Tam thức bậc hai (đối với \(x\)) là biểu thức dạng $a{x^2} + bx + c$. Trong đó \(a,b,c\) là nhũng số cho trước với \(a \ne 0\).

Bạn đang xem: Dấu của tam thức bậc 2

Nghiệm của phương trình $a{x^2} + bx + c = 0$ được gọi là nghiệm của tam thức bậc hai $f\left( x \right) = a{x^2} + bx + c$; \(\Delta = {b^2} - 4ac\) và \(\Delta " = b{"^2} - ac\) theo thứ tự được gọi là biệt thức và biệt thức thu gọn của tam thức bậc hai $f\left( x \right) = a{x^2} + bx + c$.

2. Dấu của tam thức bậc hai

Định lí.

Cho tam thức bậc hai \(f(x) = {\rm{a}}{{\rm{x}}^2} + bx + c(a \ne 0)\) có biệt thức \(∆ = b^2– 4ac\).

Xem thêm: Ảnh Lợn Đang Ăn Cám Hài - Là Cây Kẹo Ngọt Ngào Của Anh Nhé !

- Nếu \(∆ 0, f(x)\) có \(2\) nghiệm \({x_1},{x_2}({x_1} 0,\,\forall x \in R\,\, \Leftrightarrow \,\left\{ \begin{array}{l}a > 0\\\Delta 0\\\Delta \le 0\end{array} \right.$

$a{x^2} + bx + c

*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ


4.5 trên 103 phiếu

Bài tiếp theo
*


*
*
*
*
*
*
*
**
**


*
*


*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép usogorsk.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.