TỔNG HỢP KIẾN THỨC MÔN TOÁN LỚP 6

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp:

– Tập hợp là một trong những khái niệm cơ bản. Ta đọc tập hợp trải qua các ví dụ.– tên tập hợp được để bằng vần âm in hoa.– Các phần tử của một tập vừa lòng được viết trong hai lốt ngoặc nhọn , cách nhau do dấu “;” (nếu có phần tử là số) hoặc che dấu “,”. Mỗi thành phần được liệt kê một lần, đồ vật tự liệt kê tùy ý.

Bạn đang xem: Công thức hình học lớp 6

– Kí hiệu: 1 ∈ A đọc là 1 trong thuộc A hoặc một là phần tử của A;5 ∉ A gọi là 5 không thuộc A hoặc 5 ko là thành phần của A;– Để viết một tập hợp, thông thường sẽ có hai cách:+ Liệt kê các bộ phận của tập hợp.+ Chỉ ra đặc điểm đặc trưng mang đến các bộ phận của tập thích hợp đó.

– Một tập hợp hoàn toàn có thể có một phần tử, có khá nhiều phần tử, gồm vô số phần tử, cũng rất có thể khôngcó bộ phận nào (tức tập hợp rỗng, kí hiệu ∅.

– giả dụ mọi phần tử của tập phù hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập vừa lòng A gọi là tập hợp con của tập hợp B. Kí hiệu: A ⊂ B

đọc là: A là tập hợp con của tập hợp B hoặc A được cất trongB hoặc B chứa A.– từng tập hợp đông đảo là tập hợp nhỏ của thiết yếu nó. Quy ước: tập hòa hợp rỗng là tập hợp bé củamọi tập hợp.* bí quyết tìm số tập hợp bé của một tập hợp: nếu như A có n thành phần thì số tập hợp con của tậphợp A là 2n.

– Giao của nhị tập phù hợp (kí hiệu: ∩) là 1 trong tập hợp có các phần tử chung của hai tập hợpđó.

2. Tập hợp những số trường đoản cú nhiên: Kí hiệu N

– từng số tự nhiên được màn biểu diễn bởi một điểm trên tia số. Điểm màn biểu diễn số tự nhiên và thoải mái atrên tia số gọi là điểm a.– Tập hợp các số tự nhiên và thoải mái khác 0 được kí hiệu là N*.

– đồ vật tự vào tập vừa lòng số tự nhiên:

+ Trong nhì số thoải mái và tự nhiên khác nhau, tất cả một số bé dại hơn số kia. Trên hai điểm bên trên tiasố, điểm ở mặt trái màn biểu diễn số nhỏ tuổi hơn.+ nếu a + từng số thoải mái và tự nhiên có một vài liền sau duy nhất, chẳng hạn số tự nhiên và thoải mái liền sau số 2 làsố 3; số ngay tức thì trước số 3 là số 2; số 2 với số 3 là nhì số tự nhiên và thoải mái liên tiếp. Hai số tự nhiên và thoải mái liêntiếp thì hơn kém nhau một đối kháng vị.

+ Số 0 là số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất. Không có số thoải mái và tự nhiên lớn nhất.+ Tập hợp các số tự nhiên có rất nhiều phần tử.

Xem thêm: Hãy Chứng Minh Tế Bào Là Đơn Vị Chức Năng Của Cơ Thể ? Chứng Minh Tế Bào Là Đơn Vị Chức Năng Của Cơ Thể

3. Ghi số trường đoản cú nhiên: có tương đối nhiều cách ghi số không giống nhau:

– biện pháp ghi số vào hệ thập phân: Để ghi những số tự nhiên ta sử dụng 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9. Cứ 10 đơn vị chức năng ở một sản phẩm thì làm cho thành một đơn vị chức năng ở mặt hàng liền trước nó.

*

– phương pháp ghi số La Mã: bao gồm 7 chữ số

Kí hiệuIVXLCDM
Giá trị tương ứngtrong hệ thập phân1510501005001000

+ mỗi chữ số La Mã không viết ngay tức thì nhau quá cha lần.+ Chữ số có giá trị nhỏ đứng trước chữ số có mức giá trị to làm ưu đãi giảm giá trị của chữ số có giátrị lớn.– phương pháp ghi số vào hệ nhị phân: để ghi các số thoải mái và tự nhiên ta dùng 2 chữ số là : 0 cùng 1.– những ví dụ tách bóc một số thành một tổng:

*
4. Những phép toán:

a, Phép cộng: a + b = c(số hạng) + (số hạng) = (tổng)b, Phép trừ: cho hai số tự nhiên a cùng b, nếu bao gồm số tự nhiên x làm thế nào cho b + x = a thì tacó phép trừ a – b = x(số bị trừ) – (số trừ) = (hiệu)

c, Phép nhân: a . B = d(thừa số) . (thừa số) = (tích)d, Phép chia: mang lại hai số tự nhiên và thoải mái a và b, trong đó b ≠ 0, nếu gồm số tự nhiên x làm thế nào để cho b.x= a thì ta nói a phân tách hết cho b với ta tất cả phép phân tách hết a : b = x(số bị chia) : (số chia) = (thương)

*

Tính chất giao hoán:– Khi thay đổi chỗ những số hạng vào một tổng thì tổng không ráng đổi.– Khi thay đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích ko đổi.Tính chất kết hợp:– muốn cộng một tổng nhị số với một số thứ ba, ta hoàn toàn có thể cộng số thứ nhất với tổng của sốthứ hai với số lắp thêm ba.– ý muốn nhân một tích nhì số với một số thứ ba, ta có thể nhân số trước tiên với tích của sốthứ hai với số máy ba.Tính chất cung cấp của phép nhân đối với phép cộng:Muốn nhân một vài với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộngcác hiệu quả lại.e, Chú ý:

*
7. Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9:
*
*

CHƯƠNG II: SỐ NGUYÊN

*
*
*

CHƯƠNG III: PHÂN SỐ

*
*
*

ÔN TẬP HÌNH HỌC

CHƯƠNG I: ĐOẠN THẲNG

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
Trước đó

✅ công thức Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐