Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 hóa 10

**

Chương 1: Nguyên tử bài 1: yếu tắc nguyên tử bài xích 2: phân tử nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị bài xích 3: Luyện tập: nguyên tố nguyên tử bài bác 4: cấu trúc vỏ nguyên tử bài xích 5: cấu hình electron bài xích 6: Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử Ôn tập hóa học 10 Chương 1 Chương 2: Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học với Định khí cụ tuần trả bài bác 7: Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học bài bác 8: Sự biến hóa tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố hóa học bài 9: Sự thay đổi tuần trả tính chất của những nguyên tố hóa học. Định điều khoản tuần trả bài bác 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học bài xích 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự thay đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử và đặc thù Ôn tập chất hóa học 10 Chương 2 Chương 3: link hóa học bài 12: liên kết ion - Tinh thể ion bài bác 13: links cộng hóa trị bài bác 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử bài bác 15: Hóa trị và số thoái hóa bài bác 16: Luyện tập: liên kết hóa học tập Ôn tập hóa học 10 Chương 3 Chương 4: phản ứng oxi hóa - khử bài xích 17: phản nghịch ứng lão hóa khử bài 18: Phân một số loại phản ứng trong chất hóa học vô cơ bài 19: Luyện tập: phản ứng thoái hóa - khử bài bác 20: Bài thực hành số 1: phản nghịch ứng thoái hóa khử Ôn tập hóa học 10 Chương 4 Chương 5: đội Halogen bài 21: bao gồm về nhóm halogen bài bác 22: Clo bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua bài bác 24: sơ lược về phù hợp chất gồm oxi của clo bài 25: Flo - Brom - Iot bài 26: luyện tập : đội halogen bài 27: Bài thực hành số 2: đặc điểm hóa học của khí clo cùng hợp chất của clo bài 28: Bài thực hành số 3: đặc điểm hóa học tập của brom với iot Ôn tập chất hóa học 10 Chương 5 Chương 6: Oxi - lưu huỳnh bài xích 29: Oxi - Ozon bài 30: lưu huỳnh bài bác 31: Bài thực hành thực tế số 4. đặc thù của oxi, sulfur bài bác 32: Hiđro sunfua - lưu huỳnh đioxit - lưu huỳnh trioxit bài bác 33: Axit sunfuric - muối hạt sunfat bài bác 34: Luyện tập: Oxi cùng lưu huỳnh bài 35: Bài thực hành số 5. đặc thù các hợp chất của diêm sinh Ôn tập chất hóa học 10 Chương 6 Chương 7: vận tốc phản ứng và cân bằng hóa học tập bài bác 36: tốc độ phản ứng hóa học bài bác 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng chất hóa học bài 38: thăng bằng hóa học bài bác 39: Luyện tập: tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Ôn tập chất hóa học 10 Chương 7 Trắc nghiệm tổng hòa hợp Hóa học 10 Đề thi chất hóa học 10 Đề thi hóa học 10 học kì 1 có đáp án Đề thi chất hóa học 10 học kì 2 bao gồm đáp án
Mục lục
trang chủ Lớp 10 chất hóa học Đề thi giữa kì 2 Hóa 10 (Bài số 1)


Xem thêm: Sinh Năm 2003 Hợp Màu Gì, Hợp Màu Gì, Hướng Nào Tốt? Tuổi Qúy Mùi Hợp Đá Màu Gì

Đề thi thân kì 2 Hóa 10 (Bài số 1)


Đề thi thân kì 2 hóa học 10 (Có đáp án - Trắc nghiệm + trường đoản cú luận 2)

5235 lượt thi