Đề cưng cửng ôn tập môn Toán lớp 12 học kì I năm học 2021 - 2022 của trường thpt Yên Hòa bao gồm 49 trang. Cầm tắt định hướng (kiến thức, kĩ năng) ...
Bạn đang xem: Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 12

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 12 học kì I năm học 2021 - 2022 của trường thpt Yên Hòa có 49 trang.

Tóm tắt định hướng (kiến thức, kĩ năng)

CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐI. Lý thuyết1. Con kiến thức- trình diễn được mối quan hệ giữa tính 1-1 điệu cùng dấu của đạo hàm.- trình bày được khái niệm cực trị và những qui tắc tìm cực trị của hàm số.- trình diễn được định nghĩa GTLN, GTNN của hàm số và phương pháp tìm các giá trị đó.- trình diễn được có mang và biện pháp tìm những đường tiệm cận của ĐTHS.- Nêu được những dạng trang bị thị hàm số bậc ba, hàm trùng phương, hàm số 1 trên bậc nhất. 2. Kỹ năng- Xét được chiều trở nên thiên của hàm số.- tìm kiếm được cực trị của hàm số, GTLN, GTNN của hàm số trên một tập hợp.- tìm kiếm được các đường tiệm cận của ĐTHS- nhấn dạng cùng đọc được đồ gia dụng thị hàm số bậc ba, trùng phương, bậc nhất trên bậc nhất. Biết áp dụng đồ thịhàm số giải những bài toán tương giao.
*Xem thêm: Giải Phương Trình Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án, Đề Cương Ôn Tập Môn Toán Lớp 8 Học Kì 2

CHƯƠNG II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARITI. Lý thuyết1. Con kiến thức-Giải mê thích được sự không ngừng mở rộng định nghĩa lũy vượt của một vài từ số mũ nguyên dương cho số nón nguyên và số mũ hữu tỷ. Nêu được các đặc thù của lũy quá với số mũ nguyên, số nón hữu tỷ, đặc thù của căn thức.-Giải thích được tư tưởng lũy quá với số nón vô tỷ trải qua giới hạn. Nêu được các đặc thù của lũy quá với số nón thực.- giải thích được tư tưởng logarit theo cơ số dương khác 1 dựa vào khái niệm lũy thừa của thiết yếu cơ số đó. Trình bày được đặc thù và phương pháp đổi cơ số của logarit. Liên hệ, vận dụng của logarit thập phân vào tính toán. Chứng tỏ được phép toán nâng lũy thừa và lấy logarit theo thuộc cơ số là ngược nhau.- trình diễn được các tính chất và vật thị của hàm số mũ với logarit; công thức tính đạo hàm của chúng.- trình bày được khái niệm hàm số lũy vượt và bí quyết tính đạo hàm của nó trong những trường hợp. Nhớ dáng vẻ đồ thị của hàm số lũy thừa.- trình bày được bí quyết giải các phương trình nón cơ bản. Lựa chọn được các cách thức phù hợp nhằm giải phương trình mũ. 2. Kỹ năng- Biết vận dụng ĐN cùng các đặc thù của lũy thừa với số mũ hữu tỷ để tiến hành các phép tính.- Biết áp dụng các tính chất của lũy thừa nhằm tính toán. Vận dụng được công thức lãi kép giải bài xích tập thực tế.- Biết vận dụng ĐN, các tính chất và phương pháp đổi cơ số của logarit nhằm giải bài xích tập. áp dụng được ĐN, tính chất của logarit từ nhiên, phương thức “logarit hóa” để thống kê giám sát và xử lý một số câu hỏi thực tế.- Biết vận dụng các công thức nhằm tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số logarit. Biết lập bảng biên thiên với vẽ được vật thị hàm số mũ cùng hàm số logarit. Hiểu rằng cơ số của một hàm số mũ, hàm số logarit lúc biết sự biến hóa thiên, đồ thị của nó.- Biết vận dụng các công thức để tính đạo hàm của hàm số lũy thừa với hàm số căn. Vẽ phác được ĐTHS của một hàm số lũy thừa và nêu được các tính chất.- vận dụng thành thành thạo các phương pháp giải phương trình mũ, sử dụng những phép biến hóa lũy quá vào giải phương trình.

Xem, download file đề cưng cửng ôn tập hk1 toán 12