Định nghĩa pH là gì? Độ pH của những chất? phương pháp đường chéo tính pH? phương pháp tính độ pH của hỗn hợp axit, bazo? những dạng bài xích tập tính pH dung dịch?… Trong bài viết dưới đây, usogorsk.com để giúp bạn tổng vừa lòng những kiến thức và kỹ năng về nhà đề cách tính pH, cùng theo dõi nhé!


Mục lục

3 phương thức tính pH4 công thức tính nhanh pH của những chất5 Phân nhiều loại và phương pháp tính pH của các dung dịch

Định nghĩa pH là gì? Thang pH

pH được nghe biết là chỉ số đo hoạt động (hoạt độ) của những ion Hiđro.Mặc cho dù pH không tồn tại đơn vị đo, tuy vậy thì nó chưa phải là thang đo ngẫu nhiên, số đo hình thành từ định nghĩa dựa vào độ hoạt động vui chơi của các ion Hiđro vào dung dịch.

Bạn đang xem: Công thức tính ph hóa 11

*


Công thức tính pH

Công thức để tính pH là:

(pH = -lg )

() bộc lộ hoạt độ của các ion (H^+) (hay đúng mực hơn là (), tức các ion hiđronium), được đo theo mol bên trên lít (còn điện thoại tư vấn là phân tử gam). Trong những dung dịch loãng (như nước sông xuất xắc từ vòi nước) thì hoạt độ giao động bằng nồng độ của ion (H^+).Lg thể hiện lôgarit cơ số 10, và do đó pH được tư tưởng là thang đo lôgarit của tính axít.(=10^-14)

Phương pháp tính pH

Đối với axit, bazo mạnh

Phương pháp tính độ pH cùng với axit bazo mạnhTính nồng độ (H^+/OH^-)Áp dụng công thức tính pH: (pH = -lg )Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ (OH^-)

(Rightarrow pOH Rightarrow pH = 14 – pOH)

Đối cùng với axit, bazo yếu

Phương pháp tính độ pH với axit bazo yếuTương tự như axit mạnh.Sử dụng phối hợp công thức tính độ điện ly (alpha), hằng số năng lượng điện ly axit, bazo: (K_a,, K_b)Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa rã ((n_o))

(alpha = fracnn_o)

hay: (alpha = fracCC_o)

Hằng số phân li axit: (HA Leftrightarrow H^+ + A^-)

(K_a = frac.) ( chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

Hằng số phân li bazo: (BOH Leftrightarrow B^+ + OH^-)

(K_b = frac.) (chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ)

Công thức tính cấp tốc pH của những chất

Cách tính pH của dung dịch axit yếu ớt HA 

(pH = -frac12(log K_a + log C_a) = -log (alpha .C_a))

với:

(alpha) là độ năng lượng điện li(K_a) : hằng số phân li của axit(C_a) : độ đậm đặc mol/l của axit

Cách tính pH của hỗn hợp bazơ yếu đuối BOH

(pH = 14 + frac12(log K_b + log C_b))

với

(K_b) : hằng số phân li của bazơ(C_b) : mật độ mol/l của bazơ

Cách tính pH của hỗn hợp axit yếu ớt HA với muối NaA

(pH = -(log, K_a + log, fracC_aC_m))

Với:

(C_a): mật độ mol/l của axit(C_m) : nồng độ mol/l của muối

Cách tính pH của dung dịch đệm

Dung dịch đệm được tư tưởng là dung dịch đựng một tất cả hổn hợp của axit yếu cùng bazơ liên hợp với nó hoặc tất cả hổn hợp của bazơ yếu cùng axit liên hợp. Một láo hợp do vậy sẽ có khả năng chống lại mọi chuyển đổi pH vì một lượng bé dại của axit, hoặc bazơ được cấp dưỡng hỗn hợp.

*

Phân loại và phương pháp tính pH của các dung dịch

Nhìn chung hoàn toàn có thể chia bài xích tập tính pH thành 2 nhiều loại lớn:

Bài tập tính pH của những dung dịch không có phản ứng xảy ra.Bài tập tính pH của các dung dịch tất cả phản ứng xảy ra.

Bài thói quen pH của những dung dịch không có phản ứng xảy ra

Dựa vào các lý thuyết trên đây, ta có các dạng bài tập về kiểu cách tính pH như sau:

Tính pH của dung dịch axit mạnh.Tính pH của hỗn hợp bazơ mạnh.Tính pH của dung dịch axit, bazơ yếu đuối đơn.Tính pH của hỗn hợp axit mạnh bạo và axit yếu; bazơ mạnh bạo và bazơ yếu.Tính pH trong dung dịch Axit, bazơ yếu nhiều chức.Tính pH của hỗn hợp đệm.Tính pH của dung dịch muối.

*

*

Bài tập tính pH thu được vì chưng phản ứng thân 2 dung dịch

pH của hỗn hợp tạo vì phản ứng của axit mạnh khỏe và bazơ mạnh

Cách giải

*

pH của dung dịch tạo nên do làm phản ứng của axit mạnh và bazơ yếu

Cách giải

Nếu lượng axit mạnh lớn hơn lượng bazơ yếu ớt thì tính pH theo phương pháp của dung dịch hỗn hợp axit mạnh- axit yếu.Nếu lượng axit nhỏ hơn lượng bazơ thì tính pH theo cách làm của dung dịchhỗn hợp dung dịch bazơ yếu với axit yếu ớt – dung dịch đệm.Nếu lượng axit bằng lượng bazơ thì tạo nên dung dịch là axit yếu hèn (liên hợp).pH của dung dịch sản xuất axit yếu với bazơ mạnh

Cách giải

Nếu lượng axit yếu lớn hơn lượng bazơ to gan lớn mật thì tính pH theo cách làm của dung dịch các thành phần hỗn hợp hai axit yếu.Nếu lượng axit yếu thấp hơn lượng bazơ bạo dạn thì tính pH theo công thức của dung dịch tất cả hổn hợp bazơ to gan và bazơ yếuNếu lượng axit yếu bởi lượng bazơ mạnh bạo thì tính pH theo công thức của dung dịch bazơ yếu đuối (liên hợp).pH của dung dịch chế tạo axit yếu cùng bazơ yếu

Cách giải

Nếu lượng axit yếu to hơn lượng bazơ yếu thì tạo thành dung dịch 2 axit yếu. Nếu lượng axit yếu ít hơn lượng bazơ thì tạo nên dung dịch tất cả hổn hợp 2 bazơ yếuNếu lượng axit yếu bằng lượng bazơ thì tạo thành dung dịch gần như là là trung tính.

Tìm hiểu phương thức đường chéo cánh tính pH

*

*

*

Một số dạng bài tập về phong thái tính pH

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch (H_2SO_4) 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Xem thêm: Chùa Yên Tử Ở Đâu, Thờ Ai? Lịch Sử Chùa Yên Tử : Sự Tích Về Chùa Yên Tử Gắn Liền

Cách giải:

Số mol HCl là

(n_HCl = frac10.7,3100.36,5 = 0,02, (mol))

Số mol (H_2SO_4) là

(n_H_2SO_4 = frac20.4,9100.98 = 0,01, (mol))

*

Tổng số mol (H^+) là

(n_H^+ = 0,02 + 0,02 = 0,04, mol)

(C_M, H^+ = frac0,040,1 = 0,4, M)

(Rightarrow pH = 0,4)

Bài 2: Tính pH của dd (NH_3) 0,1M, biết (K_b) của (NH_3 = 1,8.10^-5) và bỏ qua mất sự phân li của nước.

Cách giải:(K_b = fracx^2(0,1-x)= 1,8.10^-5)

(Rightarrow x = 1,34.10^-3)

(Rightarrow) pOH = 2,87

(Rightarrow) pH = 11,13

Bài 3: Tính pH của dd (CH_3COONa) 0,5M; biết (K_b) của (CH3COO^- = 5,71.10^-10) và bỏ qua sự phân li của nước

Cách giải:

(K_a = fracx^2(0,5-x) = 5,71.10^-10)

(Rightarrow x = 1,68.10^-5)

(Rightarrow) pOH = 4,77

(Rightarrow) pH = 9,23

Như vậy, nội dung bài viết trên phía trên của usogorsk.com đã khiến cho bạn khái quát lác về chăm đề cách tính pH cũng tương tự trả lời các thắc mắc như: định nghĩa pH là gì? phương thức đường chéo cánh tính pH? cách tính độ pH của hỗn hợp axit, bazo?… hy vọng những kỹ năng trong nội dung bài viết sẽ giúp cho bạn nắm chắc phương pháp tính pH của dung dịch. Chúc bạn luôn học tốt!