*
tủ sách Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài bác hát

Tài liệu bộ đề thi Toán lớp 3 thân học kì 2 năm học 2021 - 2022 gồm 15 đề thi tổng phù hợp từ đề thi môn Toán 3 của những trường tiểu học trên cả nước đã được biên soạn đáp án cụ thể giúp học viên ôn luyện nhằm đạt điểm cao trong bài xích thi giữa học kì 2 Toán lớp 3. Mời các bạn cùng đón xem:

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Bạn đang xem: Đề toán lớp 3 giữa kì 2

Đề thi thân học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 1)

Phần 1

1.Đọc, viết số vào nơi trống (…)

Viết số

Đọc

2008

Hai nghìn ko trăm linh tám

6385

………………………………..

…..

Ba nghìn ko trăm mười hai

7120

……………………………….

…..

Sáu nghìn bốn trăm chín mươi bảy

2.a) Điền số tương thích vào địa điểm trống (…)

b)Số bé nhất gồm 4 chữ số là:…….

c)Số ngay tức thì trước của 1000 là :……..

3.Nêu tên những bán kính, đường kính có trong hình tròn bên :

- chào bán kính:…… - Đường kính:……

Phần 2

1. Đặt tính rồi tính:

805 + 6478 1317 × 5 3204 : 3

2. Tìm x:

7547 - x = 729

x – 4020 = 111

3. Có 40 lít dầu đựng phần đông trong 5 can. Hỏi 4 can dầu tất cả bao nhiêu lít dầu ?

..................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi giữa học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 2)

Phần I: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng (3 diểm)

Câu 1: 4m 2cm =........cm. Số điền vào vị trí trống là:

A. 4 B. 2 C. 42 D. 402

Câu 2: Chữ số ở hàng trăm trong các 4519 là:

A.9

B.1

C.5

D.4

Câu 3: Một hình chữ nhật gồm chu vi là 24cm, chiều rộng lớn là 4cm. Chiều lâu năm là:

A. 6cm

B. 8cm

C.12cm

D.20 centimet

Câu 4: lúc 7 tiếng 55 phút thì:

A. Kim giờ trọng điểm số 6 cùng số 7, kim phút chỉ vào số 5.

B. Kim giờ trung tâm số 6 và số 7, kim phút chỉ vào số 11.

C. Kim giờ trung tâm số 7 cùng số 8, kim phút chỉ vào số 5.

D. Kim giờ trọng điểm số 7 với số 8, kim phút chỉ vào số 11.

Câu 5: Trung điểm trên đoạn trực tiếp MN là điểm:

A. H B. I C. K D. G

Câu 6: Ta có: 4*37 > 4837 (Dấu * là 1 chữ số) chữ số nên điền vào khu vực * là:

A. 9

B. 8

C. 7

D.6

Phần II: từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1.

a) (1 điểm) Đọc số sau: 5 275

b) (1 điểm) Viết số sau: Tám nghìn tứ trăm năm mươi mốt

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

4 837 + 3 427

8 273 - 5 634

1304 x 7

3 258 : 9

Câu 3:

a) tìm kiếm X, biết: 7562 – X = 1928.

b) Tính giá trị biểu thức: 375 + 8 28

Câu 4. Có 128 cuốn sách được xếp đều vào 8 chồng. Hỏi 5 ck có bao nhiêu quyển sách?

.......................................

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề thi giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 3)

Câu 1 :Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số gồm gồm :9 nghìn, 1 chục và 6 đơn vị là số:

A.9016

B.9106

C.9116

D.916

b) Số lớn nhất có 4 chữ số nhưng mà chữ số làm việc mỗi hàng đều khác nhau là :

A.9999

B.9012

C.9876

D.9123

Câu 2 :Điền kết quả thích vừa lòng vào :

*

Câu 3 :Ghi Đ hoặc S vào ô̇:

a) tự 1000 mang đến 10 000 tất cả 10 số tròn nghìṅ

b) 999m > 1kṁ

c)

*

1. C là điểm ở giữa 2 điểm A và Ḃ

2. A, I, B là 3 điểm trực tiếp hànġ

Câu 4 :Đặt tính rồi tính:

2009 – 1503

1508 × 5

2763 : 9

Câu 5 :

a) Một khu đất nền hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 120m, chiều lâu năm là 75m. Tính chiều rộng khu đất nền ấy.

b) Tính chu vi hình vuông vắn có cạnh bằng chiều dài khu đất nêu trên

Câu 6 :Ghi ra toàn bộ các cách bố trí 3 các bạn A, B, C vào ngồi chung tại một bàn, theo mẫu mã :

*

...................................

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 4)

Câu 1 :Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng :

a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A.9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) bốn số như thế nào được viết theo máy tự từ lớn đến bé ?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

Câu 2 :Cho hình tròn tâm O

Hãy viết thương hiệu đoạn trực tiếp vào khu vực trống (…)

*

- bán kính…….

- Đường kính……….

- O là trung điểm của ……….

Câu 3 :

a) Đặt tính rồi tính :

7368 – 5359

1405 × 6

b) tìm x, biết: 2009 : x = 7

Câu 4 :Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là 224m, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Câu 5 :Trong 1 năm :

a) đều tháng nào có 30 ngày ?

b) các tháng nào gồm 31 ngày ?

....................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi thân kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 5)

Phần 1.Khoanh tròn vào chữ có câu trả lời đúng nhất

Câu 1 :Số gồm 5 nghìn, 6 trăm, 5 chục, ba đơn vị được viết là :

a) 6553

b) 5635

c) 5653

Câu 2 :3426 = 3000 + … + đôi mươi + 6

Số phù hợp viết vào vị trí chấm là:

a) 4000

b) 400

c) 40

Câu 3 :Số phệ nhất trong những số: 9990; 9090; 9890; 8990; 9980 là :

a) 9890

b) 9980

c) 9990

Câu 4 :Trong hình dưới, trung điểm của đoạn trực tiếp AB là:

*

a)Điểm P

b)Điểm M

c)Điểm Q

Câu 5 :Đồng hồ chỉ :

*

a) 8 giờ 15 phút

b) 9h 15 phút

c) 3h 40 phút

Câu 6 :Tháng tám trong thời gian có:

a) 29 ngày

b) 30 ngày

c) 31 ngày

Câu 7 :Ngày 30 tháng 5 là ngày công ty nhật thì ngày 1 tháng 6 thuộc năm đó là:

a) thứ hai

b) vật dụng ba

c) vật dụng tư

Câu 8 :Các 2 lần bán kính có trong hình tròn trụ tâm O mặt là:

*

a) AB cùng MN

b) AB và CD

c) CD cùng MN

Phần 2.

Xem thêm: Nghe Và Kể Lại Câu Chuyện Chàng Trai Làng Phù Ủng ”, Tập Làm Văn: Nghe Kể: Chàng Trai Làng Phù Ủng

Câu 1 :Viết các số: 5054; 4505; 5450; 4550; 5045

Theo thiết bị tự từ bự đến bé:…………………………………………………..