cong thuc to hop lap

  • “Tổ hợp ý lặp” bao gồm sở hữu 2 phần: Phần A – Lý thuyết cơ phiên bản về tổng hợp lặp, Phần B – Ví dụ minh họa về tổng hợp lặp.
  • Trong cơ, phần A – Gồm sở hữu khái niệm và công thức của Tổ hợp ý lặp.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tổ hợp ý phần trăm – Những vấn đề cần biết

Bạn đang xem: cong thuc to hop lap

Chỉnh hợp ý là gì? Tổ hợp ý là gì?

Công thức tổng hợp chỉnh hợp

Chuyên đề tổng hợp xác suất

A. Lý thuyết cơ bản:

  • Định nghĩa: Cho luyện A = {a1,a2,…,an}  và số đương nhiên k ngẫu nhiên. Một tổng hợp lặp chập k của n thành phần là một trong những tổng hợp bao gồm k thành phần, nhập cơ từng thành phần là một trong những nhập n thành phần của A.
  • Công thức:

+) Số tổng hợp lặp chập k của n phần tử: gif12'

B. Ví dụ:

Ví dụ: Giả sử sở hữu n viên bi giống như nhau và m khuôn vỏ hộp, tớ xếp bi nhập những vỏ hộp. Gọi Xi (với i=1, 2,3…,m) là số bi ở vỏ hộp i. Chứng minh rằng:

a) Số cơ hội xếp không giống nhau n viên bi nhập m khuôn vỏ hộp là gif30

Xem thêm: simile

b) Trong gif30 cách xếp cơ có 31 cách xếp mang đến toàn bộ những vỏ hộp đều sở hữu bi.

Giải:

a) Ta màn trình diễn m khuôn vỏ hộp kể từ m+1 gạch ốp trực tiếp đứng, còn những viên bi màn trình diễn vị những ngôi sao 5 cánh (*). Chẳng hạn như |**|*|***|*|…….|***|

Như vậy ở ngoài nằm trong luôn luôn luôn luôn là những vạch trực tiếp đứng, còn sót lại m−1 vạch trực tiếp đứng và n viên bi được bố trí theo đòi trật tự tùy ý. Như vậy số cơ hội bố trí không giống nhau ngay số cơ hội lựa chọn n thành phần nhập tụ họp m-1+n thành phần (cả vạch và ngôi sao) cơ chủ yếu là gif30

b)  Trường hợp ý từng vỏ hộp sở hữu tối thiểu 1 viên bi ứng với cơ hội màn trình diễn từng vạch nên bao hàm thân ái nhì ngôi sao 5 cánh. Nhưng sở hữu toàn bộ n−1 khoảng chừng trống rỗng thân ái n ngôi sao 5 cánh. Vì vậy nên xếp m−1 vạch nhập n−1 khoảng chừng trống rỗng cơ. Vậy sở hữu vớ cả 31 cách xếp. 

Xem thêm: ta em be 4 5 tuoi ngan

Nhận xét: Từ cơ, tớ hoàn toàn có thể suy rời khỏi những hệ quả:

a) Số những nghiệm đương nhiên của phương trình 32 là gif30

b) Số những nghiệm vẹn toàn dương của phương trình 33 là 31