→ Ta nhận biết tỉ lệ đẳng cấp hình chung của các tính trạng trong thí nghiệm khác tỉ lệ mẫu mã hình lai so sánh trong phân li tự do (1:1:1:1) → 2 cặp gen này nằm trên 1 cặp NST và liên kết hoàn toàn.

Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết hiện tượng liên kết gen là


II. NỘI DUNG

- những gen nằm tại một NST phân ly và tổng hợp cùng nhau trong quy trình giảm phân cùng thụ tinh dẫn tới sự di truyền đồng thời của tập thể nhóm tính trạng bởi chúng quy định.

- các gen ở trên cùng 1 NST phân li bên nhau làm thành 1 đội gen liên kết.Số team gen links ở mỗi loài tương đương với số NST vào bộ đơn bội của loài đó. Số team tính trạng ngay số nhóm gene liên kết.


III. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC

- mỗi NST được kết cấu bởi 1 phân tử ADN, gen là 1 đoạn phân tử ADN, cho nên vì vậy mỗi NST chứa được nhiều gen, những gen xếp thành hàng dọc trên NST.

- Sự phân li của những NST trong sút phân và sự tổng hợp tự do của những NST trong thụ tinh đang dẫn tới việc phân li cùng tổ hợp của các gen trên cùng 1 NST.

- những gen càng nằm ngay gần nhau trên một NST thì link càng chặt chẽ, các gen càng nằm cách nhau chừng thì lực liên kết càng yếu.

* Sơ vật dụng lai:


*

IV. Ý NGHĨA

- Hạn chế lộ diện biến dị tổ hợp

- Đảm bảo các tính trạng luôn luôn di truyền cùng nhau nhờ đó trong lựa chọn giống tín đồ ta rất có thể chọn lọc phần đông tính trạng tốt luôn di truyền thuộc nhau.


V. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT QUY LUẬT LIÊN KẾT ren HOÀN TOÀN

- tỉ lệ KH chung của những tính trạng theo đề bài xích khác tích tỉ trọng KH của từng cặp tính trạng.

- Số một số loại KH theo đề bài ít hơn số các loại KH theo quy luật phân li độc lập. Suy ra quy luật link gen hoàn toàn chi phối.


1. Dạng 1: Xác định số các loại giao tử cùng tỉ lệ các loại giao tử

a. Bên trên 1 cặp NST (1 nhóm gen)

Các ren đồng thích hợp tử → 1 các loại giao tửNếu có 1 cặp gen dị đúng theo trở lên → 2 nhiều loại giao tử tỉ lệ tương đương

b. Trên nhiều cặp NST (nhiều nhóm gen) nếu mỗi team gen có tối thiểu 1 cặp ren dị hợp

Số một số loại giao tử = 2n với n = số đội gen ( số cặp NST )

*Tỉ lệ giao tử chung bởi tích tỉ trọng giao tử của các đội gen thành phần.


2. Dạng 2. Số loại gen buổi tối đa khi những gen link hoàn toàn

Cho ren I có n alen, gen II tất cả m alen. Hai gen trên cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Xác định số KG về tối đa vào quần thể đối với 2 lôcus trên.

* Đối cùng với NST thường:

Vì 2 ren nằm bên trên 1 cặp NST tương đồng, số giao tử có thể tạo ra là n.m

+ Số mẫu mã gen đồng hợp: n.m

+ Số đẳng cấp gen dị hợp: C2n.m

Do đó số KG buổi tối đa trong quần thể = n.m + C2n.m 

* Đối với NST giới tính: đã xét trong bài Di truyền liên kết với giới tính.


3. Dạng 3: Biết gen trội, ren lặn, thứ hạng gen của P, khẳng định kiểu gen, vẻ bên ngoài hình nghỉ ngơi đời con

Cách giải:

- Quy cầu gen

- xác minh tỉ lệ giao tử của P

- Lập bảng suy ra tỉ lệ đẳng cấp gen, tỉ lệ hình dạng hình của nuốm hệ sau.

Chú ý: ngôi trường hợp có nhiều nhóm link gen, cần sử dụng phép nhân xác suất hoặc sơ thứ phân nhánh phân nhánh nhằm tính tỉ lệ kiểu dáng hình, tỉ lệ thứ hạng hình.


4. Dạng 4. Từ công dụng phép lai xác minh kiểu gen, phong cách hình của P

Bước 1: khẳng định trội lặn, quy ước gen

Bước 2: tự tỉ lệ đẳng cấp hình sinh sống đời nhỏ → tỉ lệ giao tử của p. → thứ hạng gen, phong cách hình P

- 3 :1 → mẫu mã gen của khung hình đem lai (dị đúng theo đều): AB/ab x AB/ab

- 1 :2 :1 → kiểu dáng gen của cơ thể đem lai (dị đúng theo chéo): Ab/aB x Ab/aB, Ab/aB x AB/ab

- 1 :1 → hình dáng gen của khung hình đem lai (lai phân tích): nếu # P: AB/ab x ab/ab hoặc trường hợp ≠ P: Ab/aB x ab/ab.

Xem thêm: Cách Vẽ Vectơ Cường Độ Điện Trường ( Đầy Đủ), Vectơ Cường Độ Điện Trường Là Gì


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.