Tìm hai số bằng cách biết tổng và hiệu của hai số đó là một trong những dạng toán cơ bản nhưng vô cùng quan trọng của chương trình Toán lớp 4. Để giúp các bạn nắm rõ lý thuyết, bài tập và quy tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu, bài viết dưới đây lize.vn hệ thống hóa các nội dung chi tiết về chuyên đề Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Xem: Công thức Total Effect

Quy tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số Các dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Quy tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Bước 1: Xác định tổng và hiệu. Bước 2: Số bé là bao nhiêu – Số lớn là bao nhiêu. Bước 3: Áp dụng công thức.

Bạn đang xem: Công thức tổng hiệu

Kênh 1

Số lớn = (tổng + hiệu): 2 Số nhỏ = số lớn – hiệu (hoặc tổng – số lớn)

Kênh 2

Số nhỏ = (tổng – hiệu): 2 Số lớn = số nhỏ + hiệu (hoặc tổng – số nhỏ)

Sơ đồ tìm hai số khi biết tổng và hiệu

*

Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Dạng 1: Cho biết cả tổng và hiệu

Bài 1: Tổng số tuổi của hai bố con là 58 tuổi. Tôi hơn anh 38 tuổi. Bố bao nhiêu tuổi, con trai bao nhiêu tuổi?

Giải pháp:

Tuổi của đứa trẻ là:

(58 – 38): 2 = 10 (tuổi)

Tuổi của bố là:

58 – 10 = 48 (tuổi)

Trả lời: Bố 48 tuổi, con 10 tuổi.

Bài 2: Một lớp học có 28 học sinh. Số bé trai nhiều hơn số bé gái là 4 bạn. Có bao nhiêu học sinh nam và nữ trong lớp này?

Giải pháp:

Số học sinh nam là:

28 + 4): 2 = 16 (học sinh)

Số học sinh là:

16 – 4 = 12 (học sinh)

Đáp số: 16 trai, 12 gái

Bài 3: Hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B 50 cây.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Vật Lý 10 Chương 1 Có Lời Giải Mới Nhất 2022

Hỏi mỗi lớp trồng bao nhiêu cây?

Giải pháp:

Số cây lớp 4A trồng được là:

550: 2 = 275 cây

Số cây lớp 4B trồng được là:

275 + 50 = 325 cây

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây

Dạng 2: Cho biết tổng nhưng dấu

Phương pháp giải quyết:

Giải bài toán con để tìm hiệu sau đó áp dụng công thức tổng quát để tìm hai số đó

Bài 4: Hòa và Bình có tất cả 120 viên bi. Lưu ý rằng nếu Hòa cho Bình 10 viên bi thì hai bạn sẽ có số bi bằng nhau. Mỗi người có bao nhiêu viên bi?

Giải pháp:

Nếu cho Bình bằng nhau 10 viên bi thì số bi giữa hai bạn bằng nhau nên nếu hoà Bình nhiều hơn Bình thì số bi là:

10 + 10 = 20 (quả bóng)

Số bi trong một trận hòa là:

(120 + 20): 2 = 70 (bóng)

Số viên bi trong chậu là:

(120 – 20): 2 = 50 (bóng)

Trả lời: Buộc: 70 quả bóng, Lọ: 50 quả bóng

Dạng 3: Chỉ dấu trừ dấu tổng.

Phương pháp giải quyết:

Giải bài toán con tìm tổng rồi áp dụng công thức tổng quát để tìm hai số đó

Bài 5: Tất cả học sinh lớp 3 trực nhật được 12. Số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 4 bạn. Có bao nhiêu học sinh nam và nữ trong lớp này?

Giải pháp:

Tổng số học sinh của lớp là:

12 x 3 = 36 (học sinh)

Số bạn trai là:

(36 + 4): 2 = 20 (học sinh)

Số bạn gái là:

(36 – 4): 2 = 16 (học sinh)

Trả lời: Số bạn trai: 20 học sinh, số bạn gái: 16 học sinh

Bài 6: Trung bình cộng của hai số là 145. Tìm hai số có hiệu là 30

Giải pháp:

Tổng của hai số là:

145 x 2 = 290

Con số lớn là:

(290 + 30): 2 = 160

Con số nhỏ là:

(290 – 30): 2 = 130

Trả lời: Số lớn: 160, số bé: 130

Bài 7: Trên một bãi cỏ, người ta có thể đếm được 100 cái chân của gà và chó. Số bàn chân của chó nhiều hơn số chân của gà là 12 bàn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

Giải pháp:

Tổng số chân gà và chân chó là 100, vậy số chân chó là:

(100 + 12): 2 = 56 (chân)

Số lượng chó là

56: 4 = 14 (con)

Số gà là:

(100 – 56): 2 = 22 (con)

Đáp số: số chó: 14 con gà mái: 22 con gà mái

Dạng 4: Kí hiệu cả tổng và hiệu

Phương pháp giải quyết:

Giải bài toán con để tìm tổng và hiệu, sau đó áp dụng công thức chung để tìm hai số này

Bài 8: Tìm hai số có tổng là số lớn nhất có ba chữ số và hiệu là số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số

Giải pháp:

Tổng của hai số này là: 999

Hiệu của hai số này là: 101

Con số lớn là:

(999 + 101): 2 = 550

Con số nhỏ là:

(999 – 101): 2 = 449

Trả lời: Số lớn: 550, số bé: 449

Như vậy qua bài viết trên, lize.vn đã giúp các bạn hệ thống hóa chi tiết về chủ đề Tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Nếu bạn thích nó, xin vui lòng chia sẻ nó