Tìm nhị số khi biết tổng cùng hiệu của nhì số kia là giữa những dạng toán cơ bản nhưng vô cùng đặc biệt trong công tác Toán học tập lớp 4. Để giúp chúng ta nắm được lý thuyết, bài tập cũng giống như quy tắc tìm nhị số khi biết tổng với hiệu, trong bài viết sau usogorsk.com sẽ khối hệ thống hóa chi tiết về chủ thể tìm hai số khi biết tổng với hiệu của nhì số đó.
Bạn đang xem: Công thức tìm 2 số khi biết tổng và hiệu

Mục lục

1 nguyên tắc tìm nhị số khi biết tổng với hiệu của nhị số đó2 các dạng toán tìm nhị số lúc biết tổng cùng hiệu

Quy tắc tìm nhì số lúc biết tổng cùng hiệu của nhì số đó

Phương pháp tìm nhì số khi biết tổng cùng hiệu

Bước 1 : khẳng định tổng cùng hiệu.Bước 2 : Đại lượng làm sao là số nhỏ bé – Đại lượng như thế nào là số lớn.Bước 3 : Áp dụng công thức.

Cách 1


Số to = (tổng + hiệu): 2Số bé = số béo – hiệu (hoặc tổng – số lớn)

Cách 2

Số bé xíu = (tổng – hiệu) : 2Số khủng = số nhỏ xíu + hiệu (hoặc tổng – số bé)

Sơ trang bị tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu

*

Các dạng toán tìm hai số lúc biết tổng cùng hiệu

Dạng 1: cho thấy cả tổng lẫn hiệu

Bài 1: Tuổi cha và tuổi bé cộng lại được 58 tuổi. Tía hơn bé 38 tuổi. Hỏi ba bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Cách giải:

Tuổi nhỏ là:

(58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi tía là:

58 – 10 = 48 (tuổi)

Đáp số: cha 48 tuổi, nhỏ 10 tuổi.

Bài 2: Một lớp học tất cả 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học tập đó bao gồm bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học viên gái?

Cách giải:

Số học viên trai là:

28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)

Số học viên gái là:

16 – 4 = 12 (học sinh)

Đáp số: 16 học sinh trai, 12 học viên gái

Bài 3: Cả nhì lớp 4A với 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Cách giải:

Số cây lớp 4A trồng được là:

550 : 2 = 275 cây

Số cây lớp 4B trồng được là:

275 + 50 = 325 cây

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây

Dạng 2: cho biết tổng tuy vậy dấu hiệu

Phương pháp giải:

Giải bài toán phụ tìm ra hiệu tiếp đến áp dụng công thức tổng thể để đưa ra hai số

Bài 4: Hòa với Bình có tất cả 120 viên bi. Hiểu được nếu Hòa cho Bình 10 viên bi thì số viên bi của hai bạn sẽ bằng nhau. Hỏi mỗi chúng ta có bao nhiêu viên bi?

Cách giải:

Hòa mang lại Bình 10 viên bi thì số bi của hai bạn trẻ bằng nhau bởi thế Hòa rộng Bình số viên bi là:

10 + 10 = trăng tròn (viên bi)

Hòa có số viên bi là:

(120 + 20) : 2 = 70 (viên bi)

Bình bao gồm số viên bi là:

(120 – 20) : 2 = 50 (viên bi)

Đáp số: Hòa: 70 viên bi, Bình: 50 viên bi

Dạng 3: cho biết thêm hiệu nhưng dấu tổng

Phương pháp giải:

Giải việc phụ tìm thấy tổng kế tiếp áp dụng công thức tổng quát để tìm hai số

Bài 5: Tất cả học sinh của lớp xếp hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn gái ít hơn số chúng ta trai là 4. Hỏi lớp đó gồm bao nhiêu các bạn trai, bao nhiêu bạn gái?

Cách giải:

Tổng số học sinh của lớp là:

12 x 3 = 36 (học sinh)

Số các bạn trai là:

(36 + 4) : 2 = đôi mươi (học sinh)

Số bạn gái là:

(36 – 4) : 2 = 16 (học sinh)

Đáp số: Số bạn trai: 20 học sinh, số bạn gái: 16 học tập sinh

Bài 6: Trung bình cộng của cả hai số là 145. Tìm nhì số đó biết hiệu nhị số là 30

Cách giải:

Tổng của nhì số là:

145 x 2 = 290

Số bự là:

(290 + 30) : 2 = 160

Số bé xíu là:

(290 – 30) : 2 = 130

Đáp số: Số lớn: 160, số bé: 130

Bài 7: bên trên một bãi cỏ người ta đếm được 100 loại chân vừa kê vừa chó. Biết số chân chó nhiều hơn thế chân kê là 12 chiếc.

Xem thêm: Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán Có Đáp Án Có Đáp Án, Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán Có Đáp Án

Hỏi bao gồm bao nhiêu nhỏ gà, từng nào con chó?

Cách giải:

Tổng số chân con gà và chân chó là 100, bởi vậy số chân chó là:

(100 + 12) : 2 = 56 (chân)

Số con chó là

56 : 4 = 14 (con)

Số bé gà là:

(100 – 56) : 2 = 22 (con)

Đáp số: số chó: 14 con, số gà: 22 con

Dạng 4: lốt cả tổng lẫn hiệu

Phương pháp giải:

Giải câu hỏi phụ để tìm ra tổng và hiệu, sau đó áp dụng công thức bao quát để tìm hai số đó

Bài 8: Tìm hai số gồm tổng là số lớn số 1 có cha chữ số với hiệu là số lẻ bé xíu nhất có ba chữ số

Cách giải:

Tổng của nhị số kia là: 999

Hiệu của hai số kia là: 101

Số khủng là:

(999 + 101) : 2 = 550

Số nhỏ bé là:

(999 – 101) : 2 = 449

Đáp số: Số lớn: 550, số bé: 449

Như vậy thông qua nội dung bài viết trên đây, usogorsk.com đã giúp đỡ bạn hệ thống hóa cụ thể về chủ thể tìm nhì số khi biết tổng với hiệu. Trường hợp hay hãy nói qua nha