Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch bao gồm thức ra mắt điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021.

Tham khảo: thông tin tuyển sinh Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 20212

Điểm sàn ngôi trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021

Lưu ý:

Điểm sàn phía bên dưới là mức điểm vận dụng cho cách tiến hành xét công dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2021;Ngành Khúc xạ nhãn khoa yêu ước điểm thi môn Anh đạt 7.0 trở lên.Ngưỡng điểm dưới gồm điểm tổng hợp môn B00 + điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm sàn Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
20202021
Y khoa (TP)2423
Y khoa (TQ)2423
Dược học tập (TP)2323
Dược học (TQ)2323
Điều dưỡng (TP)1919
Điều dưỡng (TQ)1919
Dinh dưỡng (TP)1918
Dinh dưỡng (TQ)1918
Răng – Hàm – mặt (TP)2423
Răng – Hàm – mặt (TQ)2423
Kỹ thuật xét nghiệm y học tập (TP)1919
Kỹ thuật xét nghiệm y học tập (TQ)1919
Kỹ thuật hình hình ảnh y học tập (TP)1919
Kỹ thuật hình hình ảnh y học tập (TQ)1919
Khúc xạ nhãn khoa (TP)1918
Khúc xạ nhãn khoa (TQ)1918
Y tế nơi công cộng (TP)1918
Y tế nơi công cộng (TQ)1918

Điểm chuẩn trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xét theo kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau:

*
*

Lưu ý:

+ NN: Điểm thi ngoại ngữ

+ N1: Điểm thi môn Anh văn

+ ĐTB12: Điểm TB lớp 12

+ VA: Điểm thi môn Văn

+ TTNV: sản phẩm công nghệ tự nguyện vọng

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩnĐiều kiện so sánh
20192020
Y khoa (TP)23.526.35NN >= 0;ĐTB12 >= 0;VA >=0;TTNV = 5.8; ĐTB12 >= 8.2;VA >= 5.5; TTNV = 6.2; ĐTB12 >= 8.3;VA >= 5;TTNV = 5.8;ĐTB12 >= 9.1;VA >= 6.25;TTNV = 5.8;ĐTB12 >= 7.8;VA >= 5.25;TTNV = 7;ĐTB12 >= 8.3;VA >= 7.25;TTNV = 0;ĐTB12 >= 0;VA >= 0;TTNV = 6;ĐTB12 >= 8.2;VA >= 7.25;TTNV = 8.2;ĐTB12 >= 0;VA >= 0;TTNV = 7;ĐTB12 >= 8;VA >= 5.5;TTNV = 4.6;ĐTB12 >= 8.4;VA >= 6.25;TTNV = 5.4;ĐTB12 >= 8.3;VA >= 7;TTNV = 4.6;ĐTB12 >= 8.2;VA >= 7.25;TTNV = 7.2;ĐTB12 >= 9.1;VA >= 7.75;TTNV = 10;ĐTB12 >= 8.2;VA >= 6.75;TTNV = 7.8;ĐTB12 >= 9;VA >= 8;TTNV = 6.8;ĐTB12 >= 7.6;VA >= 6;TTNV