Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Cos3x là hàm số chẵn hay lẻ


a) Hàm số (y=cos3x) có bắt buộc là hàm số chẵn không ? lý do ?

b) Hàm số (y= anleft(x+dfracpi5 ight)) có đề xuất là hàm số lẻ không ? lý do ?


*

a) Ta có:

- Hàm số y = cos 3x bao gồm tập xác minh là D = R

- ∀ x ∈ D ⇒ - x ∈ D

- và f(-x) = cos 3(-x) = cos (-3x) = cos(3x) = f(x)

Vậy hàm số y = cos 3x là hàm số chẵn

b)

Ta có:

Hàm số (y=tanleft(x+dfracpi5 ight)) không là hàm số lẻ vì:

(y=tanleft(x+dfracpi5 ight)) có tập khẳng định là (D=Rackslashleft\dfrac3pi10+kpi ight\).

Mà với đa số x ∈ D, ta không suy ra được -x ∈ D

Chẳng hạn:Lấy (x=-dfrac3pi10in D). Ta có (-x=dfrac3pi10 otin D).Vậy hàm số (yleft(x ight)) có tập xác định không trường đoản cú đối xứng nên (y=tanleft(x+dfracpi5 ight)) không là hàm số lẻ.

 


Đúng 1
phản hồi (1)
*

Giúp bản thân giải bài bác tập này dới.
Sách bài tập trang 36

Tìm tập xác định của các hàm số

a) (y=dfrac2-cos x1+ anleft(x-dfracpi3 ight))

b) (y=dfrac an x+cot x1-sin2x)


Lớp 11 Toán bài xích 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương t...
1
0
Sách bài tập trang 36

Chia những đoạn sau thành hai đoạn, trên một đoạn hàm số (y=sin x) tăng, dính trên đoạn kia hàm số đó bớt :

a) (left)

b) (left<-pi;0 ight>)

c) (left<-2pi;-pi ight>)


Lớp 11 Toán bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác cùng phương t...
1
0

Chu kì của hàm số y=tan((dfracpi5)-3x)


Lớp 11 Toán bài xích 4: Ôn tập chương Hàm con số giác và phương t...
1
0
SGK trang 40

Căn cứ vào đồ vật thị hàm số (y=sin x), tìm hồ hết giá trị của x bên trên đoạn (left<-dfrac3pi2;2pi ight>) để hàm số kia :

a) dấn giá trị bằng -1

b) Nhận quý giá âm

 


Lớp 11 Toán bài bác 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương t...
1
0
Sách bài bác tập trang 36

Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số :

a) (y=sin^3x- an x)

b) (y=dfraccos x+cot^2xsin x)


Lớp 11 Toán bài xích 4: Ôn tập chương Hàm con số giác với phương t...
1
0
Sách bài bác tập trang 37

Vẽ đồ thị của những hàm số :

a) (y=sin2x+1)

b) (y=cosleft(x-dfracpi6 ight))


Lớp 11 Toán bài bác 4: Ôn tập chương Hàm con số giác cùng phương t...
1
0
SGK trang 41

Tìm giá trị bự nhất của những hàm số sau :

a) (y=sqrt2left(1+cos x ight)+1)

b) (y=3sinleft(x-dfracpi6 ight)-2)


Lớp 11 Toán bài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác với phương t...
1
0

Tìm m nhằm hàm số (y=sqrtdfracm-sin x-cos x-2sin xcos xsin^2017x-cos^2019x+sqrt2) khẳng định với mọi (xin<-dfracpi2;dfracpi2>)


Lớp 11 Toán bài xích 4: Ôn tập chương Hàm con số giác cùng phương t...
1
0

Xét tình chẵn lẻ của hàm số

1) (y=x.sin2x+cotleft|x ight|+frac1-sin x ight1+sin^2x)

2) (y=fracx^3cos3x+frac2sin^3xcos x ight)

3) (y=fracx+sin x an x+cot x)


Lớp 11 Toán bài bác 4: Ôn tập chương Hàm con số giác và phương t...
0
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Soạn Khúc Hát Ru Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ (Ngắn Nhất), Soạn Bài Khúc Hát Ru Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ

Khoá học trên OLM (olm.vn)