Công thức liên quan đến ghép các nguồn điện thành bộ nguồn song song. Vật Lý 11. Hướng dẫn chi tiết và bài tập vận dụng.

Bạn đang xem: Công thức tính điện trở trong của bộ nguồn


Phát biểu: Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồmn nguồn điện giống nhau được ghép song song với nhau.

- Khi mạch ngoài hở, hiệu điện thếUAB bằng suất điện động của mỗi nguồn và bằng suất điện động của bộ nguồn.

- Điện trở trong của bộ nguồn là điện trở tương đương củan điện trởr mắc song song.

Chú thích:

Eb: suất điện động của bộ nguồn(V)

rb: điện trở trong của bộ nguồn(Ω)

E: suất điện động của mỗi nguồn điện thành phần (V)

r: điện trở trong của mỗi nguồn điện thành phần (Ω)

Vớinlà số nguồn giống nhau được ghép song song trong bộ nguồn.

Ưu điểm và khuyết điểm của ghép song song:

Ghép song song lợi về nội trở nhưng thiệt về sức điện động.


Ghép các nguồn điện thành bộ nguồn song song là gì ?

Ghép các nguồn điện thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng.


Eb=mE

rb=mrn


Công thức liên quan đến ghép các bộ nguồn thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng. Vật Lý 11. Bài tập vận dụng và hướng dẫn chi tiết.


Phát biểu: Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng là bộ nguồn gồmn dãy ghép song song với nhau, mỗi dãy gồmm nguồn điện giống nhau ghép nối tiếp.

Chú thích:

Eb: suất điện động của bộ nguồn(V)

rb: điện trở trong của bộ nguồn(Ω)

E: suất điện động của mỗi nguồn điện thành phần(V)

r: điện trở trong của mỗi nguồn điện thành phần (Ω)

Vớin là số dãy ghép song song vàm là số nguồn điện giống nhau ghép nối tiếp trên mỗi dãy.

*

Ưu điểm và khuyết điểm của ghép các bộ nguồn thành hỗn hợp đối xứng:

Ghép hỗn hợp đối xứng lợi về nội trở lẫn suất điện động nhưng thiệt về chi phí.

*

Cách ghép hỗn hợp đối xứng trong thực tế.

*

Cách ghép hỗn hợp đối xứng trong thực tế. Ảnh chụp tại hải đăng Nam Du.


Ghép các nguồn điện thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng là gì ?

Bạn có thể thích


Bán kính của khung dây tròn


R


Bán kính của khung dây tròn. Vật Lý 11.


Bán kính của khung dây tròn là gì ? ⟶

Độ biến thiên nhiệt độ


∆t


Vật lý 10. Độ biến thiên nhiệt độ. Bài tập minh họa và hướng dẫn chi tiết.


Độ biến thiên nhiệt độ là gì ? ⟶
Công Thức Mới

Lực nén cực đại của lò xo trong quá trình dao động


4 thg 8, 2022

Công thức tính điện trở của dây dẫn.


31 thg 7, 2022

Công thức hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện.


26 thg 7, 2022

Công thức công suất cực đại khi thay đổi R


21 thg 7, 2022

Công thức tính lực điện khi hạt bụi thả tự do trong điện trường.


11 thg 6, 2022
Tin tức mới
Biến Số Mới

Lực nén cực đại của con lắc lò xo


11 thg 8, 2022

Fnénmax 


Lực đàn hồi cực tiểu


5 thg 8, 2022

Fdhmin


Lực đàn hồi cực đại


5 thg 8, 2022

Fdhmax


Tổng động lượng của hệ - Vật lý 10


27 thg 2, 2022

pt→


Số chuyển động tròn mà vật thực hiện.


12 thg 2, 2022

N


Hằng Số Mới

Ứng suất Young của một số vật liệu.


3 thg 11, 2021

E


Khối lượng riêng của một số chất


3 thg 11, 2021

D


Cường độ âm chuẩn


3 thg 11, 2021

I0


Bán kính Bohr


2 thg 11, 2021

a0


Áp suất khí quyển


2 thg 11, 2021

P0


Tin tức thú vị

Nhà tài trợ


*

Mỗi ngày đều có lý - Vật lý phổ thông - Vật Lý 24/7.

Xem thêm: Tải Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 135 : Luyện Tập Diện Tích Hình Thoi


Chuyên Mục
Ressources
Terms

© 2022 | Beready VN | All Rights Reserved.