*
*
*
*
*
*
*
*

Cho độ âm điện những chất : Be (1,57), Al (1,61), Mg (1,31), Cl (3,16), N (3,04), H (2,2), S (2,58), O (3,44). Chất có links ion là


Cho những nguyên tố : mãng cầu (0,93), Ca (1,00), H (2,2), O (3,44), S (2,58) hoàn toàn có thể tạo ra từng nào phân tử hợp hóa học có trọng lượng phân tử bé dại hơn 82 nhưng mà trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị?


Nước đá khô thường xuyên được dùng để làm lạnh, giữ lạnh nhằm vận đưa và bảo quản các sản phẩm dễ hỏng hỏng do nhiệt độ. Nước đá khô được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp thực phẩm, thủy thủy sản và còn được dùng để bảo quản vắc xin, chế phẩm trong ngành Y tế – dược phẩm. Thành phàn nước đá khô là CO2, hãy chỉ ra văn bản sai.

Bạn đang xem: Dãy các chất nào chỉ chứa liên kết đơn


Cho dãy các chất sau: NH3, HCl, O2, Cl2, H2O, CO2. Số hóa học trong dãy mà phân tử không bị phân cực là


Cho các phát biểu sau:

(a) link trong phân tử HCl, H2O là link cộng hóa trị tất cả cực.

(b) trong phân tử CH4, yếu tố C tất cả cộng hóa trị là 4.

(c) Dãy thu xếp thứ tự tăng dần độ phân cực links trong phân tử: H2O, H2S, Na2O, K2O (biết ZO = 8; ZS = 16).

(d) vào phân tử C2H2 tất cả một links ba.

Phát biểu sai là


Trong số các chất sau: HF, CaO, CH4, N2, con số các hóa học có link cộng hóa trị và link ion thứu tự là


đến sơ đồ biểu lộ sự dùng thông thường cặp electron giữa hai nguyên tử chlorine chế tác thành phân tử chlorine:

*

Số electron hóa trị cùng số electron đóng góp góp cho việc dùng chung của từng nguyên tử chlorine là


Phân tử HCl (hydrogen chloride) được tạo thành bởi liên kết cộng hóa trị. Biểu thị nào tiếp sau đây đúng lúc nói về sự việc tạo thành phân tử HCl?


Để tuân theo phép tắc octet, các nguyên tử trong hóa học có links cộng hóa trị links với nhau bằng


Cặp electron links trong liên kết cộng hóa trị phân cực và liên kết cộng hóa trị không phân cực có sự khác biệt là


Cho quý hiếm độ âm điện tương đối theo Pauling của các nguyên tố sau: H (2,20); N (3,04); S (2,58); Al (1,61) và các chất NH3, H2S, AlH3, Al2S3. Số hóa học có links cộng hóa trị không phân rất và links cộng hóa trị phân rất lần lượt là


Cho giá trị âm điện kha khá theo Pauling của những nguyên tố sau: Ca (1,00); O (3,44); N (3,04); C (2,55); H (2,20); Al (1,61); Cl (3,16). Máy tự theo chiều tăng mức độ phân rất của links giữa 2 nguyên tử vào phân tử các chất sau: CaO, CH4, N2, Al2O3?


Cho quý hiếm độ âm điện kha khá theo Pauling của những nguyên tố sau: F (3,98); Cl (3,16); Br (2,96); I (2,68) với H (2,20). Phân tử thân halogen làm sao với hydrogen bao gồm độ phân cực nhất?


Vinyl axetilen có công thức cấu trúc là (CH equiv C - CH = CH_2). Số links sigma và link pi theo thứ tự là


Cho năng lượng liên kết của liên kết C-H là 418 kJ/mol, của liên kết C=C là 612 kJ/mol. Tổng năng lượng liên kết trong phân tử C2H4 là


Có 2 oxide AO2 với BO2 mà lại tỉ lệ phân tử lượng: (M_AO_2:M_BO_2 = 11:16). Tỉ lệ thành phần khối lượng của A và B vào oxide theo thiết bị tự là 6:11. Cho những phát biểu sau:

(1) Oxide AO2 cùng BO2 các tan vào nước tạo dung dịch acid yếu.

(2) A và B đều phải sở hữu 3 electron đơn độc ở trạng thái cơ bản.

(3) vào AO2 bao gồm 2 links pi và 2 link sigma.

(4) Cả AO3 và BO3 đều rất có thể tồn tại.

Xem thêm: Hoa Mân Côi Hương Thơm Ngào Ngạt Thắm Ân Tình, Hoa Mân Côi

Số tuyên bố đúng là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.