Định nghĩa :

Thấu kính là một trong khối trong suốt, giới hạn bởi nhị mặt cong hoặc một khía cạnh cong cùng một mặt phẳng.

Bạn đang xem: Công thức xác định số phóng đại ảnh

Phân loại :

Thấu kính hội tụ (lồi) là Thấu kính bao gồm phần rìa mỏng tanh hơn phần giữa.

Thấu kính phân kỳ (lõm) là Thấu kính gồm phần rìa dày dặn hơn phần giữa.

Đặc điểm :

Quang trọng điểm O :

Mọi tia sáng sủa qua quang quẻ tâm hầu hết truyền thẳng.

Tiêu điểm F:

Chiếu chùm sáng tuy nhiên song cho tới Thấu kính, chùm tia ló giảm nhau trên một điểm, điện thoại tư vấn là tiêu điểm.

Tiêu điểm vị trí trục chính của thấu kính gọi là tiêu điểm bao gồm F’.

các Tiêu điểm còn sót lại gọi là tiêu điểm phụ Fn’.

Tiêu diện :

Mặt phẳng chứa các tiêu điểm call là tiêu diện.

Tiêu cự f :

Tiêu cự f là khoảng cách từ quang trung ương đến tiêu điểm.

Ta gồm : f = OF = OF’.

Độ tụ D:


Trong kia :

f : tiêu cự (m).D : độ tụ (dp) điôp.

Cách dựng ảnh qua thấu kính :

quá trình tạo ảnh của thấu kính hội tụ.

Ta thường xuyên vẽ các tia sau đây :

Tia tới qua quang tâm O, mang đến tia ló truyền thẳng.Tia tới tuy nhiên song trục chính, đến tia ló đi qua tiêu điểm hình ảnh F’.Tia tới trải qua tiêu điểm vật F, mang đến tia ló tuy vậy song trục chính.

Công thức :

f : tiêu cự. Nếu như thấu kính quy tụ f > 0, trường hợp thấu kính phân kỳ f d : khoảng cách vật mang đến thấu kính. Nếu đồ vật thật d > 0, Nếu đồ gia dụng ảo d d’ : khoảng chừng cách hình ảnh đến thấu kính. Nếu hình ảnh thật d’ > 0, Nếu hình ảnh ảo d’

Độ phóng đại k :

Nếu k > 0 : hình ảnh và vật cùng chiều.Nếu k

===========================

BÀI TậP SGK :

BÀI TậP 10 TRANG 190 CB :

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Thiết bị sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh A’B’. Tìm vị trí của vật, cho thấy khoảng biện pháp vật – hình ảnh là:a) 125cm b) 45cm

Tóm tắt :

f = 20cm; l = d + d’=± 125cm.

tìm : d = ?

GIẢI.

a) l = d + d’= 125cm.

Ta gồm : l = d + d’= 125cm. => d’ = 125 – d

=>

=>d = 100cm v d = 10cm.

b) tương tự.


Bài tập 11 trang 190 CB : Một thấu kính phân kì có độ tụ –5dp.a) Tính tiêu cự của kính.

b) Nếu thứ đặt giải pháp kính 30cm thì ảnh hiện ra ở chỗ nào và bao gồm số thổi phồng bao nhiêu?


Tiêu cự – phương diện phẳng tiêu diện-Tiêu cự: |f|=OF


*

*

*

*

*

Dạng bài Tập Thấu Kính 11 tất cả Đáp Án thường xuyên Gặp

Dạng 1: bài tập thấu kính 11 có đáp án tương quan tới tiêu cự với độ tụ

Bài 1:Cho một thấu kính có hai mặt lồi. Khi để trong ko khí bao gồm độ tụ D1 ,khi đặt trong chất lỏng có chiết suất là n’= 1,68 thì thấu kính lại sở hữu độ tụ D2 = -(D1/5).a) Vậy phân tách suất n của thấu kính là bao nhiêu?b) cho một mặt có bán kính cong vội vàng 4 lần bán kính cong của mặt kia cùng D1 =2,5 dp. Nửa đường kính cong của hai mặt này?

Đáp án: 1,5; 25cm; 100 cm.

Bài 2:Cho thủy tinh trong làm thấu kính tất cả chiết suất n = 1,5.a) chúng ta hay search tiêu cự của các thấu kính khi đặt trong ko khí. Nếu:

– hai mặt lồi có nửa đường kính 10cm với 30 cm

– khía cạnh lồi có bán kính 10cm với mặt lõm có bán kính 30cm.

Đáp án: a)15 cm; 30 cm b)60 cm; 120 cm

b) Khi chúng được bỏ vô trong nước bao gồm chiết suất n’= 4/3, thì tiêu cự của thấu kính bên trên là bao nhiêu?

Bài 3:Một thấu kính hai xuất hiện lồi. Độ tụ là D1 lúc đặt trong không khí, khi đặt trong chất lỏng có chiết suất n’= 1,68 thấu kính lại sở hữu độ tụ D2 = -(D1/5).

a) Vậy tách suất n của thấu kính là bao nhiêu?b) Một phương diện có bán kính cong cấp 4 lần bán kính cong của khía cạnh kia và cho D1 =2,5 dp. Nửa đường kính cong của nhị mặt này là bao nhiêu? Đáp án: 1,5; 25cm; 100 cm.

Bài 4:Cho một thấu kính thủy tinh gồm chiết suất n = 1,5. Đặt nó trong không gian nó gồm độ tụ 5 dp. Cho thấu kính vào hóa học lỏng bao gồm chiết suất n’ thì thấu kính tất cả tiêu cự f’ = -1m. Tìm phân tách suất của thấu kính?

Đáp án: 1,67

Dạng 2:Bài tập thấu kính 11 có đáp ánliên quan mang lại mối quan tiền hệ hình ảnh và đồ dùng – xác định tính hóa học ảnh

Bài 1:Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự là 10cm. đồ vật sáng AB là 1 đoạn thẳng để vuông góc trục thiết yếu của thấu kính và phương pháp thấu kính 30cm. Hãy khẳng định số phóng đại ảnh, vị trí hình ảnh và đặc thù ảnh. Sau đó, vẽ hình đúng tỷ lệ. Đáp số: d / = 15cm; k = ─ ½

Bài 2:Đặt vuông góc đồ sáng AB với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20 cm. Hãy xác minh tính chất hình ảnh của thứ qua thấu kính cùng vẽ hình trong số những trường hòa hợp sau:


a) Vật phương pháp thấu kính 30 cm.

b) Vật phương pháp thấu kính trăng tròn cm.

c) đồ dùng sẽ phương pháp thấu kính 10 cm.

Bài 3:Cho thấu kính phân kỳ có tiêu cự là 10cm. Đặt vuông góc đồ vật sáng AB cùng với trục bao gồm của thấu kính, giải pháp thấu kính 20cm. Xác minh số cường điệu ảnh,vị trí ảnh và đặc thù ảnh.

Đáp số: d / = ─ (20/3) cm; k = 1/3

Bài 4:Đặt vuông góc thiết bị sáng AB với trục bao gồm của một thấu kính quy tụ và cách thấu kính 10 cm. Liếc qua thấu kính ta đang thấy 1 ảnh cùng chiều cùng cao cấp 3 lần vật. Hãy xác định tiêu cự của thấu kính, vẽ hình?

Đáp án: 15 cm.

Dạng 3:Bài tập thấu kính 11 tất cả đáp ánliên quan đến hệ thấu kính ghép xa nhau

Bài 1:Cho nhị thấu kính quy tụ L1 cùng L2 có tiêu cự lần lượt là f1=30cm cùng f2=20cm để đồng trục với chúng phương pháp nhau L=60. Đặt vuông góc đồ gia dụng sáng AB=3 centimet với trục thiết yếu (A sống trên trục chính) trước L1 giải pháp O1 một khoảng chừng là d1. Hãy xác xác định trí, chiều, chiều cao và đặc điểm của anh cuối A’B’ qua hệ thấu kính trên với vẽ hình ảnh với:a) d1=45 cm b) d1=75 cm

Đáp số a) d’’=12cm; 2,4cm b) d’’=-20cm; 4cm

Bài 2:Một đồ sáng AB cao 1cm đặt vuông góc của một hệ có hai thấu kính L1 cùng L2 đồng trục phương pháp L1 một khoảng d1=30cm. Thấu kính L1 là thấu kính quy tụ và bao gồm tiêu cự f1=20cm , thấu kính L2 là thấu kính phân kì tiêu cự là f2=-30cm, nhị thấu kính phương pháp nhau L=40cm. Xác định vị trí, chiều, độ dài và đặc thù của hình ảnh cuối thuộc A’B’ qua hệ thấu kính trên.

Xem thêm: Top 5 Mẫu Phân Tích Bài Đất Nước Đoạn 1 Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm

Đáp số: d’2 = 60cm>0 => ảnh A’B’ là ảnh thật

K= -6 vậy ảnh A’B’ trái chiều với thiết bị AB

A’B’=AB=6cm

Công thức thấu kính, chứng tỏ công thức thấu kính

Chứng minh bí quyết thấu kính hội tụ

xét ngôi trường hợp thiết bị sáng AB để vuông góc với trục thiết yếu của thấu kính hội tụ.

d = OA: khoảng cách từ địa chỉ của vật cho thấu kínhd’ = OA’: khoảng cách từ vị trí của ảnh đến thấu kínhf = OF = OF’: tiêu cự của thấu kínhA’B’: chiều cao của ảnhAB: chiều cao của thứ

a/ ngôi trường hợp trang bị thật qua thấu kính quy tụ cho ảnh thật


ΔA’B’O đồng dạng cùng với ΔABO =>A′B′AB=A′OAO=d′dA′B′AB=A′OAO=d′d(1)ΔA’B’F’ đồng dạng với ΔOIF’ =>A′B′OI=A′F′OF′A′B′OI=A′F′OF′=OA′−OF′OF′=d′−ffOA′−OF′OF′=d′−ff(2)từ (1) với (2) =>d′d=d′−ffd′d=d′−ff=>1f=1d+1d′1f=1d+1d′