Công thức đồ lý 10 ở học kỳ 2 có chương 4, chương 5, chương 6 và chương 7 về nội dung: các định pháp luật bảo toàn; hóa học khí; đại lý của nhiệt hễ lực học; hóa học rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể.

Bạn đang xem: Công thức vật lý 10 hk2


Bài viết này họ cùng tổng phù hợp lại những công thức vật dụng lý 10 sống HK2 để các em thuận tiện trong việc tra cứu giúp để giải các bài tập thứ lý liên quan và ôn lại khi đề xuất thiết.

I. Công thức vật lý 10 HK2, Chương 4: những định luật pháp bảo toàn

1. Định chính sách bảo toàn động lượng

° Động lượng:

 

*

° Xung của lực: bằng độ vươn lên là thiên động lượng trong vòng thời gian Δt.

 

*

° Định biện pháp bảo toàn cồn lượng: Trong hệ cô lập, tổng vectơ đụng lượng được bảo toàn

 

*

* Va chạm mềm: sau lúc va đụng 2 vật kết dính nhau và vận động cùng với vận tốc v.

 

*

* Va chạm đàn hồi: sau thời điểm va va 2 đồ dùng không bám dính nhau và vận động với gia tốc mới là v"1, v"2:

 

*

* chuyển động bằng phản bội lực:

 

*

Trong đó:

 

*
 là khối lượng khí phụt ra với tốc độ v

 

*
 khối lượng M của thương hiệu lửa hoạt động với tốc độ V sau khi đã phụt khí.

2. Công với Công suất

° Công: A = F.s.cosα

Trong đó:

 F: là lực công dụng vào vật

 

*
: là góc tạo vày lực F với phương di chuyển s.

 s: là quãng lối đi được của vật

 Đơn vị của công: jun (J).

° Công suất: 

*

> lưu lại ý: 1HP = 746W

° Hiệu suất: Là tỉ số thân công hữu dụng A" của máy và công A bởi lực phát rượu cồn thực hiện.

 

*

3. Động năng

° Động năng là tích điện của vật có được do chuyển động:

 

*

4. Thế năng

° Thế năng trọng trường: 

*

Trong đó:

 m: là cân nặng của thứ (kg)

 z: là khoảng cách đại số của vật dụng so với gốc thế năng

° gắng năng đàn hồi: 

*

5. Cơ năng

 

*

 

*
 
*

* các định lý, định quy định về năng lượng

° Lực thế:

- Lực chũm là lực mà công của nó không phụ thuộc vào vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối con đường đi

- Ví dụ: trọng tải P, lực lũ hồi Fdh là lực thế. Lực ma sát không hẳn lực thế

° Định phương pháp bảo toàn cơ năng:

- trong một hệ cô lập (không bao gồm ngoại lực hoặc ngoại lực cân bằng) thì cơ năng tại đều điểm cân nhau và được bảo toàn.

- chuyển động của trang bị chỉ chịu tính năng của lực cụ (hoặc nếu có lực không phải lực thế tác dụng thì tổng của những lực này bằng 0) thì cơ năng được bảo toàn.

° Định lý vươn lên là thiên rượu cồn năng:

- Độ đổi mới thiên động năng (động năng sau - rượu cồn năng đầu) thì bởi tổng công của lực nạm và lực ko thế tác dụng lên vật (hay gọi tắt là tổng công của ngoại lực).

 Wd2 - Wd1 = AF = AF (thế) + AF (không thế)

° Định lý hiệu thế năng:

- Hiệu cố năng (thế năng đầu - thế năng sau) bằng tổng công của lực thế tính năng lên vật.

 Wt1 - Wt2 = AF (thế).

° Định lý trở nên thiên cơ năng:

- Khi ngôi trường hợp có lực ko thế tác dụng có vừa lòng lực khác 0 thì cơ năng ko bảo toàn. Cơ hội đó độ biến chuyển thiên cơ năng (cơ năng sau - cơ năng đầu) bằng tổng công của lực ko thế công dụng lên vật.

 W2 - W1 = AF (không thế)

* Với con lắc đơn

- thế năng tại A: 

*

- gia tốc tại A: 

*

- trương lực dây tại A: 

*

II. Phương pháp vật lý 10 HK2, Chương 5: Chất khí

1. Phương trình trạng thái khí lí tưởng

*

Trong đó:

 P: là áp suất khí

 V: là thể tích khí

 T = t + 273: nhiệt độ tuyệt đối (0K)

2. Định qui định Bôilơ - Mariốt (Quá trình đẳng nhiệt)

 

*

3. Định hiện tượng Sác - lơ (Quá trình đẳng tích)

 

*

4. Phương trình Boltzman: Ở một trạng thái

 

*

- nếu áp suất (atm) thể tích V (lít) thì R = 0,082.

- giả dụ áp suất (Pa = n/m3) thể tích V (m3) thì R = 8,31(J/K.mol)

III. Bí quyết vật lý 10 HK2, Chương 6: Cở sở của nhiệt cồn lực học

1. Sự biến đổi thiên nội năng

° sức nóng lượng:

- sức nóng lượng là số đo độ biến đổi thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt:

 ΔU = Q

° bí quyết tính sức nóng lượng lan ra giỏi thu vào: 

 Q = m.c.Δt

Trong đó:

 m: là cân nặng (kg)

 c: là sức nóng dung riêng rẽ của chất (J/kg.K)

 Δt: là độ phát triển thành thiên nhiệt độ (0C hoặc 0K)

° Quá trình thực hiện công

 ΔU = A = p.ΔV

Trong đó:

 p: là áp suất của khí (N/m2)

 ΔV: là độ trở nên thiên thể tích (m3)

> lưu lại ý: cách đổi đơn vị chức năng áp suất

 1(N/m2) = 1Pa

 1atm = 1,013.105Pa = 760mmHg

 1at = 0,981.105Pa

 1mmHg = 133Pa = 1(Tor)

2. Nguyên tắc của nhiệt hễ lực học

° nguyên lý 1 nhiệt rượu cồn lưc học

 ΔU = A + Q

Các quy mong về dấu:

 Q>0: hệ nhấn (thu) nhiệt lượng

 Q0: hệ nhận công

 AIV. Bí quyết vật lý 10 HK2, Chương 7: Chất rắn, hóa học lỏng. Sự đưa thể

1. Biến dạng của chất rắn

° Độ biến tấu tỉ đối:

 

*

Trong đó:

 l0: là chiều dài ban đầu

 l: là chiều dài sau thời điểm biến dạng

 Δl: độ đổi thay thiên chiều dài

° Ứng suất: 

*

° Định quy định Húc về biến dị của thiết bị rắn

 

*

Trong đó:

 α: là hệ số tỉ lệ phụ thuộc gia công bằng chất liệu của vật dụng rắn.

° Lực bọn hồi:

 

*

- Công thức: 

*

Trong đó:

 

*
 (E điện thoại tư vấn là suất lũ hồi tuyệt suất Y-âng);

 

*
 với S là huyết diện của vật.

2. Sự nở bởi nhiệt của đồ rắn

° hotline l0, V0, S0, D0 theo thứ tự là độ dài, thể tích, diện tích và trọng lượng riêng thuở đầu của vật.

 l, V, S, D lần lượt là độ dài, thể tích, diện tích và cân nặng riêng của đồ dùng ở t0C.

 Δl, ΔV, ΔS, Δt theo thứ tự là độ biến thiên (phần nở thêm) độ dài, thể tích, diện tích s và khối lượng riêng của vật sau lúc nở.

Xem thêm: Mô Hình Trang Trí Lớp Học Tiểu Học Thân Thiện Ở Bậc Tiểu Học Đẹp Nhất

° Sự nở dài:

 

*

Với α là hệ số nở nhiều năm của đồ gia dụng rắn, đơn vị chức năng (1/K = K-1).

° Sự nở khối:

 

*
*

 Với β=3α

° Sự nở tích (diện tích):

*

° Sự chuyển đổi khối lượng riêng:

 

*

4. Hiện tượng lạ căng bề mặt

° Lực căng bề mặt:

 

*

Trong đó: f là lực căng, đơn vị Niuton (N)

 σ: là hệ số căng bề mặt

 l = π.d là chu vi đường tròn số lượng giới hạn mặt thoáng chất lỏng (m)

° giá trị hệ số căng bề mặt của hóa học lỏng:

 

*


Vật lý 10 là trong những môn bao gồm nội dung tương đối nhiều, với nhiều kiến thức mới, vì vậy vấn đề ghi nhớ các công thức vật lý 10 cũng chưa hẳn dễ dàng. Mặc dù nhiên, với bài viết tổng hợp các cách làm Vật lý 10 HK2 sinh hoạt trên usogorsk.com mong muốn giúp ích cho những em trong việc tìm hiểu, tra cứu ôn tập trong quy trình giải bài tập thứ lý được tốt hơn.