Thực nghiệm cho thấy Cu tác dụng được với hỗn hợp FeCl3 theo phương trình hoá học: Cu + 2 FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2. Như vậy,


Phản ứng thân 2 cặp thoái hóa khử xẩy ra theo chiều: chất oxi hóa mạnh chức năng với hóa học khử bạo phổi tạo thành hóa học oxi hóa yếu rộng và hóa học khử yếu đuối hơn.

Bạn đang xem: Cu tác dụng được với dung dịch


*

Dựa vào phép tắc α:

Phản ứng giữa 2 cặp lão hóa khử xẩy ra theo chiều: hóa học oxi hóa mạnh chức năng với chất khử mạnh mẽ tạo thành chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu đuối hơn.

Ta có:

Cu + 2 Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+

C.KH dạn dĩ C.OXH bạo phổi C.KH yếu ớt C.OXH yếu

Vậy ion Fe3+ bao gồm tính oxi hoá mạnh hơn ion Cu2+


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong vượt trình hoạt động vui chơi của pin năng lượng điện hoá Cu-Ag nồng độ của các ion vào dung dịch chuyển đổi như cố kỉnh nào ?


Một pin năng lượng điện hoá bao gồm điện rất Zn nhúng trong hỗn hợp ZnSO4 với điện cực Cu nhúng trong hỗn hợp CuSO4. Ta thấy


Cho suất năng lượng điện động của các pin điện hóa: Eo(Fe-Cu) = 0,78V; Eo(Cu-Ag) = 0,46V. Suất điện động của pin sắt - Ag là:


Cho biết cố điện cực chuẩn chỉnh của các cặp thoái hóa - khử Mg2+/Mg ; Zn2+/Zn ; Cu2+/Cu ; Ag+/Ag ; Hg2+/Hg lần lượt là –2,37 V; –0,76 V ; 0,34 V ; 0,8 V và 0,85 V. E0(pin) = 3,22 V là suất điện động chuẩn của sạc pin nào trong số các sạc pin sau ?


Cho cụ điện cực của những cặp thoái hóa khử: $E^o_Zn^2+/Zn$ = -0,76V; $E^o_Fe^2+/Fe$= -0,44V; $E^o_Pb^2+/Pb$= -0,13V; $E^o_Ag^+/Ag$ = 0,8V. Pin điện hóa nào sau đây có suất điện đụng tiêu chuẩn lớn độc nhất ?


Cho những phản ứng xảy ra dưới đây :

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

(2) Mn + 2HCl → MnCl2+ H2↑

Dãy các ion được thu xếp theo chiều tăng nhiều tính oxi hoá là


Cho 2 làm phản ứng sau :

Cu + 2FeCl3→CuCl2 + 2FeCl2 (1)

fe + CuCl2→ FeCl2 + Cu (2)

Kết luận nào dưới đó là đúng ?


Cho 4 sắt kẽm kim loại Al, Fe, Mg, Cu với 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3­, CuCl2, Al2(SO4)3. Sắt kẽm kim loại khử được cả 4 hỗn hợp muối đã cho là


X là kim loại phản ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là kim loại tính năng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y theo thứ tự là (biết lắp thêm tự trong dãy điện hoá : Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Một tấm vàng sắt kẽm kim loại bị dính một lớp fe ở bề mặt. Ta có thể rửa lớp sắt để nhiều loại tạp chất bằng dung dịch


Có dung dịch FeSO4 lẫn tạp hóa học là CuSO4. Để hoàn toàn có thể thu được dung dịch chỉ chứa FeSO4 có thể dùng cách thức hóa học đơn giản dễ dàng là


Ngâm lá niken vào những dung dịch muối hạt sau : MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2. Những dung dịch có xẩy ra phản ứng là


Nhúng một lá sắt nhỏ dại vào hỗn hợp chứa trong số những hoá chất sau : FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, AgNO3, H2SO4 (đặc, nóng, dư), NaNO3. Số trường hợp phản ứng tạo ra muối sắt (II) là


Thực hiện những thí nghiệm sau :

(1) đến lượng dư sắt kẽm kim loại Fe vào dung dịch HNO3.

(2) mang lại dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl.

(3) mang lại lượng dư sắt kẽm kim loại Fe vào dung dịch AgNO3.

(4) mang lại lượng dư dung dịch Fe(NO3)2 vào hỗn hợp AgNO3.

(5) cho dung dịch (KMnO4, H2SO4) vào dung dịch FeSO4.

(6) mang đến dung dịch (K2Cr2O7, H2SO4) vào hỗn hợp FeSO4.

Những xem sét sau khi kết thúc thu được thành phầm muối fe (III) là


Cho những phát biểu sau :

(1) những kim một số loại kiềm mọi tan xuất sắc trong nước.

(2) các kim loại Mg, Fe, K cùng Al chỉ pha chế được bằng phương thức điện phân lạnh chảy.

(3) những kim các loại Mg, K và Fe phần nhiều khử được ion Ag+trong hỗn hợp thành Ag.

(4) Khi mang lại Al vào hỗn hợp FeCl3dư thu được sắt kẽm kim loại Fe.

Xem thêm: Bài Khấn Giao Thừa 2022 Đơn Giản, Chuẩn Xác Nhất, Văn Khấn Giao Thừa Trong Nhà Năm 2022 Nhâm Dần

Số tuyên bố đúng là


Thực nghiệm cho thấy Cu công dụng được với hỗn hợp FeCl3 theo phương trình hoá học: Cu + 2 FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2. Như vậy,


X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tính năng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y theo lần lượt là (biết sản phẩm công nghệ tự trong dãy cầm cố điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)


Cho các thành phần hỗn hợp Al, fe vào dung dịch cất AgNO3 và Cu(NO3)2 được hỗn hợp X và chất rắn Y có 3 kim loại. Hóa học rắn Y gồm


Hỗn phù hợp X bao gồm 3 kim loại: Fe, Ag, Cu. Cho X vào dung dịch Y chỉ đựng 1 chất tan, khuấy kĩ cho đến khi bội nghịch ứng ngừng thấy Fe và Cu tan hết và còn sót lại Ag không tan đúng bằng lượng Ag vốn có trong hỗn hợp X. Chất tan trong hỗn hợp Y là


Cho Fe tính năng với dung dịch AgNO3 dư thu được dung dịch X. Cho Cu dư vào hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y. Dung dịch Y chứa


mang lại sơ đồ vật thí nghiệm sau:

*

Cặp sắt kẽm kim loại nào sau đây làm đèn điện sáng nhất?


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.