Hình chóp là hình được học tương đối nhiều ở lớp 11, lên lớp 12 chúng ta gặp lại trong chủ đề khối đa diện. Ví như bạn chạm mặt khó khăn về cách làm tính thể tích khối chóp, giỏi công thức tính thể tích hình chóp cụt thì xem nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích khối chóp đều

Ở nội dung bài viết này Toán học đang nêu rõ hình chóp là gì; công thức tính thể tích chóp và hình chóp cụt; thể tích hình chóp tứ giác đều; … chuẩn xác nhất. Cuối bài xích là bài bác tập minh họa kèm lời giải chi tiết.


1. Hình chóp là gì?

Một đa giác (tam giác, tứ giác, lục giác, … ) có các điểm nối với cùng một điểm khác bên cạnh đa giác được hotline là hình chóp (hay khối chóp). Đa giác được gọi là dưới mặt đáy và điểm nằm ngoại trừ đa giác được gọi là đỉnh của hình chóp.

*


Ta hay gặp:

hình chóp tam giác là hình chóp gồm đáy là tam giác.hình chóp tứ giác là hình chóp tất cả đáy là tứ giác.hình chóp tam giác hầu như là hình chóp lòng là tam giác đều.hình chóp tứ giác mọi là hình chóp có đó là tứ giác đều.…..

Hình chóp cụt là hình được tạo vày thiết diện của một mặt phẳng song song với lòng của hình chóp

2. Thể tích khối chóp

Công thức tính thể tích hình chóp

*

Công thức tính thể tích hình chóp cụt:


*

công thức tính diện tích toàn phần của hình chóp đều

*

3. Những cách làm hình chóp nên nhớ

*

4. Bài tập

Bài tập 1. cho S.ABCD là hình chóp đều phải sở hữu AB = SA = a. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

A. $fraca^33$


B. $fraca^3sqrt 2 2$

C. $a^3$

D. $fraca^3sqrt 2 6$.

Hướng dẫn giải

*

Gọi H là hình chiếu của S lên (ABCD)

$eginarrayl AH = fracasqrt 2 2\ Rightarrow SH = sqrt SA^2 – AH^2 = fracasqrt 2 2\ S_ABCD = a^2\ Rightarrow V_S.ABCD = fraca^3sqrt 2 6 endarray$

Bài tập 2. Thể tích khối tam diện vuông O.ABC vuông trên O gồm OA = a, OB = OC = 2a là

A.$fraca^36 cdot $

B. $2a^3$.

C. $frac2a^33 cdot $

D. $fraca^32 cdot $

Hướng dẫn giải

$eginarrayl left{ eginarrayl S_OBC = frac12OB.OC = 2a^2\ h = OA = a endarray ight. m \ Rightarrow V_O.ABC = frac13OA cdot S_OBC = frac2a^33 endarray$

Bài tập 3. mang đến hình chóp S.ABC gồm SA vuông góc khía cạnh đáy, tam giácABC vuông tại A, SA = 2 cm, AB = 4cm, AC = 3 cm. Tính thể tích khối chóp.

A. $frac123cm^3$.

B. $frac245cm^3$.

C. $frac243cm^3$.

D. $24cm^3$.

Hướng dẫn giải

$eginarrayl left{ eginarrayl S_ABC = frac12AB.AC = 6,cm^2\ h = SA = 2,cm endarray ight. m \ Rightarrow V_S.ABC = frac13SA cdot S_ABC = frac123cm^3 endarray$

Bài tập 4. Hình chóp S.ABCD đáy hình vuông, SA vuông góc với đáy, $SA = asqrt 3 ,AC = asqrt 2 $. Lúc ấy thể tích khối chóp S.ABCD là

A. $fraca^3sqrt 2 2 cdot $

B. $fraca^3sqrt 2 3 cdot $

C. $fraca^3sqrt 3 2 cdot $

D. $fraca^3sqrt 3 3 cdot $

Hướng dẫn giải

*

$eginarrayl left{ eginarrayl SA = asqrt 3 \ AB = AC.cos left( 45^0 ight) = a Rightarrow S_ABCD = a^2 endarray ight. m \ Rightarrow V_S.ABCD = frac13SA.S_ABCD = fraca^3sqrt 3 3 endarray$

Bài tập 5.

*

Bài tập 6.

Xem thêm: Cài Đặt Localhost Là Gì - Cách Cài Đặt Localhost Trên Máy Tính Với Xampp

*

Những chia sẻ về những công thức tính thể tích hình chóp, thể tích hình chóp cụt kèm bài bác tập minh họa xin tạm dừng tại đây. Đừng quên trở lại trang usogorsk.com để đón xem số đông chủ đề tiếp sau nhé.