Để tìm nhị số x và y biết tổng x + y = s hoặc hiệu x – y = d cùng tỉ số ta có tác dụng như sau:

Áp dụng đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau:

 

Ví dụ 1. (Bài 54 tr.30 SGK)

Tìm hai số x và y, biết: và x + y = 16

Giải

Ta có:  Vậy: x = 2.3 = 6 ; y = 2.5 = 10

Đáp số: x = 6 ; y = 10

Ví dụ 2. (Bài 55 tr.30 SGK)

Tìm nhì số x cùng y, biết: x : 2 = y : (-5) cùng x – y = -7

Đáp số

x = 6 ; y = 10

Ví dụ 3. (Bài 56 tr.30 SGK)

Tìm diện tích s của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng

*
 và chu vi bằng 28m.

Hướng dẫn

Gọi chiều rộng và chiều lâu năm của hình chữ nhật lần lượt là x với y thì ta có:

*
 và 2.(x + y) = 28. Đáp số: diện tích s hình chữ nhật là 40m2

Ví dụ 4. (Bài 58 tr.30 SGK)

Hai lớp 7A với 7B đi lao đụng trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A cùng lớp 7B là 0,8 cùng lớp 7B trồng nhiều cây rộng lớp 7A là đôi mươi cây. Tính số cây mỗi lớp vẫn trồng

Hướng dẫn

Gọi số cây cỏ được của lớp 7A cùng lớp 7B theo đồ vật tự là x và y thì ta có: cùng y – x = 20. Đáp số: Lớp 7A trồng được 80 cây, lớp 7B trồng được 80 cây, lớp 7B trồng được 100 cây.

Ví dụ 5. (Bài 64 tr.31 SGK)

Số học viên bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ trọng với các số 9 ; 8 ; 7 ; 6. Hiểu được số học sinh khối 9 thấp hơn số học viên khối 7 là 70 học tập sinh

Hướng dẫn

Gọi số học viên khối 6, 7, 8, 9 theo vật dụng tự là 315 ; 280 ; 245 cùng 210

Dạng 2. Phân chia MỘT SỐ THÀNH CÁC PHẦN TỈ LỆ VỚI CÁC SỐ cho TRƯỚC

Phương pháp giải

Giả sử phải chia số S thành tía phần x, y, z tỉ lệ với những số a, b, c. Ta làm cho như sau:

Do đó:

Ví dụ 6. (Bài 57 tr.30 SGK)

Số viên bi của bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ thành phần với các số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi từng bạn, biết rằng bố bạn có toàn bộ 44 viên bi

Hướng dẫn

Ta nên chia số 44 thành cha phần tỉ lệ với 2 ; 4 cùng 5

Đáp số: 24 triệu vnd ; 40 triệu đồng và 56 triệu đồng

Ví dụ 7. Tía người thỏa thuận góp vốn để lập cửa hàng sản xuất theo tỉ trọng 3; 5; 7. Hỏi mỗi người góp bao nhiêu, biết rằng số vốn liếng cần huy động là 120 triệu đồng

Hướng dẫn

Chia số 120 000 000 thành ba phần tỉ lệ với 2 ; 4 cùng 5

Đáp số: 24 triệu đồng, ; 40 triệu vnd và 56 triệu đồng

Ví dụ 8. (Bài 61 tr.31 SGK)

Tìm bố số x, y, z biết rằng:

*
 và x + y – z = 10

Hướng dẫn

Dạng 3. TÌM hai SỐ BIẾT TÍCH VÀ TỈ SỐ CỦA CHÚNG

Phương pháp giải

Giả sử bắt buộc tìm hai số x, y biết x.y = p và

*

Đặt 

*
, ta có: x = k.a , y = k.b. Vày đó:

Từ đó, kiếm được k rồi x với y

Ví dụ 9. (Bài 62 tr.31 SGK)

Tìm hai số x với y, biết rằng:

*
 và xy = 10

Giải

Ví dụ 10. Một miếng khu đất hình chữ nhật diện tích 76,95 mét vuông có chiều rộng bằng 5/19 chiều dài. Tính chiều rộng cùng chiều nhiều năm của miếng đất đó

Hướng dẫn

Gọi chiều rộng lớn là x, chiều lâu năm là y thì ta có: x.y = 76,95 và

*

Đáp số: Chiều rộng: 4,5 m ; chiều nhiều năm : 17,1 m

Dạng 4. CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC TỪ MỘT TỈ LỆ THỨC đến TRƯỚC

Ví dụ 11. (Bài 63 tr.31 SGK)

Giải

 

Ví dụ 12. Mang lại a, b, c, d là các số hữu tỉ dương cùng

*
 . Chứng tỏ rằng:

Giải

Dạng 5. Cầm TỈ SỐ GIỮA CÁC SỐ HỮU TỈ BẰNG TỈ SỐ GIỮA CÁC SỐ NGUYÊN

Phương pháp giải

Viết các số hữu tỉ bên dưới dạng phân sốThực hiện nay phép phân chia phân số

Ví dụ 13.


Bạn đang xem: Dãy tỉ số bằng nhau là gì


Xem thêm: Top 10 Không Có Áp Lực Mới Có Kim Cương " (Lớp 11) Hay Nhất Mới 2021

(Bài 59 tr.31 SGK)

Thay tỉ số giữa những số hữu tỉ bởi tỉ số giữa những số nguyên

Đáp số

a) 17 : (-26); b) -6 : 5; c)16 : 23; d)2 : 1

Dạng 6. TÌM SỐ HẠNG CHƯA BIẾT trong MỘT TỈ LỆ THỨC

Phương pháp giải

Trong một tỉ lệ thành phần thức, ta rất có thể tìm một trong những hạng chưa chắc chắn khi biết tía số hạng kia