Dãy số là gì, gồm có loại hàng số như thế nào ? Để biết cụ thể hơn, usogorsk.com xin chia sẻ với các bạn bài: hàng số. Với kỹ năng và kiến thức trọng tâm và những bài tập có giải thuật chi tiết, hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp chúng ta học tập giỏi hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài xích tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Định nghĩa

Dãy số: Mỗi hàm số u xác định trên tập số nguyên dương N* được gọi là một trong những dãy số vô hạn (gọi tắt là dãy số). Kí hiệu:

u: N* → R

n → u(n)

Dãy số thường được viết bên dưới dạng khai triển u1, u2,u3, ….,un,….,trong đó un = u(n) là số hạng thứ n và gọi nó là số hạng tổng quát, u1 là số hạng đàu của hàng số (un )

Dãy số hữu hạn: Mỗi hàm số u khẳng định trên tập M = 1, 2, 3, ..., m, cùng với m Є N* được gọi là 1 trong dãy số hữu hạn

Dạng khai triển của nó là: u1, u2,u3, ….,um, trong kia u1là số hạng đầu, um là số hạng cuối.

Bạn đang xem: Dãy số

II. Bí quyết cho một dãy số

1. Dãy số cho bằng công thức của số hạng tổng quát

Khi đó Un = f(n), trong đó f là 1 trong những hàm số xác định trên N* .Đây là cách khá phổ cập (giống như hàm số) với nếu biết cực hiếm của n (hay cúng đó là số lắp thêm tự của số hạng) thì ta rất có thể tính ngay lập tức được un.

2. Hàng số cho bằng phương pháp mô tả

Người ta cho 1 mệnh đề thể hiện cách xác minh các số hạng liên tục của dãy số. Tuy nhiên, thường xuyên thì không kiếm ngay được un với n tuỳ ý.

3. Hàng số mang lại bằng phương pháp truy hồi (hay quy nạp)

Cho số hạng đầu (hay vài ba số hạng đầu)Cho hệ thức truy hồi, có nghĩa là hệ thức bộc lộ số hạng sản phẩm công nghệ n qua số hạng (hay vào số hạng) đứng trước đó.

III. Hàng số tăng, hàng số giảm

Dãy số tăng : dãy số Un được gọi là dãy số tăng nếu như un+1 > un với đầy đủ n Є N* ;

Dãy số giảm : dãy số Un được gọi là dãy số giảm nếu un+1 n với các n Є N* .

Dãy số bị chặn

Dãy số Un được điện thoại tư vấn là bị ngăn trên trường hợp tồn trên số M sao cho 

Un ≤ M, với mọi n Є N*.

Dãy số Un được hotline là bị chặn dưới trường hợp tồn tại số m sao cho

Un ≥ m, với mọi n Є N*.

Xem thêm: Soạn Bài Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính (Ngắn Nhất), Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính

Dãy số Un được hotline là bị ngăn nếu nó vừa bị ngăn trêm vừa bị chặn dưới tức là tồn tại hai số m, M sao cho:

 m ≤ Un ≤ M, với đầy đủ n Є N*.