Tam thức bậc nhì (đối với (x)) là biểu thức dạng $ax^2 + bx + c$. Trong số đó (a,b,c) là nhũng số cho trước cùng với (a e 0).

Bạn đang xem: Dấu của tam thức bậc 2

Nghiệm của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ được call là nghiệm của tam thức bậc hai $fleft( x ight) = ax^2 + bx + c$; (Delta = b^2 - 4ac) cùng (Delta " = b"^2 - ac) theo vật dụng tự được điện thoại tư vấn là biệt thức và biệt thức thu gọn gàng của tam thức bậc hai $fleft( x ight) = ax^2 + bx + c$.

2. Vết của tam thức bậc hai

Định lí.

Cho tam thức bậc hai (f(x) = ma mx^2 + bx + c(a e 0)) tất cả biệt thức (∆ = b^2– 4ac).

Xem thêm: Ảnh Lợn Đang Ăn Cám Hài - Là Cây Kẹo Ngọt Ngào Của Anh Nhé !

- giả dụ (∆ 0, f(x)) có (2) nghiệm (x_1,x_2(x_1 0,,forall x in R,, Leftrightarrow ,left{ eginarrayla > 0\Delta 0\Delta le 0endarray ight.$

$ax^2 + bx + c

*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ


4.5 bên trên 103 phiếu

Bài tiếp theo
*


*
*
*
*
*
*
*
**
**


*
*


*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép usogorsk.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.