Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2021 là tư liệu được usogorsk.com biên soạn bao gồm 5 đề thi nhỏ dại giúp những em học viên ôn luyện, củng ráng kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài xích thi giữa học kì 2 tốt nhất. Dưới đây mời các em cùng xem thêm và thiết lập về nhằm ôn tập thi giữa kì lớp 2 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 2

Mới nhất:


Để nhân thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về huấn luyện và học tập tập các môn học tập lớp 2, usogorsk.com mời các thầy cô giáo, những bậc phụ huynh và chúng ta học sinh truy cập thêm thể loại dành đến lớp 2 sau: nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong mỏi nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.


Nghiêm cấm mọi bề ngoài sao chép nhằm mục đích yêu đương mại.

Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào lời giải đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số béo nhất trong số số 24, 62, 17, 43 là:

A. 24B. 62C. 17D. 43

Câu 2: Số tương thích để điền vào vị trí chấm 13, 15, 17, 19, ….là:

A. 20B. 21C. 22D. 23

Câu 3: hiệu quả của phép tính 2 x 3 là:

A. 6B. 7C. 8D. 9

Câu 4: gia sư phát trăng tròn quyển vở mang lại 4 bạn. Mỗi bạn được số quyển vở là:

A. 7 quyểnB. 6 quyểnC. 5 quyểnD. 4 quyển vở

Câu 5: Chu vi của hình tam giác gồm độ dài các cạnh bởi 3cm, 4cm cùng 5cm là:


A. 12cmB. 14cmC. 16cmD. 18cm

II. Phần từ luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính:

a, 2 x 6b, 3 x 7c, 4 x 5d, 5 x 9

Bài 2 (2 điểm): kiếm tìm X, biết:

a, X + 14 = 25b, X – 17 = 38
c, X x 5 = 25d, X : 6 = 3

Bài 3 (2 điểm): một tấm học gồm 30 học sinh được chia mọi vào 5 tổ. Hỏi từng tổ bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài 4 (2 điểm): một đoạn dây được uốn thành những hình tứ giác gồm độ dài các cạnh bằng 1dm, 12cm, 14cm và 17cm. Tính độ dài đoạn dây đó.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: công dụng của phép tính 4 x 5 là:

A. 18B. 19C. 20D. 21

Câu 2: Hiệu vào phép trừ tất cả số bị trừ bằng 47 với số trừ bằng 2 chục là:

A. 25B. 26C. 27D. 28

Câu 3: bạn Hoa đi học lúc 8 giờ. Nói cách khác bạn Hoa đến lớp lúc:

A. 8 giờ đồng hồ tốiB. 8 giờ đồng hồ sángC. 20 giờ sángD. 20 giờ tối

Câu 4: Ông có 15 chiếc kẹo chia các cho 3 bạn cháu. Mọi người cháu tất cả số kẹo là:

A. 2 dòng kẹo

B. 3 chiếc kẹo

C. 4 loại kẹo

D. 5 cái kẹo

Câu 5: Một con đường gấp khúc lâu năm 20cm gồm 3 đoạn thẳng. Đoạn thẳng thứ nhất và đoạn thẳng thứ bố có tổng độ dài bằn 14cm. Độ nhiều năm thứ nhị dài:


A. 6cmB. 7cmC. 8cmD. 9cm

II. Phần từ luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính:

a) 15cm + 72cmb) 62dm – 39dm
c) 5cm x 3d) 18kg : 2

Bài 2 (2 điểm): tìm X, biết:

a) X + 24 = 75b) X – 35 = 35
c) X x 4 = 16d) X : 7 = 5

Bài 3 (2 điểm): Một shop có 8 bao gạo, từng bao gạo nặng nề 5kg. Hỏi siêu thị có tổng số bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 4 (2 điểm): Tính độ lâu năm của con đường gấp khúc ABCD có số đo được cho bởi vì hình vẽ bên dưới đây:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Phép nhân phù hợp của 2 + 2 + 2 + 2 + 2 là:

A. 6 x 2B. 2 x 6C. 5 x 2D. 2 x 5

Câu 2: Số phù hợp để điền vào nơi chấm 12 : …. = 3 là:

A. 4B. 3C. 2D. 1

Câu 3: Phép tính nào sau đây có kết quả bằng 0?

A. 0 + 4B. 0 x 4C. 5 – 0D. 1 + 0

Câu 4: 9h tối còn gọi là:

A. 21 giờB. 22 giờC. 23 giờD. 24 giờ

Câu 5: Có 24 nhành hoa được cắm vào các bình, mỗi bình tất cả 3 bông hoa. Số bình để cắn hết số hoa lá là:

A. 6 bìnhB. 7 bìnhC. 8 bìnhD. 9 bình

II. Phần từ bỏ luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính:

a) 4 x 5 + 3 x 4b) 80 – 5 x 8 + 20

Bài 2 (2 điểm): search X, biết:

a) X : 4 = 5b) X x 3 = 27

Bài 3 (2 điểm): Một siêu thị có 45 lít dầu. Họ chia hầu như số dầu vào 5 thùng. Hỏi mỗi thùng chứa từng nào lít dầu?

Bài 4 (2 điểm): Tính chu vi của hình tam giác bao gồm độ dài ba cạnh lần lượt bằng 5cm, 8cm với 12cm.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: tác dụng của phép nhân 5 x 9 là:

A. 27

B. 40

C. 36

D. 45

Câu 2: Viết tích 4 x 3 thành tổng ta được:

A. 4 + 4 + 3

B. 4 + 3

C. 3 + 3 + 3

D. 4 + 4 + 4

Câu 3: trong phép trừ có số trừ bởi 32, hiệu bởi 18 thì số bị trừ bằng:

A. 24

B. 36

C. 40

D. 14

Câu 4: quý giá của X thỏa mãn X x 3 = 12 là:

A. X = 4

B. X = 5

C. X = 6

D. X = 7

Câu 5: Có trăng tròn quyển vở được chia những cho 4 bàn sinh hoạt sinh. Mỗi bạn có số quyển vở là:

A. 3 quyển

B. 4 quyển

C. 5 quyển

D. 6 quyển

II. Phần trường đoản cú luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính nhẩm:

3 x 4 = …

12 : 2 = ….

5 x 6 = ….

9 : 3 = …

4 x 7 = ….

24 : 4 = ….

Bài 2 (2 điểm): kiếm tìm X, biết:

a) X x 5 = 40

b) X : 7 = 2

Bài 3 (2 điểm): Lớp 2B gồm 45 học viên được xếp đầy đủ thành 5 tổ. Hỏi từng tổ gồm bao nhiêu học sinh?

Bài 4 (2 điểm): cho hình vẽ dưới đây:

a) điện thoại tư vấn tên con đường gấp khúc trên.

b) Tính độ lâu năm của con đường gấp khúc.

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào giải đáp đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số tức thời trước của số 61 là:

A. 60

B. 59

C. 61

D. 58


Câu 2: kết quả của phép tính 12 + 63 – 35 là:

A. 39

B. 40

C. 41

D. 42

Câu 3: thiết bị năm tuần này là ngày 16, thứ bố tuần sau là ngày:

A. 24

B. 23

C. 22

D. 21

Câu 4: Chu vi của hình vuông có cạnh bởi 8cm là:

A. 16cm

B. 40cm

C. 22cm

D. 32cm

Câu 5: Mỗi học viên được nhấn 3 gói kẹo. 7 học sinh được dìm số gói kẹo là:

A. 21 gói kẹo

B. 22 gói kẹo

C. 23 gói kẹo

D. 24 gói kẹo

II. Phần từ luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

11 + 12

39 – 24

37 + 28

92 – 77

Bài 2 (1 điểm): tra cứu X, biết:

a) X – 12 = 37

b) X + 42 = 71

Bài 3 (1 điểm): Tính:

a) 23 – 5 x 4

b) 18 + 5 x 7

Bài 4 (2 điểm): Một bé mèo tất cả 4 cái chân, một con gà có 2 chiếc chân. Hỏi 2 nhỏ mèo với 4 nhỏ gà có toàn bộ bao nhiêu chân?

Bài 5 (2 điểm): Tính độ dài con đường gấp khúc gồm độ nhiều năm lần lượt là 4dm, 1dm và 12cm.

Xem thêm: Đại Cương Hình Học Không Gian 11, Đại Cương Về Đường Thẳng Và Mặt Phẳng

Đề xem trọn bộ đáp án 5 Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 2, mời tải tài liệu về!

---------------

Ngoài cỗ đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 trên. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhiều đề thi tốt và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành riêng cho các nhỏ xíu học Toán lớp 2 được có thể chắn, củng thay và nỗ lực chắc kỹ năng nhất. Ko kể ra, các em có thể xem thêm tài liệu môn Toán.... Nhằm học xuất sắc hơn những chương trình của lớp 2.