chất lượng caoXét học bạ, Sinh*2
50 Khoa học máy tính xách tay F7480101A01, XDHB32Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
51 Kỹ thuật ứng dụng F7480103A01, XDHB33Chất lượng caoXét học tập bạ, Toán*2
52 Kỹ thuật điện F7520201A01, XDHB27Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
53 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông F7520207A01, XDHB27Chất lượng caoXét học tập bạ, Toán*2
54 Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hoá F7520216A01, XDHB27Chất lượng caoXét học tập bạ, Toán*2
55 Kỹ thuật kiến thiết F7580201A01, XDHB27Chất lượng caoXét học bạ, Toán*2
56 ngôn ngữ Anh N7220201D01, XDHB28phân hiệu Khánh HòaXét học tập bạ, Anh*2
57 nước ta học N7310630D14, XDHB27Du lịch với lữ hành, quality caoXét học bạ, Văn*2
58 quản trị marketing N7340101ND01, XDHB29Quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạnphân hiệu Khánh HòaXét học bạ, Anh*2
59 marketing N7340115D01, XDHB29phân hiệu Khánh HòaXét học bạ, Anh*2
60 kế toán N7340301D01, XDHB27phân hiệu Khánh HòaXét học tập bạ, Toán*2
61 điều khoản N7380101D14, XDHB27phân hiệu Khánh HòaXét học tập bạ, Văn*2
62 luật N7380102D01, XDHB27phân hiệu Khánh HòaXét học bạ, Anh*2
63 Kỹ thuật phần mềm N7480103A01, XDHB27phân hiệu Khánh HòaXét học bạ, Toán*2Bạn đang xem: Đh tôn đức thắng điểm chuẩn


*Xem thêm: Một Số Khái Niệm Và Kiến Thức Hóa Cơ Bản, Những Kiến Thức Cơ Bản Cần Có Khi Học Hóa 10

*