A.có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan.B.có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa xanh, kết tủa không tan.C.dung dịch mất màu xanh, xuất hiện Cu màu đỏ.D.dung dịch có màu xanh, xuất hiện Cu màu đỏ.

Đang xem: Cuso4 có kết tủa không

Nhận thấy ngay, khi cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4 thì Na tác dụng với H2O sinh ra khí H2 . Sau đó, dung dịch NaOH tác dụng với CuSO4 tạo kết tủa màu xanh (Cu(OH)2), kết tủa này không tan.

*
*

Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cao Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Giải Tích 12 Chương 1

Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu 12

Soạn bài Tuyên Ngôn Độc Lập

Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 12

Unit 1 lớp 12 Home Life

Tiếng Anh 12 mới Unit 1

Vật lý 12

Lý thuyết Vật Lý 12

Giải bài tập SGK Vật Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm Vật Lý 12

Vật lý 12 Chương 1

Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12
Bạn đang xem: Cuso4 kết tủa màu gì

READ: Câu Hỏi Hỗn Hợp X Gồm Hiđro, Propen, Axit Acrylic, Ancol Anlylic

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cao Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Hoá Học 12 Chương 1

Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Sinh Học 12 Chương 1

Lịch sử 12

Lý thuyết Lịch sử 12

Giải bài tập SGK Lịch sử 12

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 1 Lịch Sử Thế Giới

Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12: Địa Lý Việt Nam

Công nghệ 12

Lý thuyết Công nghệ 12

Giải bài tập SGK Công nghệ 12

Trắc nghiệm Công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 1

Xem nhiều nhất tuần

Video ôn thi THPT QG môn Văn

Video ôn thi THPT QG Tiếng Anh

Video ôn thi THPT QG môn Toán

Video ôn thi THPT QG môn Vật lý

Video ôn thi THPT QG môn Hóa

Video ôn thi THPT QG môn Sinh

Unit 1 Lớp 12

Cực trị của hàm số

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước

Sóng

Người lái đò sông Đà

Vợ chồng A Phủ

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

*

Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Post navigation


Previous: Naoh + H3Po4 + Naoh = Na3Po4 + H2O, H3Po4 + Naoh = Na3Po4 + H2O


Xem thêm: Giải Vnen Toán 7 Tỉ Lệ Thuận Lớp 7, Đại Lượng Tỉ Lệ Thuận Lớp 7

Next: Công Thức Oxit Cao Nhất Của Lưu Huỳnh Và Bài Tập Có Đáp Án, Tra Cứu & Tìm Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi