Bài viết này sẽ share các triết lý cơ bản, các công thức về chuyển động thẳng đầy đủ trong chương trình vật lý lớp 10 bài 2, kèm các bài tập bao gồm đáp án, giải mã chi tiết, dễ dàng hiểu.

Bạn đang xem: Công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng đều


Lý thuyết hoạt động thẳng đều

1. Vận động thẳng đầy đủ là hoạt động của một vật gồm quỹ đạo là con đường thẳng, tất cả vận tốc tương đồng trên mọi quãng đường.

Chuyển rượu cồn thẳng đều sở hữu ba đại lượng đặc trưng là: vận tốc, quãng đường với thời gian đưa động.

*

3. Quãng đường đi được : s = v.t

4. Phương trình của vận động thẳng đều: x = xo + v(t − to)

Nếu chọn gốc tọa độ cùng gốc thời gian tại địa điểm vật bắt đầu dời khu vực (xo= 0, to = 0) thì x = s = v.t

5. Chú ý: lựa chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của trang bị nào đó ( nếu có tương đối nhiều vật)

Vật chuyển động cùng chiều dương v > 0, ngược chiều dương v .

Vật ở phía dương của trục tọa độ x > 0, sinh sống phía âm của trục tọa độ x .

Nếu nhị vật hoạt động (trên cùng 1 hệ tọa độ)

Khi nhị vật chạm chán nhau thì x1 = x2.Khi nhì vật biện pháp nhau 1 khoảng tầm ∆s thì |x1 − x2|=Δs.

Nếu gốc thời gian là lúc ban đầu chuyển đụng thì xc = 0

Các dạng bài bác tập hoạt động thẳng đều

Dạng 1 : Tính vận tốc, vận tốc trung bình.

Bài 1 : Một ôtô điều khiển xe trên một đoạn đường thẳng từ vị trí A đến địa điểm B yêu cầu mất một khoảng thời gian t. Tốc độ của ô tô trong nửa đầu của khoảng thời gian này là 60km/h với trong nửa cuối là 40km/h. Tính vận tốc trung bình của ôtô trên cả đoạn đường AB.

Đs : vtb = 50km/h

Bài 2 : Một tín đồ đi xe pháo đạp hoạt động trên một phần đường thẳng AB. Vận tốc của xe đạp điện trong nửa đầu của đoạn đường này là 12km/h với trong nửa cuối là 18km/h. Tính vận tốc trung bình của xe đạp điện trên cả đoạn đường AB.

Dạng 2: Lập phương trình hoạt động – xác xác định trí và thời gian hai vật gặp nhau

Bài 3 : thời điểm 8 giờ một ôtô phát xuất đi trường đoản cú A về B với tốc độ 20m/s. Chuyển động thẳng đều.

a. Lập phương trình gửi động.

b. Thời gian 11h thì tín đồ đó tại vị trí nào.?

c. Tín đồ đó bí quyết A 40km lúc mấy giờ?

Bài 4: Hai tp A cùng B giải pháp nhau 250km. Thời điểm 7h sáng, 2 ô tô khởi hành tự hai tp đó hướng tới nhau. Xe tự A có gia tốc v1 = 60km/h, xe cơ có gia tốc v2 = 40 km/h. Hỏi 2 ô tô sẽ chạm mặt nhau thời điểm mấy giờ đồng hồ ? trên vị trí phương pháp B bao nhiêu km ?

A. 9h30ph; 100km B. 9h30ph; 150km

C. 2h30ph; 100km D. 2h30ph; 150km

Hướng dẫn :

– lựa chọn trục tọa độ là con đường thẳng AB, nơi bắt đầu toạ độ tại A(A = O).

– Chiều dương tự A cho B.

– Gốc thời gian lúc 7hPhương trình chuyển động : x1 = 60t ; x2 = 250 – 40tHai xe chạm mặt nhau : x1 = x2 ⇔ 60t = -40t +250⇒ t = 2.5h ; x = 150km.⇒t = 7+2.5= 9h30ph; phương pháp B 100 km

Bài 5: và một lúc tại hai điểm A với B cách nhau 10km bao gồm hai ôtô chạy cùng chiều trên phần đường thẳng từ bỏ A cho B. Tốc độ của ôtô chạy tự A là 54km/h và của oto chạy tự B là 48km/h. Lựa chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất vạc của nhị xe có tác dụng mốc thời gian và chọnchiều hoạt động của nhị ôtô làm chiều dương.

a. Viết phương trình chuyển động của hai ôtô trên.

b. Khẳng định thời điểm với vị trí của hai xe khi gặp mặt nhau.

Đs : a. xA = 54t, xB = 48t + 10

b. Sau 5/3 giờ , giải pháp A 90km về phía B.

Bài 6 : dịp 6 tiếng một ôtô xuất xứ đi từ bỏ A về B với tốc độ 60Km/h và cùng lúc một ô-tô khác khởi đầu từ B về A với tốc độ 50km/h. A cùng B cách nhau 220km.

a. Mang AB làm trục tọa độ, A là cội tọa độ, chiều dương từ A đến B và gốc thời hạn là lúc 6giờ, lập phương trình hoạt động của mỗi xe.

b. Xác xác định trí và thời gian hai xe gặp mặt nhau.

Đs : a. x1 = 60t, x2 = 220 – 50t

b. Giải pháp A 120 km về phía B

Bài 7 : nhì vật vận động ngược chiều qua A với B thuộc lúc, trái hướng để gặp mặt nhau. đồ qua A có vận tốc v1 = 10m/s, qua B có tốc độ x2 = 15m/s. AB = 100m.

a. Lấy trục tọa độ là con đường thẳng AB , nơi bắt đầu tọa độ ở B, gồm chiều dương từ A lịch sự B, gốc thời gian là lúc bọn chúng cùng qua A và B .Hãy lập phương trình vận động của mỗi vật.

b. Xác xác định trí và thời gian chúng gặp gỡ nhau.

c. Xác định vị trí và thời khắc chúng bí quyết nhau 25m

Đs : a. x1 = -100+ 10t, x2 = − 15t

b. T = 4s với x = -60m

Bài tập trắc nghiệm gồm đáp án

Câu 1 : Phương trình vận động của một chất điểm dọc theo trục Ox tất cả dạng :

x = 5 + 60t (x : m, t đo bằng giờ).

Chất đặc điểm đó xuất phạt từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng từng nào ?

A.Từ điểm O, với vận tốc 5km/h.

B.Từ điểm O, với tốc độ 60 km/h.

C.Từ điểm M, phương pháp O là 5 km, với tốc độ 5 km/h.

D.Từ điểm M, biện pháp O là 5 km, với vận tốc 60 km/h.

Câu 2 : Một vật chuyển động thẳng mọi với gia tốc v= 2m/ s. Và lúc t= 2s thì vật có toạ độ x= 5m. Phương trình toạ độ của vật là

A. X = 2t +5 B. X = −2t +5

C. X = 2t +1 D. X = −2t +1

Câu 3 : Phương trình của một vật hoạt động thẳng bao gồm dạng: x = -3t + 4 (m; s). Tóm lại nào dưới đây đúng

A. Vật chuyển động theo chiều dương trong suốt thời gian chuyển động

B. Vật vận động theo chiều âm vào suốt thời gian chuyển động

C. đồ đổi chiều hoạt động từ dương thanh lịch âm tại thời gian t= 4/3

D. đồ gia dụng đổi chiều vận động từ âm lịch sự dương tại toạ độ x = 4

Câu 4 : trên hình là trang bị thị tọa độ-thời gian của một vật chuyển động thẳng.

*

Cho biết kết luận nào sau đây là sai?

A. Toạ độ lúc đầu của thứ là xo = 10m.

B. Vào 5 giây thứ nhất vật đi được 25m.

C. Vật đi theo chiều dương của trục toạ độ.

D. Gốc thời gian được lựa chọn là thời gian vật ở bí quyết gốc toạ độ 10m.

Câu 5 : trong số đồ thị sau đây, thứ thị nào có dạng của vật vận động thẳng đều?

*

A. Đồ thị a B. Đồ thị b và d

C. Đồ thị a và c D.Các vật dụng thị a,b và c những đúng

Câu 6 : Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều trên 1 quãng đường dài 40m. Nửa quãng mặt đường đầu đồ gia dụng đi hết thời hạn t1 = 5s, nửa quãng mặt đường sau thứ đi hết thời gian t2 = 2s. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:

A.7m/s B.5,71m/s

C. 2,85m/s D. 0,7m/

Câu 7 : Một vật chuyển động thẳng không thay đổi chiều. Bên trên quãng đường AB, đồ dùng đi nửa quãng con đường đầu với vận tốc v1 = 20m/s, nửa quãng con đường sau vật đi với tốc độ v2 = 5m/s. Gia tốc trung bình bên trên cả quãng mặt đường là:A. 12,5m/s B. 8m/s

C. 4m/s D. 0,2m/s

Câu 8 : Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều; 2 tiếng đầu xe đua với tốc độ trung bình 60km/h, 3h sau xe đua với vận tốc trung bình 40km/h. Tốc độ trung bình của xe vào suốt thời gian chạy là:

A. 50km/h B. 48km/h

C. 44km/h D. 34km/h

Câu 9 : Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều có tốc độ trung bình là 20km/h bên trên 1/4 phần đường đầu cùng 40km/h trên 3 phần tư đoạn đường còn sót lại .Vận tốc vừa phải của xe trên cả đoạn đường là :

A. 30km/h B. 32km/h

C. 128km/h D. 40km/h

Câu 10 : Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều, vào nửa thời gian đầu xe chạy với tốc độ 12km/h. Trong nửa ít ngày sau xe chạy với gia tốc 18km/h .Vận tốc trung bình trong suốt thời gian đi là:

A.15km/h B.14,5km/h

C. 7,25km/h D. 26km/h

Câu 11 : Một ngừơi đi xe đạp trên 2/3 đoạn đừơng đầu với gia tốc trung bình 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với tốc độ trung bình 20km/h. Vận tốc trung bình của ngừơi đi xe đạp điện trên cả quãng đừơng là

A. 12km/h B. 15km/h

C. 17km/h D. 13,3km/h

Câu 12 : Một ô tô hoạt động trên một đoạn đường thẳng và tất cả vận tốc luôn luôn luôn bởi 80km/h. Bến xe nằm tại đầu đoạn thẳng cùng xe ô tô bắt đầu từ một điểm bí quyết bến xe 3 km. Chọn bến xe làm cho vật mốc, chọn thời gian ô tô xuất hành làm mốc thời hạn và chọn chiềuchuyển hễ của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe ô tô trên phần đường thẳng này là :A. X = 3 + 80t. B. X = 80 – 3t. C. X = 3 – 80t. D. X = 80t.

Câu 13 : và một lúc tại nhị điểm A với B cách nhau 10 km tất cả hai ô tô chạy thuộc chiều nhau trê tuyến phố thẳng từ A mang đến B. Vận tốc của xe hơi chạy từ A là 54 km/h và của xe hơi chạy từ bỏ B là 48 km/h. Lựa chọn A có tác dụng mốc, chọn thời điểm xuất phân phát của hai xe ô tô làm mốc thời hạn và chọn chiều vận động của nhì xe có tác dụng chiều dương. Phương trình hoạt động của các ô tô chạy trường đoản cú A với từ B thứu tự là ?

A. XA = 54t ; xB = 48t + 10.

B. XA = 54t + 10; xB = 48t.

C. XA = 54t; xB = 48t – 10 .

D. XA = -54t, xB = 48t.

Câu 14 : câu chữ như câu 13, hỏi khoảng thời hạn từ lúc hai xe hơi xuất phát cho lúc ô tô A đuổi theo kịp ô đánh B và khoảng cách từ A đến vị trí hai xe gặp mặt nhau là

A. 1h ; 54km. B. 1h 20ph ; 72km.

Xem thêm: Soạn Bài Đoàn Thuyền Đánh Cá Sgk Ngữ Văn 9 Tập 1, Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 9 Tập 1

C. 1h 40ph ; 90km. D.2h ; 108km.

Câu 15 : trong số phương trình chuyển động thẳng đều sau đây,phương trình nào biểu diễn vận động không khởi đầu từ gốc toạ độ và thuở đầu hướng về cội toạ độ?